Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Bc. Martina Sládková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd. Regina Bornová

Renata Horáková
  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.odd. Lenka Jiřišťová   604 140 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Dle §123 odst.2 a odst.4 a dále podle §165 odst.2 zákona č.561/04 Sb. Úplata za školní družinu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
Bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 107 470 731 / 0300,
variabilní symbol: Evidenční číslo žáka, specifický symbol: 81.
jednorázově do 20.10.2019 - 1 500,-Kč
pololetně do 20.10.2019 - 750,-Kč do 20.2.2020 - 750,-Kč

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2019/2020

Září

Moje družinaZážitky z prázdnin

 • Orientace ve škole, v jídelně a na hřišti
 • Poznávání a upevňování nového kolektivu
 • Stanovení pravidel a jejich dodržování
 • Seznámení s řádem školní družiny
 • Bezpečná cesta do školy a domů, poznávání okolí školy na vesnici
 • Relaxační pobyt na školním dvoře – pohybové a míčové hry

Říjen

Barvy podzimu

 • Malujeme podzimní obrázky
 • Den stromů – význam lesů, učíme se poznávat stromy
 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla
 • Chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka
 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru
 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy v přírodě
 • Výrobky z kaštanů a žaludů

 Listopad

Vítr, plískanice

 • Vedení dětí k zodpovědnému přístupu při plnění úkolů
 • Upevňování návyku dokončit započatou práci a uklidit si po sobě
 • Vedení dětí k pocitu sounáležitosti s přírodou
 • Rozhovory: „Jak můžeme zvířátkům pomoci přečkat zimu“
 • Výtvarné práce s použitím přírodních materiálů (listy, šišky, větvičky)
 • Stavění domečků pro skřítky
 • Dramatizace pohádek - všechny družiny
 • Společné čtení v družinách
 • Relaxační pobyt na školním dvoře – pohybové a míčové hry

Prosinec

Advent

 • Tvořivé dílny – výroba dárečků v družinách
 • Vycházka do obory - pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
 • Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy
 • Tvoříme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu
 • Probouzíme v dětech úctu ke starším lidem
 • Zpívání koled a čtení vánočních příběhů

Leden

Zima vládne

 • Zážitky z Vánoc – povídání, malování
 • Zimní hry a závody na bobech
 • Malujeme karnevalové masky
 • Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou
 • Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu
 • Zásady bezpečnosti při hrách, zimních sportech
 • Příroda a zvířátka v zimě – staráme se o krmítka na školním dvoře
 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat
 • Oblíbené knihy - čtení v družinách
 • Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

Únor

Masopustní období

 • Zvyky a obyčeje masopustního období
 • Hrátky na školním dvoře: sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže, ledové ozdoby
 • Naše tělo – zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme
 • Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci
 • Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
 • Relaxujeme při hudbě, četbě a při pobytu na školním dvoře

Březen

Měsíc knihy

 • Měsíc knihy - společné čtení, vlastní ilustrace, návštěva knihovny
 • Knížka je můj kamarád, správné zacházení s knihou
 • Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou
 • Pozorování, změny počasí, zvířata, rostliny
 • Jarní symboly – malování obrázků a výroba květin z papíru
 • Povídání o zdravé výživě a vitamínech
 • Relaxační pobyt na školním dvoře – pohybové hry

Duben

Jaro se hlásí

 • Den Země – povídání v družinách
 • Zakládáme herbář – sběr rostlin v okolí školy
 • Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družinky
 • Znám dopravní značky?
 • Čarodějnický rej – malování čarodějnic
 • Týden zvířecích mazlíčků v družince (fotky a malované obrázky) - výstava
 • Velikonoce – tradice a zvyky u nás doma
 • Zdobení kraslic, výroba zajíčků, beránků a kuřátek

Květen

Moje rodina

 • Den rodiny - vztahy v rodině, k rodičům, prarodičům, sourozencům
 • Sporty, soutěže, opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky, míč, pavučiny, živé pexeso atd.
 • Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co všechno doma dělají
 • Květy, rostliny, mláďata
 • Květinový chodníček - malování křídami na školním dvoře
 • Zvuky v přírodě – pozorování a poslech

Červen

Prázdniny jsou za dveřmi

 • Jak se máme chovat o prázdninách, na co si dát pozor
 • Kam pojedeme na dovolenou - plány na léto
 • Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás
 • Rozloučení s družinou
 • Význam sběru léčivých rostlin – určování léčivých rostlin
 • Péče o květiny v družinách
 • Relaxační pobyt na školním dvoře

 

Pravidelné měsíční činnosti

 • Tematické vycházky do přírody
 • Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci
 • Seznamování se základy 1.pomoci
 • Sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena,…
 • Ochrana životního prostředí
 • Četba knih –při odpočinkových činnostech ve všech družinách po celý školní rok
 • Pravidelné návštěvy knihovny
 • Práce s časopisem
 • Akce společné pro všechna oddělení ŠD
 • Zlepšování tělesné zdatnosti  - využití okolí školy, školního hřiště, tělocvičnyInformace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny