0397 001Základní škola Choltice, okres Pardubice pořádá

ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

ve středu 13.6.2018 14:30 - 15:30
informační schůzka pro rodiče v 15:30.

 

Těší se na Vás paní učitelky Mgr. Daniela Čepčářová a Mgr. Marie Brožová.

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

18.5.2018
od 15 hodin do 17.30 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste...
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Učitel/ka 1. stupeň, od září 2018
Učitel/ka matematiky, od září 2018

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice