Vzhledem k rozhodnutí Ministerstva zemědělství se změnil 1.9.2022 projekt Ovoce i Mléko do škol. Došlo ke snížení finančního limitu na žáka a zúžení cílové skupiny pouze na žáky 1. stupně. Závozy budou jen 1x za měsíc. 

Termíny:
26.9., 10.10., 7.11., 5.12., 9.1.

Iva Sedláčková ředitelka školy