Vytisknout

Doba vyučování

Období vyučování, prázdniny, vysvědčení

Převzato z oficiální zprávy MŠMT

Schůzky, rady, konzultace

 

Konzultace výchovné poradkyně

Mgr. Zuzana Vyhnálková – pondělí 11:20 – 12:05

 

Konzultace školní psycholožky

zájemci se hlásí u Mgr. Zuzany Vyhnálkové

 

 Školní knihovna:

(Mgr. Nevečeřalová): středa 9:20 – 9:40

 

Výcviky, výlety, zájezdy

 

Ovoce a mléko do škol

Žáci naší školy mají nárok na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě neochucených výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh) se bude dodávat i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. Nebudeme prodávat dotované výrobky. Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

Obsazení školních tělocvičen

V tomto školním roce je velká (VTV) a malá (MTV) školní tělocvična využívána sportovními kluby, zájmovými spolky a organizacemi dle následujícího rozvrhu:

Ceník pronájmu tělocvičen :