V pátek, 29. 11. 2019, se žáci 1.A i 1. B zúčastnili ukázkové hodiny vedené profesionálními trenéry z projektu“ Škola v pohybu“, který je pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin a během hodiny se všechny děti „rozpohybovaly“. Během ukázkové hodiny si trenéři pro děti připravili několik aktivit s míči, vytyčovacími metami, lanem či překážkami v podobě švédských beden. Veškeré činnosti byly zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu dětí, kde hlavním záměrem bylo, aby se děti pohybem bavily, což se povedlo na 100 %.

skola v pohybu 01 skola v pohybu 05 skola v pohybu 10 skola v pohybu 18
 camera Další foto...      

Ing. Jan Brožek

Ve čtvrtek, 28. 11. 2019, se konalo okrskové kolo florbalu chlapců 8. – 9. tříd. Bohužel naši borci neobhájili loňské prvenství a skončili na nepostupovém 4. místě. Náš tým byl sestaven převážně z žáků 6.-8. třídy, proto můžeme s napětím očekávat budoucí úspěchy.

Ing. Jan Brožek

V pondělí 18. 11. 2019 předala žákům 1. A a 1. B paní ředitelka I. Sedláčková slavnostně první velkou učebnici – Slabikář! V pátek předchozího týdne prvňáčci prokázali, že už znají všechna písmenka Živé abecedy, že je umí spojovat do slabik a do slov, takže mohou pokračovat v poznávání dalších písmenek abecedy ve Slabikáři.

den slabikare 02 den slabikare 24 den slabikare 27 den slabikare 29
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Bílková

V pondělí 2. 12. 2019 se žáci ZŠ Choltice účastnili Šachové přeboru v Pardubicích na krajském úřadě v sále Jana Kašpara. Za první tým hráli žáci: Prokop Horák, Václav Horák, Vanessa Wohlmuthová a Martin Chudomský. V druhém týmu byli žáci: Jan Kopřiva, Luboš Hromádka, Tomáš Joska a Eduard Loužil. Obě družstva si vedla velmi dobře. Ve velké konkurenci šestnácti družstev skončil první tým na krásném pátem místě a druhým tým na místě jedenáctém.

sachovy turnaj 01 sachovy turnaj 02 sachovy turnaj 03 sachovy turnaj 04

Mgr. Iveta Nováková

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč vyhlásila v říjnu 1. ročník soutěže: Hledáme mladého grafika Pardubického kraje. Záštitu nad soutěží převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství.

Žáci měli za úkol vytvořit výtvarné dílo na téma: „Život v síti“. Byly osloveny všechny školy v Pardubickém kraji. Do soutěže se přihlásilo 120 žáků se svými výtvory, nakonec komise hodnotila kolem 80 prací. Z naší školy se do soutěže přihlásilo 6 žáků z 8. a 9. třídy.

12. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení celé soutěže, které probíhalo v tělocvičně Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč za přítomnosti představitelů kraje, města a samozřejmě školy.

Velké gratulace patří: Gizové Simoně z 8.B a Kolářové Elišce z 9.A, které byly oceněny mezi 20 nejlepšími grafiky Pardubického kraje. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů.

grafik vv soutez 01 grafik vv soutez 12 grafik vv soutez 21 grafik vv soutez 26
 camera Další foto...      

Mgr. Alena Machová

V letošním školním roce se naše škola opět rozhodla zapojit do projektu: Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je propojit české a slovenské školy, respektive jejich žáky, na základě tvorby záložek a možná navázat i další spolupráci a nová přátelství. Byla nám přidělena Základní škola Jánošovka, Čierny Balog, která se nachází na středním Slovensku v Bansko-bystrickém kraji.

Do tvorby záložek se zapojili žáci z prvního i druhého stupně v rámci výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Vyrobené záložky jsme poté zabalili a poslali s drobnými dárečky a pozdravy kamarádům na Slovensko, na oplátku jsme zase my obdrželi krásné záložky a pozdravy ze Slovenska. Tvorba žáky bavila, vytvořili spoustu krásných a nápaditých záložek a podle zpráv víme, že se líbili i v místě doručení. Ráda bych poděkovala všem pedagogům, pod jejichž dohledem záložky vznikaly, ale především žákům, kteří je tvořili. Těšíme se na další spolupráci.

zalozky 2019 09 zalozky 2019 10 zalozky 2019 11 zalozky 2019 12
 camera Další foto...      

Mgr. Alena Machová