Poslední únor byl pro osmé ročníky ve znamení projektového dne. Naše škola se zapojila do projektu „Technika do škol“. V rámci tohoto projektu objíždí zapojené školy lektoři se speciálně upraveným kamionem, který je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Tato mobilní učebna je centrem pro výuku a experimentování s technikou. Lektoři s sebou přivážejí nejen znalosti a odbornost, ale také zajímavé ukázky a praktické workshopy.

  Žáci osmých ročníků byli rozděleni do skupin a během dopoledne absolvovali celkem 3 workshopy.

  Praktické zkušenosti s 3D tiskem

  Během tohoto workshopu se žáci ponořili do fascinujícího světa 3D tisku. Na workshopu se naučili základy této pokročilé technologie a každý z nich měl možnost si vytisknout vlastní klíčenku s osobním nápisem. Workshop byl jistě zajímavý i pro žáky, pro které není 3D tisk novinkou, jelikož 3D tisku se věnují ve škole například v rámci volitelného předmětu Základy robotiky.

  Elektromobilita jako součást moderního světa

  Po 3D tisku následovala krátká přednáška o elektromobilitě. Žáci získali informace o principech elektromobilů a seznámili se s udržitelnými alternativami v automobilovém průmyslu. Tato přednáška nejen rozšířila povědomí o ekologických trendech, ale také zdůraznila význam udržitelné mobility pro budoucnost.

  Kariérní poradenství

  Začalo se testem RIASEC, což je výzkumný nástroj, který pomáhá identifikovat zájmy a sklony každého jednotlivce. Po absolvování testu mohli žáci otevřeně diskutovat o svých výsledcích, sdílet své myšlenky ohledně budoucího zaměření. Hovořilo se nejen o budoucím povolání, ale také o důležitosti osobní pohody v budoucím pracovním životě. Tato interaktivní forma kariérního poradenství nabídla konkrétní výsledky a směry pro žáky, ale také podněcovala ke kritickému myšlení a sebepoznání.

  Celkově byl projekt „Technika do škol“ pro naši školu inspirativním a vzdělávacím zážitkem. Otevřel nové možnosti, podporoval rozvoj moderních technologických dovedností a poskytl žákům klíčové nástroje pro úspěšnou budoucnost. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a těšíme se na další podobné, které posílí znalosti a dovednosti našich žáků.

  Více o projektu na webu Technika do škol | web o projektu Technika do škol (technikadoskol.cz). Také si můžete přečíst článek v Pardubickém deníku: https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/rybitvi-pojizdna-ucebna-kamion-pardubicko.html.

  Vyukovy kamion 01 Vyukovy kamion 04 Vyukovy kamion 06 Vyukovy kamion 11
  camera Další foto...      

  Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Dana Tučková

  V únoru jsme se na hodinách informatiky zaměřili na bezpečnost na internetu, tento měsíc jsme si vybrali s ohledem na mezinárodní den bezpečného internetu, který připadl na 6. února. Spolu s dalšími školami jsme se aktivně zapojili do projektu „Kraje pro Bezpečný Internet“.

  Vzdělávací projekt se zaměřuje na šíření osvěty o bezpečnosti na internetu nejen mezi žáky, ale i veřejností obecně. Naše škola se rozhodla této problematice věnovat celý měsíc. Žáci se v hodinách seznámili s výukovými videi a následovaly diskuse, které zahrnovaly témata jako ochrana osobních údajů, bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming a nevhodný nebo nelegální obsah. Během těchto diskuzí měli žáci příležitost klást otázky a sdílet své zkušenosti.

  V dnešní digitální éře je klíčové aktivně se vzdělávat a chránit v online prostředí. Účast v projektu "Kraje pro Bezpečný Internet" nám poskytla výbornou příležitost podporovat tuto iniciativu a naplňovat ji ve školním prostředí.

  Více o projektu na webu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET (kpbi.cz)

  Dana Tučková, Zuzana Vyhnálková

  23. února se uskutečnil projektový den v 6.A na téma Řečtí bohové. Všichni žáci a vyučující se přestrojili za předem určené bohy a celý den probíhala výuka se zaměřením na řecké božstvo. Žáci se naučili připravit referát na daného boha, při výtvarné výchově si přiděleného boha nakreslili, při českém jazyce si v rámci čtenářské gramotnosti připomněli Staré řecké báje a pověsti a v dějepise prezentovali vybrané bohy.

  Ing Jan Brožek

  Dne 19.2.2024 proběhl v 8. ročnících preventivní program zaměřený na partnerství, vztahy, seberozvoj.

  Lektorka se v programu zaměřila na prevenci sexuálního rizikového chování. Objevily se témata jako biologie člověka, antikoncepce, jak si ověřit souhlas. I přes počáteční ostych žáků se program povedl.

  PP 8 rocniky partnerstvi 01 PP 8 rocniky partnerstvi 02 PP 8 rocniky partnerstvi 03 PP 8 rocniky partnerstvi 04

  Dita Hrdličková

  I když ke stěžejnímu učivu v českém jazyce ve 3.ročníku patří hlavně vyjmenovaná slova, neméně důležitá je další oblast – a to komunikace, umět se vyjádřit, popsat věc i situaci, vzájemně spolu hovořit. V pondělí 19.2.2024 si děti volily mezi dvěma tématy.

  Téma a) Maminka čeká na syna. On se jako obvykle opozdil. Maminka se zlobí, zjišťuje důvody. Syn vysvětluje, omlouvá se, navrhuje řešení. Maminka přijímá.

  Téma b) Tomáš a Lukáš se domlouvají na plavání. Lukáš je opozdilec, proto mu Tom klade na srdce, v kolik a kde mají sraz. Tomovi ale nepřijel autobus, proto nemůže včas dorazit. Volá Lukášovi, vysvětluje, omlouvá se….

  Děti se musely nejdříve domluvit a zvolit si dvojice. Vyšla nám jedna trojice, ale dívky si skvěle poradily a chlapec, který zůstal „lichý“, dostal roli řidiče autobusu i auta. A to je jeden z cílů vzdělávání – umět si poradit, nejdříve v jednoduchých situacích, dále i ve složitějších. Děti si na přípravě rozhovorů daly velmi záležet a jako bonus ke všemu – byla náramná legrace.

  Cesky jazyk 3B 01 Cesky jazyk 3B 03 Cesky jazyk 3B 06 Cesky jazyk 3B 08
  camera Další foto...      

  Mgr. Radmila Falgenhauerová

  V 1. třídách jsme přivítali pana policistu Slavíka z MP Přelouč. Děti se formou interaktivní přednášky seznámily s ochranou zvířat. Dozvěděly se, jak se starat o vlastní zvířátka, i jak se správně chovat při setkání s cizím psem a jak se bránit při jeho případnému útoku. Přikládáme několik fotografií ze zajímavé přednášky. 

  Ochrana zvirat 01 Ochrana zvirat 02 Ochrana zvirat 03
  Ochrana zvirat 04 Ochrana zvirat 05 Ochrana zvirat 06

  Ilona Kubová

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality