V prosinci se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola v celorepublikové soutěži Finanční gramotnost. Pro naši školu to byla první účast v této soutěži a věříme, že v příštím roce se zapojí do soutěže více ročníku. Nejlépe se umístil Filip Ondráček, který měl plný počet bodů. On a další dva žáci postupují do okresního kole, kde jim přejeme mnoho úspěchů

Ing. Jan Brožek

Abeceda peněz je akce České spořitelny, které se již před třemi lety zúčastnila tehdejší třída 4. B. Vánoční prodej tehdy probíhal převážně v areálu České spořitelny v Přelouči. Náš trh byl uskutečněn formou internetového obchodu. Každá třída dostala od zástupkyně České spořitelny zálohu 3 000,- Kč na nákup materiálu. Potom jsme se pustili do pilné práce, abychom měli co největší zásoby výrobků. Ty jsme nafotili, určili jsme ceny, vystavili na stránkách České spořitelny – Abeceda peněz a čekali, jak se budou obchody „hýbat“.

Bylo zajímavé sledovat, jak objednávky přibývají. 11. a 12. prosince si pak objednavatelé chodili do školy vyzvednout a zaplatit své objednávky. To, co se nepodařilo prodat on-line, jsme nabídli návštěvníkům Vánočního jarmarku. Přes počáteční obavy se nám podařilo vydělat nejen 3 000,- Kč, které jsme po ukončení akce museli vrátit, ale mnohem více. Domluvili jsme se, že vydělané peníze si přidáme na relaxační pobyt, který nás čeká na konci školního roku.

1 000,- Kč také každá třída věnuje dennímu stacionáři Další cesta v Cholticích.

abeceda penez jarmark 02 abeceda penez jarmark 14 abeceda penez jarmark 27 abeceda penez jarmark 33
camera Další foto...      

Jsme rádi, že jsme se Abecedy peněz zúčastnili a všem ji doporučujeme.

Mgr. Zuzana Bílková

A ještě jednou Zdravohrátky. V rámci volby povolání se děvčata 9.A  zúčastnila akce Zdravohrátky, která se tentokrát konala 7. 12. na Střední zdravotnické škole Pardubice. Byla to jedna z posledních možností seznámit se uvedenou školou a jejími možnostmi, než se budou rozhodovat o svém budoucím povolání. Během dopoledne se seznámila se způsobem resuscitace, péče o chrup, vyzkoušela si život lidí s oslabeným zrakem nebo zcela nevidomých či starých lidí. Měla možnost si vyzkoušet  svoje znalosti angličtiny v oblasti zdravotnictví. Odpoledne si mohla navíc zasoutěžit. Protože bylo velké množství zájemců, byli většinou rozděleni do skupin po 2 školách. My jsme byli přiřazeni ke škole z Polabin. Děkujeme zdravotnické škole za organizaci i kamarádům z Polabin za spolupráci.

Zdravohratky Pardubice 01 Zdravohratky Pardubice 02 Zdravohratky Pardubice 03 Zdravohratky Pardubice 04

Mgr. Hana Ošlejšková

Žáci 5. A v rámci hodin Přírodovědy pracovali na projektu Živá půda, který měl u žáků ukázat důležitost zemědělské půdy pro lidský život. Žáci si vytvořili vlastní složení půdy od hornin až po humus a zasadili si česnek, řeřichu či trávu. K radosti všech žáků se plodiny uchytily a krásně vyrostly.

Puda 5A 02 Puda 5A 03 Puda 5A 07 Puda 5A 14
camera Další foto...      

Ing. Jan Brožek

Dne 25.11. navštívili žáci 8. a 9. tříd přehlídku středních škol a zaměstnavatelů Hitparádu škol. Akce se konala v prostorách Enteria arény. Žáci si vyzkoušeli praktické ukázky i soutěže SŠ, OU a budoucích zaměstnavatelů. 

Mgr. Božena Špilínková

Ve čtvrtek 10.11. jsme začali náš výživný projekt o kdysi život zachraňující plodině - bramboře.

Pomocí vyluštěného rébusu a videa jsme se dozvěděli něco o původu této chutné hlízy, vyhledali jsme písničku k tématu – Slunéčko zachází za hory, připomněli si batolecí říkačku o koulející se bramboře ze dvora a přečetli sborově říkadlo o bramborách uvařených na loupačku.  Roztřídili jsme druhy vět s touto tematikou a rovnali starobylé názvy brambor podle abecedy- např. erteple a kobzole. V hodině matematiky jsme počítali slovní úlohy rovněž na toto téma a každý si zvážil svou přinesenou bramboru na gramy. Dokázali jsme navážit i 1kg a půl kg brambor, spočítali nákupní košík a nakreslili dvou miskové váhy.  V hodině Vv jsme popsali rostlinu bramboru, vyrobili tiskátka a tiskali sněhové vločky. 5.- 6.h si každá skupina zadělala své vlastní těsto a tvořila preclíky. Ve školní troubě jsme je následně upekli.

Další den jsme v projektu pokračovali, vážili jsme opět brambory a učili se spravedlivému rozdělení preclíků mezi děti. Pokračovali jsme rozhovorem o kuchařských dovednostech v souvislosti s bramborami a čtením přinesených receptů. Nad mnoha se nám sbíhaly sliny. Projekt jsme si užili, vytvořené portfolio si každý odnesl domů.

Brambory 3A 01 Brambory 3A 05 Brambory 3A 19 Brambory 3A 40
camera Další foto...      

Mgr. Ivana Benešová