Tak jako vloni a předloni, i letos měli žáci 1. – 4. ročníku možnost navštěvovat kroužek „Sportovní hry“. Letos tuto nabídku využilo v 1. pololetí 17 chlapců a děvčat a ve 2. pololetí 18. Od října do května jsme pak společně každou středu trávili 1 hodinu většinou v malé tělocvičně. Během roku jsme vystřídali všechny možné pohybové aktivity: honičky, hru „Na třetího“, hru „Na lišky a zajíce“, hru „Na jelena“, šplhali jsme, skákali na švédskou bednu nebo na kozu, cvičili jsme na žebřinách i na kruzích, zdolávali jsme „opičí dráhy“ a pilovali jsme kotouly. K nejoblíbenějším hrám samozřejmě patřil florbal a vybíjená. S koncem května končí i Sportovní hry a my už se těšíme na prázdninové sportování v přírodě :-).

sportovni hry 01 sportovni hry 02 sportovni hry 04 sportovni hry 10
camera Další foto...      
 Mgr. Zuzana Bílková