Od 1.1.2017 platí povinnost uvádět u jídel množství pokrmu - §9 a odstavec 1 písmeno c), zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách, novela zákona č. 180/2016 Sb.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).