11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím organizátorem byl Český červený kříž Pardubice. Jako v předešlém tak i v letošním roce jsme se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším družstvem nebyl velký. Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři připraveni pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš Nedvěd, Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

zdravotnici 01 zdravotnici 02 zdravotnici 03

 Mgr. Hana Ošlejšková