logo cdpr1Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která se konala 10.5. 2017

S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 17 092,- za 669 ks prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 25,50 Kč na kytičku.

Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o konání sbírky, tak uvolnění 7 žáků 9. třídy a 1 žákovi 4. třídy k prodeji kvítků v obci a ve škole.

Akce se zúčastnily a můj velký dík patří:

mému synovi Michalovi Kernovi žákovi 4. třídy za pomoc při prodeji kvítků ve škole a dalších veřejných místech

žákům 9. třídy v těchto skupinách:

  • Adriana Skálová, Jakub Homola a David Kuchařík: 1 940,-
  • Jakub Malíř, Tomáš Nedvěd: 1 733,-
  • Karel Fišera, Petr Šedivý: 779,-

Všem, kteří se na sbírce podíleli patří velký DÍK!

Kernová Pavla