V úterý 21. 2. jsme celý den věnovali tradici Masopustu. Ze dvou krátkých filmů jsme se dozvěděli, odkud tradice pochází a jaké zvyky se s ní pojí. V dalších hodinách jsme vyplňovali pracovní listy s masopustní tématikou, na kterých jsme si opakovali znalosti z ČJ, M a Vlastivědy. Na závěr jsme utvořili 3 skupiny a zkusili jsme figuríny „obléknout“ do masopustních masek. Jak jsme byli úspěšní, můžete posoudit na fotografiích.

masopust 1 masopust 2 masopust 3

Mgr. Zuzana Bílková