Dne 6.12.2016 se žáci pátých tříd vypravili na předvánoční výlet do Hrádku u Nechanic. Paní průvodkyně nás seznámila s vánočními zvyky a tradicemi. Vysvětlila původ těchto zvyků a jak si užít v klidu adventní čas a přípravu na radostné a klidné Vánoce. Potěšili jsme se nádhernou ručně připravenou výzdobou ve všech prostorách zámku. Na závěr jsme si vyplnili pracovní listy – to, co jsme si zapamatovali o Vánocích.

Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Soňa Blažková

Ve dnech 23. - 26. 11 probíhal relaxační pobyt 3. tříd v Ekocentru PALETA v Oucmanicích.

První den v Oucmanicích se seznamujeme s prostředím, ve skupinách jsme plnili úkoly a řešili doplňovačku s tajenkou. Po svačině jsme poznávali kouzla starých časů a řadu nástrojů z minulosti.

oucmanice 02 oucmanice 03 oucmanice 06 oucmanice 08
camera další foto...      

2. den v Oucmanicích

Dnešní den byl plný činností. Začal ranním krmením domácích zvířat. Nejmilejší byl oslík Ámos. Potom jsme řezali a štípali dřevo, vyráběli svíčky, povídali si o zvířecích stopách a také jsme si některé odlili. Po obědě jsme stopy pozorovali přímo v přírodě u lesa, na poli i louce. Čas po svačině patřil hrám, soutěžím a podzimnímu vyrábění. Večer jsme ještě společně četli, vymýšleli příběhy zvířat a hráli pantomimu. Protože jsme za celý den unaveni, těšíme se na večerní spánek.

oucmanice 11 oucmanice 20 oucmanice 34 oucmanice 44
camera další foto...      

Třetí den jsme opět začali ranním krmením zvířátek. Po snídani jsme se učili rozpoznávat ptáky, kteří se často vyskytují na našem území a také jsme si na ptáčky zahráli. Následovala výroba krmítek, příprava kynutého těsta a pletení vánoček. Ty se odpoledne upekly ve venkovní peci a zítra je ochutnáme, zatím krásně voní. Před večeří jsme si utkali náramky, které si odvezeme na památku domů. Po večeři následovalo vyhodnocení všech činností včetně udělování diplomů a odměn. Teď už si jen dobalíme a po zítřejší závěrečné činnosti a svačině nasedneme do autobusu a budeme se těšit na své blízké.

oucmanice 55 oucmanice 57 oucmanice 60 oucmanice 63
camera další foto...      

Třídy 3.A + 3.B

tajethajskaplakat300pxVe čtvrtek 10.11. a v pátek 11.11. jsme se díky diashow manželů Motani dostali do země, kde jsou běžnou součástí jídelníčku cvrčci, žáby, potkani a štíři, na Vaše štěstí dohlíží nespočet zlatých sošek Buddhy a sloni malují krásné obrazy.

Navštívili jsme opičí město i "tygří" klášter, tajili jsme dech při polibku smrti od kobry královské a při svátku světel. Na závěr nechyběla soutěž a jedinečná možnost prohlédnout si a vzít do ruky notýsek ze sloního trusu, mosaznou obruč žirafích žen nebo nástroj na řízení slona. Ano, objevovali jsme taje Thajska. Co si nenecháme ujít příště? Možná Brazílii.

 

motani 01 motani 02 motani 03
Mgr. Eva Nevečeřalová

1a 01Od 1. září jsme společně pokročili ke slabikám a nejjednodušším slovům, dokonce jsme oslavili ukončení Živé abecedy a předání Slabikáře. Uvařili jsme si šípkový čaj a zakousli preclík. V matematice si rádi hrajeme na slovní úlohy a řešíme je pomocí činnostního učení – tedy pomocí pecek, fazolí, papírového divadélka, koleček, polystyrénových aplikací, kostek, hub, na řadu přijdou i prsty, máme jich skvělý počet - dohromady 20, a to je přesně číslo, kterým končí početní představy v 1. ročníku.

Aby na naše příklady s číslicemi a znaménky bylo lépe vidět, používáme barevnou podložku, která lépe zrakově vymezí rámec situace, ve které se pohybujeme a učíme se něco řešit.

A co mají děti před sebou? Černá dřevěná tabule už trochu začíná připomínat kdysi slavný animovaný film Zaniklý svět rukavic. Než ji však plně nahradí nesporně kouzelná interaktivní tabule, můžeme připomenout a ocenit některé staré a lety vyzkoušené přednosti dřeva a tmavé černě.

Někdo mne kdysi naučil, že maličkosti rozhodují. Například smazaná tabule, kontrast černé a bílé, ostrost, použití více barev, psaní do mokrého podkladu. Velkorysý prostor na rýsování, o možnosti bezproblémového použití tabulového kružítka nemluvě.

Dnes děti už v 1. r. bez problémů využívají výhod moderní interaktivní tabule, stejně rády však pokreslí křídou dřevěnou tabuli, a soupeří, kdo ji půjde smazat.

1a 02 1a 03 1a 04 1a 05

Mgr. Ivana Benešová

Krásná podzimní výstavka ozdobila chodbu prvního stupně naší školy. Nejmenší žáci s pomocí rodičů i svých vyučujících projevili nezměrnou nápaditost a zručnost při vytváření modelů z podzimních přírodnin. Řada výrobků se stala inspirací pro podzimní výzdobu v mnoha domácnostech i třídách. Jen neradi se s touto akcí na počátku listopadu loučíme, ale již teď se těšíme na nové nápady v příštím roce. Všechny děti, které se pochlubily svým výrobkem, byly odměněny drobným dárkem a my ještě jednou jim, rodičům i paním učitelkám děkujeme.

podzimni vystavka 14 podzimni vystavka 24 podzimni vystavka 27 podzimni vystavka 30
camera Další foto...      

Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

Dne 19.10.2016 se žáci 8.a 9. třídy účastnili programu Rozumíme penězům. Projektový den realizovalo sdružení AISIS. Program byl zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků i pedagogů.

Témata:

8.třída – Nákup mimo kamenné prodejny – cílem bylo soustředit se na spotřebitelská práva, dokázat správně využívat právo na odstoupení od smlouvy,...

9.třída – Odpovědnost za vady a reklamace- téma bylo zaměřené na oblast spotřebitelských práv, po jakou dobu může spotřebitel reklamovat, kdy je reklamace oprávněná,...

Celé dopoledne žáci pracovali s lektory, vytvářeli modelové situace, ankety, dotazníky, pracovní listy. Tímto způsobem získali cenné informace do běžného života.

Mgr. Božena Špilínková