Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo fotografování prvňáčků...

2499 001 2499 002

Tak krátce ve škole a už jsme tolik pracovali a jde nám to dobře. Slunečnice, astry, čteme písmena m, a, čteme slabiky ma, má, namalovali jsme pardubický perník a naučili se už 2 znaménka z matematiky, skládáme s nimi příklady na barevném podkladu. Tak nám všem držte palce, my vám je taky držíme.

Momentky 1A 01 Momentky 1A 02 Momentky 1A 08 Momentky 1A 09
 camera Další foto...      

Vycházka za poznáváním okolí školy a Choltic

V pátek 18. 9. se 1. A vydala na malou výpravu za poznáváním okolí školy a Choltic. Začali jsme recyklačním centrem, přešli k  malované zastávce, pokračovali okolo zahrad s poznáváním ovocných stromů, sáhli si na strniště po obilí a ulovili jehličky z borovice, rozlišovali jsme listnaté a jehličnaté stromy. V Jedousovské ulici jsme zamávali spolužačce, aby se jí po nás moc nestýskalo. Za lékárnou jsme si v bylinkové zahrádce doplnili energii svačinou, proběhli se po úžasném chodníčku a nasbírali mnoho bylinek do sáčku s přírodninami za účasti p. Radky Zelenkové. V ulici Severní jsme se vyfotili u domovů našich spolužáků a okolo hřbitova, jakož i kočičky s bílými tlapkami, která hlídá dům s chráněnými byty, jsme zamířili na cestu zpět. Neopomenuli jsme kaštany, které se tak krásně drží v pěsti. Budovu obecního úřadu už leckdo bezpečně pozná, dovnitř se vydáme jindy. Prošli jsme náměstí, minuli budovu pošty a vzhledem k blížící se době oběda pospíchali do šatny. Původně plánovanou oboru jsme museli odložit na jindy. Choltice jsou prostě moc bohaté na zážitky.

Vyhazka 1A 01 Vyhazka 1A 07 Vyhazka 1A 09 Vyhazka 1A 10
 camera Další foto...      

Mgr. Ivana Benešová

Přestože letošní 1. září poznamenal vytrvalý déšť a jistá epidemiologická opatření, prvňáčci nepřišli o slavnostní uvítání za přítomnosti pana starosty. Své rodiče sice tentokrát ve třídě mít nemohli, ale čekaly na ně alespoň dárečky. Ostatní ročníky zahájily pouze se svými třídními učiteli. Nevíme, jaký tento školní rok bude, ale okřídlené “společně to zvládneme“ ve škole platí dvojnásob.

zahajeni skolniho roku 10 zahajeni skolniho roku 22 zahajeni skolniho roku 32 zahajeni skolniho roku 33
 camera Další foto...      

Nevšední hudební zážitek jsme zprostředkovali žákům naší školy 3. a 4. března 2020. Bubeník Etienne van Sas s programem BUBNOVÁNÍ V KRUHU zapojil všechny přítomné do společné hry. Každý v sobě mohl najít rytmus, sladit ho s rytmem celé skupiny a prožít tak energii a sílu afrického bubnu. Bubnování je příjemná cesta k uvolnění, rozvíjí kreativitu a fantazii.

bubnovani v kruhu 01 bubnovani v kruhu 14 bubnovani v kruhu 20 bubnovani v kruhu 24
 camera Další foto...      

Mgr. Eva Nevečeřalová

  medium kraska a zvire 140

Nesmrtelný pohádkový příběh Kráska a zvíře se stal inscenací roku 2016 VČD v Pardubicích. Naši žáci 5.-9. ročníku měli možnost zhlédnout toto představení 6. února 2020. Poetickou předlohu Františka Hrubína, působivou scénu, hudbu a písně Michala Hrůzy a samozřejmě výkony herců ocenilo zaplněné hlediště bouřlivým potleskem.

 

Mgr. Eva Nevečeřalová  

Během prosince probíhá v naší družině tradiční vánoční tvoření. V každém oddělení děti vyrábí dárky a přání, které si odnesou domů. Všichni zdobíme chodbu u družin, ale i jiné části školy vánočními motivy. Čteme si vánoční příběhy, básničky a posloucháme koledy. Všechna oddělení také přispěla svými výrobky na akci Advent na choltickém zámku. Letošní téma bylo Jak se slaví Vánoce ve světě. Naše družina si vybrala vánoční svátky v Čechách. Spolu s námi tvořily i ostatní třídy prvního stupně. Každá třída si zvolila jiný stát. Všichni pracovali s velkou radostí. Naše výrobky jste si mohli prohlédnout 7. prosince 2019 na již zmiňované akci nebo nahlédněte do naš í fotog alerie.

z cinnosti druziny 033 z cinnosti druziny 042 z cinnosti druziny 044 z cinnosti druziny 050
 camera Další foto z činnosti družiny...    

Markéta Zářecká