sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

7.10.2022
od 15 hodin do 17.00 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!!
Kartony prosím nenoste.
Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

Dita Piskačová