Recyklohraní

RecyklohraníNaše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do specializovaných nádob umístěných v prostorách školy.

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme nasbírali 200 kg drobného elektra a 250 kg vysloužilých baterií.

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.


Sběr baterií s Batem

Žabák BatV rámci Recyklohraní je škola zapojena do soutěže ve sběru baterií s žabákem BATEM.

V jednotlivých třídách jsou umístěny zelené boxy na baterie. Nejlepší sběrači budou odměněni cenami z programu Recyklohraní.

Které baterie jsou sbírány?

  • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
  • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
  • Nesbírají se rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie. Baterie plně nabité nebo těžší než 1 kg.

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme nasbírali 250 kg vysloužilých baterií. Nejlepší třídou ve sběru baterií byla 6.A, která nasbírala 73,4 Kg a celkově nejlepší sběračkou se stala Marika Hlínová z 6.A.


Sběr víček od PET lahví

Víčka pomociNaše základní škola se připojuje k projektu „Víčka pomoci“, který pomůže zkvalitnit živo Denískovi Vojtíškovi z obce Sopřeč a našemu žáku Tomáškovi Indrovi.

Sbíráme všechna víčka od různých druhů PET lahví, ale i od mléka, z lahví od „Jupíků“ a jiných nápojů.

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme nasbírali 300 kg víček. Víčka byla rovným dílem rozdělena na zajištění osobního asistenta do speciální mateřské školky pro Deníse Vojtíška z obce Sopřeč a na podporu našeho žáka Tomáše Indry.


Sběr starého papíru

Naše škola spolu s mateřskou školou se pravidelně zapojují do sběru starého papíru

Sběr se zpravidla koná v měsících říjnu a květnu. V minulém školním roce sběr proběhl dne 6. 11. 2015 a 20.5. 2016. Celkem jsme nasbírali krásných  15 564 kg starého papíru.

Na konci školního roku jsou všechny zúčastněné děti odměněny a zároveň se vyhlašují děti, které donesly největší množství sběru.

Sbírejte tedy papír společně s vašimi dětmi a podpořte tak jejich ekologickou aktivitu.


Sběr kaštanů a pomerančové kůry

Žáci na 1. stupni se také pravidelně zapojují do sběru kaštanů a žaludů. Kaštany budou použity pro krmení spárkaté zvěře v oborách během zimního období.
Během loňského podzimu jsme nasbírali 1 600 Kg kaštanů a žaludů.

Již několik let sbíráme na naší škole sušenou pomerančovou a citrónovou kůru.

Výtěžek z těchto aktivit bude použit ve prospěch žáků ZŠ Choltice.


Děkujeme rodičovské veřejnosti za spolupráci.