Pohádka O staré bambitce v podání dětí z dramatického kroužku ZŠ Choltice byla zahrána na „Malém zámku“ v Cholticích 2.6.2022 od 8.30 hod pro děti a od 17.00 hod pro veřejnost. 

Herci byli ve svých rolích přesvědčiví. Zeptala jsem jich i diváků na jejich pocity. (RŠ) 

Diváci: 

2.6.2022 ráno bylo na Zámku divadlo, kde hráli moji kamarádi. Bylo to o staré bambitce a moc se jim to povedlo. Divadlo jsem si užil. 

Vojtěch Nešetřil 4.A 

Ve staré bambitce hráli někteří moji spolužáci. Byla to zábava a sranda. Moc se jim to povedlo. Odpoledne budou hrát znovu a já se na ně půjdu znovu podívat. 

Petra Křivčíková 4.A 

Herci: 

Hráli jsme pro 3.A, 3.B a 4.A. moc jsme si to užili. Hrát pro publikum jsem si vždycky přál. Dokonce nám tleskali a bylo vidět, že se jim to líbilo. Byl jsem nadšen, už se těším na další divadla.  

Marek Karel Dvorský 4.A 

Hrála jsem v pohádce Aničku. Moc jsem si to užila, líbilo se mi, že se smáli a líbilo se jim to. Všichni říkali, že se nám to povedlo. Hrát jako herec je těžké, ale dali jsme to. 

Julie Wetzlerová 4. A 

O stare bambitce 01 O stare bambitce 05 O stare bambitce 03 O stare bambitce 06
 camera Další foto...      

Já bych chtěla poděkovat všem. Jak herci tak, diváci byli báječní.  

Mgr. Bc. Renáta Šťastná