Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se rozhodli, že maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Protože děti z 1. B odjíždějí příští týden na relaxační pobyt, oslavili jsme maminky již ve středu 3. 5.

Od 16.00 hod. se tedy ve středu změnila velká tělocvična naší školy v divadelní sál a žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami, recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami, tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a režisérky a pan školník byl hlavní zvukař a kulisák.

Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček, tatínků, sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení, maminky potěšila a tu pravou kytičku, popřípadě přáníčko nebo dáreček připravte pro maminky právě na tu druhou květnovou neděli, tedy na 14. 5.

Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná tradice.

besidka den matek 17 besidka den matek 26 besidka den matek 30 besidka den matek 38
 camera Další foto...      

 Mgr. Zuzana Bílková a paní učitelky 1. stupně