sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

19.10.2018
od 15 hodin do 17.30 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Nenoste prosím kartony, krabice a jiné obaly.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Taneční kroužek v neděli od 16:00 – 17:30 je určen pro 5.-9. třídu (nikoli pro 1. – 4., jak bylo chybně uvedeno v letáku). Oba taneční kroužky budou začínat až 14.10.2018.

 Mgr. Iva Sedláčková

Od 1.10.2018 je funkční čipování a stránky www.strava.cz

Přihlášení na tyto stránky:
 • číslo jídelny: 1309
 • uživatelské jméno: příjmení a jméno strávníka : novak.jan
 • heslo: strávník dostal od vedoucí školní jídelny vstupní heslo
  ( strávník si po prvotním přihlášení může své heslo změnit)

Pokud jste heslo ztratili, znovu vám ho sdělí vedoucí školní jídelny.

PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ VŠEM STRÁVNÍKŮM NA ŘÍJEN PROVEDE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Odhlášky (i přihlášky) si můžou strávnici provádět sami na www.strava a nebo telefonicky.
Odhláška na daný den jde na www.strava.cz provádět do 7.00 ( od 7.00 – 7.45 na tel. 466 972 177 nebo 734 579 102)
Veškeré podmínky zůstávají stejné. Výhodou je, že strávník vidí zůstatek peněz, rodič uvidí, zda byl oběd odebrán.

Při ztrátě Čipu nebo zapomenutí se dostaví strávník za vedoucí školní jídelny, která odblokuje strávníkovi přístup k terminálu – vystaví náhradní stravenku, aby mohl jít strávník na oběd.
Zapomenutí přijde oznámit ráno k okýnku školní jídelny od 7 – 7.45, kde mu bude oběd odblokován. Ve vyjímečných případech oznámí zapomenutí u výdeje obědu.

POKUD NAJDETE ČIP, DONESTE HO DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.
VEDOUCÍ ZJISTÍ KOMU PATŘÍ!!!!!!!!!!!!!!!! DĚKUJEME!

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Sběr víček od PET lahví pro Eričku Beranovou ukončujeme k 12.10.2018.

Prosíme všechny děti, ať donesou, co mají nasbírané. Po 12.10. již víčka nepřijímáme.

Tomáš Vyhnálek

22. - 23. září 2018

Svinčany u Přelouče (okr. Pardubice)
(prostory Zahradnictví Kubelka a v chovatelském areálu)

akce probíhá v sobotu od 8 do 17 hodin v neděli od 8 do 15 hodin

OBČERSTVENÍ, PARKOVIŠTĚ A STÁNKOVÝ PRODEJ ZAJIŠTĚN

Aktuality na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2296233300405114/

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA:

 • ovoce a zeleniny zahrádkářů a pěstitelů
 • staré odrůdy jabloní
 • ovoce z ovocnářských firem (Sady Svinčany – Ing. Nevole; Sady Bílé Podolí)
 • odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček)
 • staré zemědělské nářadí
 • včelařská expozice
 • výstava květů jiřin (Zahradnictví Dahlia ze Sloveče)
 • ukázka léčivého světelného kořene
 • ptačí budky a krmítka (Lesy ČR – Týniště nad Orlicí)


CHOVATELSKÁ VÝSTAVA:

 • okresní soutěžní výstava drůbeže
 • okresní soutěžní expozice zvířat mladých chovatelů
 • III. speciální výstava holubů texanů a mondenů s mezinárodní účastí
 • místní soutěžní výstava holubů a králiků
 • samostatná expozice okrasného ptactva a akvarijních ryb
 • prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb, zařízení a krmiv
 • prezentace prací žáků ZŠ Choltice
 • ukázka zemědělských plodin a jejich využití
 • stánkový prodej regionálních produktů
 • ukázka a prodej dekoračních prvků do zahrady
 • prodejní výstava kaktusů a sukulentů
 • prodej houbových substrátů na jedlé houby, zahradní zeminy a vše pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné – Jiří Václavík, Dolany
 • výstava a prodej zahradní a lesní techniky – firma LPS Svinčany

Doprovodný program:

Na zahrádkářské výstavě:

 • soutěže pro děti o ceny
 • ukázka aranžování (možnost si nechat naaranžovat vlastní nádobu)
Sobota 22.září

9:30 – Folklórní soubor Lipka
10:30 – Mažoretky RONDO z Ronova n/D.
11:00 – Folklórní soubor Lipka
13:00 – Orientální tance Shanelah
13:30 – Mažoretky RONDO z Ronova n/D.
14:00 – Shanelah -tanec s živým hadem
15:00 - Vystoupení harmoniky a vozembouchu

Neděle 23.září - přednášky

 9:00 – Odrůdy Svinčanského ovoce (Ing. Nevole)
10:30 – Včely a zahrada (včelař Jiří Sláma)
14:00 – ocennění nejlepších výpěstků

Na chovatelské výstavě:

 Sobota 22.září

13:00 – vystoupení hudební skupiny z Pardubic

Neděle 23.září

14:30 – vystoupení mysliveckých
             trubačů a mažoretek

slavnostní předání pohárů a čestných cen vítězným chovatelům

15:00 – slavnostní ukončení výstavy

 

Tato akce je pořádána Českým zahrádkářským svazem Svinčany a Českým chovatelským svazem Svinčany

 

Vážení žáci, zákonní zástupci a návštěvníci našich stránek. Dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2018/2019 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

Vyučování začíná 3.9.2018 společným slavnostním zahájením v 8 hodin před budovou školy (v případě špatného počasí ve se bude konat ve velké tělocvičně). Poté žáci odcházejí do tříd se svými třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 30 minut). Zákonní zástupci na ně mohou počkat před budovou školy, či před třídami. Tento den se nevaří ve školní jídelně ani není v provozu školní družina. Zaměstnanci družiny i jídelny vám budou k dispozici ohledně přihlášek a dalších informací.

Následující den (4.9.2018) se 1. ročníky učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout. Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené obědy (více informací na www.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna). Vaří se dle jídelního lístku: bramboračka + krupicová kaše + jablko. Školní družina je také v provozu pro přihlášené žáky (od 6:00 – 16:00). Naše družina má povolenou kapacitu pouze ve výši 1.-3. ročníků. Žáci prvního stupně, kteří se nedostanou do družiny, mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 – 14:45, v pátek do 14:00).

Dne 5.9.2018 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden)

Od 6.9.2018 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají. Od 4.9.2018 se žáci přezouvají a zamykají své šatny, zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvních ročníků (ti mají přístup do šaten ještě během září).

Od října 2018 dojde ke změně ve školní jídelně. Do konce září si žáci vyzvednou čip (záloha 115 Kč), který budou používat po celou dobu školní docházky. Budete tak mít možnost odhlašovat obědy přes internet (www.strava.cz, číslo školy: 1309) a mít přehled o financích i skutečně odebraných obědech. Více informací nawww.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna, kde najdete i aktuální jídelní lístek na celý měsíc.

A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:
 Třída   
 Třídní učitel
 1.A  Mgr. Daniela Čepčářová
 1.B  Mgr. Marie Brožová
 2.A  Mgr. Vítězslava Stodolová   
 2.B  Mgr. Lenka Nešetřilová
 3.A  Mgr. Ivana Benešová
 3.B  Mgr. Zuzana Bílková
 4.A  Mgr. Jaroslava Štoková
 4.B  Mgr. Teraza Štědroňová
 5.A  Mgr. Hana Ošlejšková
 5.B  Mgr. Zuzana Vyhnálková
 6.A  Ing. Jan Brožek
 7.A  Mgr. Soňa Blažková
 8.A  Mgr. Alena Machová
 9.A  Mgr. Eva Nevečeřalová

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů,

Iva Sedláčková ředitelka školy