Kroužky pro žáky školy otevřené ve šk. roce 2018/2019

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 3. až 5. třída 1.sk Mgr. Daniela Čepčářová Středa
13.00 – 13.45
1 000,— Kč
Florbal 3. až 5. třída 2.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
13.00 – 13.45
1 000,— Kč
Florbal 6. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek
12.30 – 13.15
1 000,— Kč
Sportuj ve škole 3. až 4. třída Mgr. Zuzana Bílková Středa
13.00 - 13.45
hrazeno z projektu
Sportuj ve škole 1. až 2. třída Ing. Jan Brožek Čtrvrtek
14.45 – 15.30
hrazeno z projektu
Sportuj ve škole - Badminton
1. až 9. třída
Ing. Jan Brožek Středa
14.45 – 15.30
hrazeno z projektu
Dramatický kroužek
1. až 9. třída
Ing. Jan Brožek Pondělí
13.50 – 14.35
1 000,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 16.30
2 000,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Středa
15.00 – 16.30
2 000,— Kč
včetně materiálu
Anglický Jazyk
2. třída
Mgr. Ivana Benešová Středa
dle dohod
1 500,— Kč
včetně materiálů
Taneční kroužek
1. až 4. třída
Ilona Linhartová Neděle
15.00 - 15.45
1 000,— Kč
Taneční kroužek
5. až 9. třída
Ilona Linhartová Neděle
16.00 - 17.30
1 500,— Kč
Logické hry
4. až 7. tř.
Mgr. Vlasta Jozífová Pondělí
13.45 - 14.30
hrazeno z dotace
Stolní tenis Martin Kiš Úterý
13.00 - 13.45
1 000,— Kč
Stolní tenis Martin Kiš Úterý
14.00 - 14.45
1 000,— Kč
Myslivecký kroužek Pavel Kubelka Dle dohody
2hod / týdně
1 000,— Kč

 Žáci, kteří nenavštěvují ŠD čekají na vedoucího kroužku V KLUBOVNĚ ZŠ.

Kroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení