V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt. Poté, co jsme se ubytovali, dostali jsme první úkol hry „Z pohádky do pohádky“ a rozdělili jsme se na 4 družstva. Pak jsme se vypravili prozkoumat nejbližší okolí. Šli jsme směrem na Polom (prales) a přes fotbalové hřiště jsme se vraceli zpět na oběd. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti a tedy dost mokro, většina si namočila boty a musela je tedy sušit. Odpoledne jsme pak vyrazili raději v holínkách. Zadováděli jsme si na školním hřišti a pokračovali jsme po turistické značce do lesa směrem na Lipku. Cestou zpět nás v areálu chatkového tábora překvapil drobně poletující sníh. Večer jsme si pak četli a zapsali první zápis do deníčků.

relaxacni pobyt 1bi 01 relaxacni pobyt 1bi 04 relaxacni pobyt 1bi 08 relaxacni pobyt 1bi 12
 camera Další foto...      

 Ve středu dopoledne jsme se věnovali Slabikáři a Matematice, plnili jsme další úkoly pohádkové hry, napsali jsme pohledy domů a šli jsme je poslat na poštu. Odpoledne jsme trávili na fotbalovém hřišti a v lese okolo – kluci hráli fotbal, děvčata stavěla v lese chaloupky. Večer jsme pod vedením zdravotnice Adélky batikovali trička a zase jsme zapisovali a kreslili do deníčků. Aby se nám dobře usínalo, pustil nám pan správce na dobrou noc pohádky s krtečkem.

Ve čtvrtek jsme se probudili do krásného slunečného dne a hned po snídani jsme vyrazili do „vánočního království“ – továrny na vánoční ozdoby. Tam jsme nejen obdivovali práci se sklem, ale také jsme nějaké vánoční ozdoby měli možnost nakoupit. Cestou zpět jsme se zase stavili v místní málotřídní škole, ale tentokrát jsme ji prozkoumali zevnitř: prohlédli jsme si třídy, kde se děti učí ve spojených ročnících a chvíli jsme si mohli pohrát v jejich školní družině a herně. Odpoledne pro nás paní vychovatelka připravila stopovanou a ještě před tím jsme opět plnili další pohádkové úkoly. Večer pak zase deníčky a pohádky na lepší usínání, tentokrát Bob a Bobek.

relaxacni pobyt 1bi 14 relaxacni pobyt 1bi 36 relaxacni pobyt 1bi 42 relaxacni pobyt 1bi 49
 camera Další foto...      

V pátek ráno jsme vyklidili pokoje, vyřešili jsme poslední úkol pohádkové hry a všichni jsme se netrpělivě těšili na celkové vyhodnocení a také jsme byli zvědavi, jak dopadneme v bodování čistoty a pořádku. Konečně jsme se dočkali! Všichni jsme si domů odvezli knížku a diplomy, zahráli jsme si ještě hru „Na lišky a zajíce“ a po obědě si nás rozebrali rodiče a frčeli jsme domů. Děkujeme manželům Daleckým za to, jak se starali o naše bříška a o to, aby nám bylo teplo a aby nám nic nechybělo.

Mgr. Zuzana Bílková