Ve čtvrtek 25. října se 5 žákyň devátého ročníku zúčastnilo akce Zdravohrátky na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Cílem akce bylo seznámit budoucí studenty se školou a vším, co nabízí. Přidanou hodnotou byla návštěva na RZP Chrudim. V dopoledních hodinách si děvčata vyzkoušela resuscitaci, pohyb lidí pod vlivem alkoholu i nevidomých, seznámila se s prací Lékařů bez hranic a 3 stanoviště nabídl dispečink záchranné pomoci. Tam bylo možné si vyzkoušet přivolání záchranky, zástavu masivního krvácení, prohlédnout si sanitku běžnou i převážející lidi s infekčním onemocněním či nákazou. Bonusem byla možnost obléknout si oděv, který nosili zdravotníci v době silného výskytu kovidu. Vše bylo zakončeno soutěží. Střední škole, Pardubickému kraji  i záchranářům bychom chtěly poděkovat za skvělý zážitek.

Mgr. Hana Ošlejšková