Žáci 5. A v rámci hodin Přírodovědy pracovali na projektu Živá půda, který měl u žáků ukázat důležitost zemědělské půdy pro lidský život. Žáci si vytvořili vlastní složení půdy od hornin až po humus a zasadili si česnek, řeřichu či trávu. K radosti všech žáků se plodiny uchytily a krásně vyrostly.

Puda 5A 02 Puda 5A 03 Puda 5A 07 Puda 5A 14
camera Další foto...      

Ing. Jan Brožek