Sběr pomerančové kůry bude ukončen 8.6. Nasbíranou pomerančovou kůru mužete přinést do vestibulu školy nejpozději v pondělí 8.6., a to od 9 do 10:55.

Markéta Zářecká

Na Bakalářích v záložce Ankety je otevřen dotazník pro jednotlivé třídy 2. stupně ohledně zájmu o konzultace v jednotlivých předmětech a o třídnické hodiny. Anketa je přístupná do 2.6. do 24:00, je třeba se přihlásit přes internetový prohlížeč z rodičovského účtu.

O výsledcích a organizaci 2. stupně ve škole Vás budeme informovat po ukončení ​ankety. Předem děkujeme za vyplnění.

Informace z webu MŠMT

Vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Hezký den, Iva Sedláčková

 

Dobrý den, v pondělí 1.6. si můžete přijít do školy pro věci z šaten, a to od 9 do 10:55 a od 15:35 do 18:00. Vzhledem k tomu, že probíhala dezinfekce šaten, jsou věci uloženy v bednách v přízemí u piana. Pokud byste chtěli jindy, dejte mi prosím vědět. Hezký den, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

 

 1. přihlášení žáci jsou rozděleni do tří skupin (max. 15 žáků na skupinu)
 2. prostory:
  1. skupina = bude ve 3.A
  2. skupina = bude ve 4.B
  3. skupina = bude ve 2.A
 3. rozpis pedagogů:
  1. skupina: Zuzana Vyhnálková 6:45 – 11:30, Lenka Jiřišťová 7:40 – 13:30
  2. skupina: Jan Knap 6:45 – 11:30, Martina Sládková 7:40 – 13:30
  3. skupina: Alice Vanišová 6:45 – 11:30, Regina Bornová 6:45 – 12:30
   Jan Brožek 11:15 – 16:00, Ilona Kubová 12:30 – 16:00
   Přesuny učitelů ani žáků mezi skupinami nejsou možné!
 4. příchod do školy – 1. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto čestného prohlášení nelze povolit vstup do školy), učitelé budou před školou od 7:00 (příjezd prvních autobusů) a organizovat příchod žáků a rozdělení do skupin, žáci si po vstupu vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout a poté do třídy. Skupiny neodchází najednou, ale až když je volný prostor. Škola začíná od 7:40.

(tj. 1.-5. ročník)

Dobrý den, dovolte mi, abych Vám představila základní podmínky, za kterých bude otevřena naše škola. Tento dokument vychází z Metodiky MŠMT. Přejděme tedy k základním informacím:

 • škola bude otevřena pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
 • je třeba žáky přihlásit do 18. 5. 2020 přes anketu v Bakalářích, která bude spuštěna 6.5.2020 v 9:00, s případnými dotazy se obracejte na Mgr. Jozífovou na telefonní číslo 724 339 112
 • skupiny budou neměnné a nelze do nich žáky zařadit později, skupiny budou tvořeny dle počtu přihlášených žáků, času jejich odchodu domů, ročníku; je tedy pravděpodobné, že ve skupince budou žáci z více ročníků
 • nadále bude probíhat výuka učitelů na dálku i online, ve škole se o výuku nejedná (neučí se tedy dle rozvrhu), žáci budou mít pouze vzdělávací aktivity. Tudíž se ani nejedná o volné hraní s kamarády, jelikož musí dodržovat přísná hygienická pravidla – vzdálenost 2 metry, roušky atd.
 • přestávky i pobyt venku budou tak, aby se jednotlivé skupinky nepotkaly
 • žák musí 25. 5. 2020 odevzdat podepsané Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto nesmí vstoupit do školy
 • v případě malého počtu zájemců nebude fungovat ani školní jídelna
 • příprava na přijímací zkoušky pro 5. ročníky probíhá online
 • I když dítě do školy či školky nepošlete, ošetřovné vám zůstane

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2020/2021.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice