1. Od 30.11.2020 je stálá prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročníky, tato prezenční výuka je povinná,
 2. rotační výuka pro 6. – 8. ročníky, vzhledem k situaci budou od 30.11. nastupovat žáci 7. ročníků (tj. 7.A i 7.B), v týdnu od 7.12. budou ve škole žáci 6.A, 6.B a 8.A, prezenční i distanční výuka je pro dané ročníky povinná,
 3. školní jídelna – k sezení jsou stoly po 4 (u jednoho stolu budou pouze žáci z jedné třídy), nesmí být přítomno více osob než je míst k sezení, žáci na distanční výuce mají také možnost odebrat oběd (stále stejným způsobem – do jídlonosiče, příchod jen okolo školní jídelny), žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace potravy,
 4. pokud není možné dodržet hodinovou dotaci pro některé oblasti švp v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován - prosím o důkladné sledování aktuálních rozvrhů (hlavně u volitelných předmětů),
 5. možnost individuálních konzultací ve škole (1 žák a 1 pedagog, možná přítomnost rodiče), o organizaci rozhoduje ředitel školy,
 6. nutnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole, je vhodné mít sebou 2-3 roušky na den (a sáček na jejich odložení),
 7. vstup cizích osob do školy je povolen jen v důvodných případech,
 8. je zakázán zpěv a sportovní činnost - TV a HV budou řešeny náhradním způsobem,
 9. v rámci ŠD je možné spojit v jednom oddělení žáky z 1 ročníku (pokud to jinak nelze).

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášené obědy. Pokud o jídlo nemáte zájem, odhlašte si ho prosím na www.strava.cz.

Děkujeme za Vaši spolupráci během distanční výuky a těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti.

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:

 • mají ho přihlášený,
 • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
 • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom oddělení družiny.

Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na odložení použitých roušek.

Těšíme se na naše žáky.​ S přáním hezkého dne,
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Sběr kaštanů a žaludů bude ukončen 13.11.

Nasbírané kaštany a žaludy mužete přivézt na školní dvůr v pracovní dny v čase od 7:00 do 14:00, nejpozdeji v pátek 13.11.

Markéta Zářecká

Dobrý den, od 1.11.2020 vstupuje v platnost dodatek našeho školního řádu k distanční výuce. Přikládám ho v příloze. Od 2.11.2020 pokračuje distanční výuka ve stejné formě jako před prázdninami.

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

Dobrý den, dle informace z České správy sociálního zabezpečení už nebude požadováno k Žádosti o ošetřovné potvrzení ze školy. ČSSZ připravila nový formulář, který vyplní pouze rodiče a je ke stažení na jejich stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. Poté je potřeba ho předložit na účetní oddělení Vašeho zaměstnavatele.
Informace z 23.10.2020: https://www.mpsv.cz/osetrovne

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29.10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31.10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice