Vytisknout

Protože už jsme téměř na konci školního roku a prvňáčci mají před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“, ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18. května a 1. B o týden později, 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Za připravený program moc děkujeme a doufáme, že z našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.

spoluprace s knihovnou 19 spoluprace s knihovnou 20 spoluprace s knihovnou 21 spoluprace s knihovnou 22

 Za 1. A a 1. B Mgr, Z. Bílková a Mgr. I. Benešová