První den

Ubytovali jsme se, naobědvali, děti se rozdělily do družstev. Vyrobily si vlajku, složily rozstříhanou pověst o Horním Bradle a vykoupaly se ve vyhřívaném bazénu ?

Skola v prirode 4AB 02 Skola v prirode 4AB 04 Skola v prirode 4AB 08 Skola v prirode 4AB 14
camera Další foto...      

Druhý den

Po výborné snídani děti luštily tajnou zprávu (morzeovka), vyráběly kožené náramky, malovaly na trička a zvládly i výlet k televiznímu vysílači Krásný. K tomu jsme přidali ještě koupání a sportovní hry. Večer jsme zakončili stezkou odvahy ?

Skola v prirode 4AB 16 Skola v prirode 4AB 20 Skola v prirode 4AB 22 Skola v prirode 4AB 31
camera Další foto...      

Třetí den

Dnes jsme se vypravili do Horního Bradla do prodejny vánočních ozdob. Cestou jsme se zastavili nakoupit dobroty v obchudku s potravinami ?. Odpoledne jsme se koupali ve vyhřívaném bazénu, absolvovali úkolovou hru v lese a užili si večerní wellness.

Skola v prirode 4AB 32 Skola v prirode 4AB 33 Skola v prirode 4AB 37 Skola v prirode 4AB 38
camera Další foto...      

Čtvrtý den

Dopoledne si děti zahrály zábavné hry u chatek, logické hry v lese, postavily domečky a hejkaly z přírodnin a opět se vykoupaly v bazénu. Odpoledne se dočkaly vyhodnocení soutěží družstev a pořádku na pokojích. Navečer nakreslily obrázky, co na pobytu zažily, zahrály si bingo a zazpívaly táborové písně. Těšíme se, až si obrazky ve škole vystavíme ?.

Skola v prirode 4AB 43 Skola v prirode 4AB 44 Skola v prirode 4AB 55 Skola v prirode 4AB 56
camera Další foto...      

  Z. Bílková, J. Štoková, I. Ugrinová, I. Licková,

Ilona Kubová