Již šestý ročník celorepublikové přehlídky mladých recitátorů Ležácké veršování proběhl ve čtvrtek 7.11. 2019 v památníku pietního území Ležáky. Recitační soutěž se pořádá u příležitosti Dne válečných veteránů a má též připomínat tragický osud Lidic a Ležáků. Hlavním cílem je ale setkání v přátelské atmosféře, podpora kladného vztahu k literatuře a mateřskému jazyku a inspirace výkony ostatních soutěžících i profesionálních herců, kteří každoročně zasednou v porotě. Naše škola letos vyslala 4 odvážlivce - Simonu Gizovou, Nelu Kolářovou, Adama Vejnara a Matěje Mládka. Ve velké konkurenci obstáli se ctí a Matěj dokonce obdržel zvláštní cenu poroty. Moc gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

lezacke versovani 01 lezacke versovani 02 lezacke versovani 03 lezacke versovani 04 lezacke versovani 05

 Mgr. Eva Nevečeřalová

Dne 28. 5. 2019 se čtyři žáci osmé třídy z naší školy zúčastnili šestnáctého ročníku krajského kola soutěže Právo pro každý den. Soutěž právo pro každý den je osvětová akce, která má vzbudit zájem o právní problematiku u žáků, pedagogů i širší veřejnosti. Má posílit právní vědomí mladé generace poutavým a efektivním způsobem.

Soutěž se konala v krásném sále chrudimského muzea. Byla velmi zajímavá tím, že byla pojata jako soudní proces řízený JUDr. Juditou Fair Justicí Chrudimskou (Lucie Hašková, Východočeské divadlo Pardubice). Na konci tohoto procesu byl vynesen rozsudek o umístění jednotlivých týmů. Naši žáci skončili na 13. místě. Dle výroku poroty odvedli žáci kvalitní výkony, měli obsáhlé  znalosti a projevili značný rozhled v oblasti práva. 

(Zdroj: https://www.chrudim.eu/aktuality/ms-2112/p1=2112)

pravo1 pravo2

Klára Chudomelová

Dne 15.5. 2019 se vypravilo 9 našich žáků – šachistů na Turnaj šachové školy 2222 ŠK Polabiny. Právo účasti na této soutěži měli žáci a žákyně šachových kroužků lektorovaných šachovou školou 2222 ŠK Polabiny (Polabiny 1, Polabiny 2, Polabiny 3, ZŠ Staňkova, ZŠ Choltice, ZŠ Bohdaneč, ZŠ Dubina a ZŠ Pardubičky). Hrálo se 7 kol švýcarským způsobem. Naši žáci si vedli výborně. Všichni se umístili v první polovině. Z děvčat si odvezla medaili za 1. místo Vanessa Wohlmuthová ze 4.A, medaili za 2. místo Nikol Kožená ze 4.A a z chlapců se nejlépe umístil Daniel Prokop z 5. A na 3. místě ze všech zúčastněných chlapců ( 40 chlapců a 7 dívek). Dále školu reprezentovali Václav Horák 4.A, Luboš Hromádko 3.A, Jan Kopřiva 4.A, Joska Tomáš 4.A, Chudomský Martin 3.A a Ladislav Zelený 3.A. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další turnaj.

Mgr. Božena Špilínková

Prší a prší a prší, ale nás to neodradí a se dvěma družstvy vyrážíme na soutěž Hlídek mladých zdravotníků na koupaliště Cihelna v Pardubicích. Akci pořádá Český červený kříž, pobočka Pardubice. Organizování si vzali za své manželé Hanákovi. Patří jim velký dík nejen za krásnou přípravu, ale i za to, že jsou schopni zajistit teplý čaj (a tentokrát nám přišel vskutku vhod) a také pěkné ceny pro soutěžící. A jak vím, že ceny jsou pěkné? Přece jednoduše – obě naše družstva se umístila na stupních vítězů. Tým ve složení: Lenka Bibrová, Nela Kolářová, Zuzana Kratochvílová, Michaela Kvochová a Andrea Piskačová se umístil na druhém místě a tým ve složení: Marika Hlínová, Linda Janoušková, Aneta Kocourková, Eliška Kolářová a Anna Miláčková na místě třetím. Přestalo pršet a nám zbyl velmi krátký čas na přesun na autobusovou zastávku. Děvčata předvedla i výborný sportovní výkon a autobus jsme doslova doběhly. Proto jim chci poděkovat za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních, dovednostních a sportovních výkonech. Doufám, že i příští rok se najdou jejich následovníci a následovnice.

soutez mladych zdravotniku 01 soutez mladych zdravotniku 02 soutez mladych zdravotniku 03 diplom2
soutez mladych zdravotniku 04 soutez mladych zdravotniku 05 soutez mladych zdravotniku 06 diplom3

Hana Ošlejšková

2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Jejím cílem je rozpoznat co nejvíce druhů rostlin a živočichů. Vždy 3 nejlepší z každé kategorie se utkají se stejně starými žáky své kategorie ze škol pardubického okresu. Letos se zúčastnilo celkem 33 soutěžících. Převažovali žáci ze 3. a 4. tříd. Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v okresním kole v Pardubicích.

prirodovedna poznavaci soutez 01 prirodovedna poznavaci soutez 03 prirodovedna poznavaci soutez 04 prirodovedna poznavaci soutez 05

pisqorky 03

Spolek Student Cyber Games pozval naši školu na jedenáctý ročník soutěže pIšQworky, která je určena pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a všechny ročníky středních škol v České republice a na Slovensku.

Z naší školy si v oblastním kole zahrála 3 pětičlenná družstva. Dvě družstva z 8. třídy a jedno družstvo ze 7. třídy.

Do krajského kola nikdo z našich nepostoupil.

I tak si žáci rádi zahráli se žáky jiných základních škol.

pisqorky 01 pisqorky 02 pisqorky 04 pisqorky 05

Společně se těšíme na další ročník.

Mgr. Vlasta Jozífová