Jídelní lístek Školní jídelny týden od 8.1. do 12.1.

Pondělí
8.1.
Rýžová polévka, smažené file, brambory,kompot, džus.
(A: 01,04,06,07,09)
Úterý
9.1.
Pórková polévka s bramborou, hovězí guláš kata Mydláře, kolínka, jablko, čaj.
(A: 01,09)
Středa
10.1.
Fazolová polévka, rýžový nákyp s meruňkami, mléko.
(A: 01,03,07,09)
Čtvrtek
11.1.
Polévka krupicová, vepřenky s cibulí, brambory, tatarka, džus.
(A: 01,03,06,07,09)
Pátek
12.1.
Zeleninová polévka s těstovinou, pečený králík na česneku, bramborové špalíčky, zelí,
sirup. (A: 01,06,09)
  Na jídelně je kromě sladkého pití k dispozici také čirá voda.


Informace o stravování ve školní jídelně

     Od 1.4.2014 zavádíme zkušebně zeleninu k vybraným jídlům ( tj. tak 2. - 4. x do měsíce). žáci si mohou na jídelně z připravených nádob nabrat zeleninu, např. zelné saláty nebo čerstvou zeleninu.
V teplých dnech bude připravena kohoutková voda s citrónem nebo čerstvou mátou.

     Od 13.12.2014 platí povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku či uvařené stravy stanovený alergen, který tato potravina či jídlo obsahuje.
Alergen bude označen číslem u každého pokrmu. Tabulka alergenů bude umístěna na nástěnce před jídelnou, v jídelně u jídelního lístku a na webových stránkách školy.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení školní jídelny

Platba za obědy na měsíc leden ve dnech 20.12 - 22.12.2017 a 3.1.2018 ránoKdo nebude mít zaplacené obědy, nebude oběd vydán!!!

Informace pro rodiče a strávníky ŠJ pro školní rok 2017/2018

Úhrada stravného:

  1. Převodem z kteréhokoliv běžného účtu na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce – č.účtu 266 218 947 /0300 VS: RČ žáka.
    Možno zaslat jednorázovým příkazem platbu na daný měsíc.
  2. Trvalým příkazem - trvalé příkazy jsou formou zálohy, která se odvíjí od platby za 1 oběd x 22 dní (max. počet prac. dnů v měsíci.) Částka dle kategorií k 25. dni předchozího měsíce. 
    (trvalý příkaz zadat od 25.8.2017 – 26.5.2018)

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Výše stravného:

I. kategorie   7 — 10 let cena jednoho obědu 20,- Kč  - platba při 22 dnech 440,- Kč
II. kategorie  11 — 14 let cena jednoho obědu 22,- Kč  – platba při 22 dnech 484,- Kč
III. kategorie  15 a více cena jednoho obědu 24,- Kč  - platba při 22 dnech 528,- Kč
Cizí strávníci   cena jednoho obědu 56,- Kč  


OBĚDY MUSÍ BÝT UHRAZENY !!! V případě neplacení nebude oběd žákovi vydán.

Vyúčtování odhlášek proběhne k 30.6. V červenci vrátíme přeplatky na účet platící

Číslo účtu: 266 218 947 / 0300 VS: RČ žáka nebo dospělého strávníka.

Odhlášky:

Obědy se odhlašují telefonicky na tel. č. 466 972 177 nebo osobně u pokladny ŠJ nejpozději do 7.45 hodiny ranní na ten konkrétní den. Žák se napíše do připraveného sešitu na odhlášky. Zapisuje jméno, ročník a den na který chce odhlásit.

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou povinni v případě nepřítomnosti ve škole si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány v plné výši.
Při onemocnění žáka je možno první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.00 - 11.15

 

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).


A kdo nám vlastně vaří?

Ve funkci vedoucí školní kuchyně pracuje paní Jana Augustinová. Personál tvoří pan Josef Raba jako vedoucí kuchař, dále paní Lenka Škoudlínová a paní Miluše Jirásková. Připravují obědy zhruba pro 300 strávníků z toho 240 žáků.


zs choltice 62