V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt. Poté, co jsme se ubytovali, dostali jsme první úkol hry „Z pohádky do pohádky“ a rozdělili jsme se na 4 družstva. Pak jsme se vypravili prozkoumat nejbližší okolí. Šli jsme směrem na Polom (prales) a přes fotbalové hřiště jsme se vraceli zpět na oběd. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti a tedy dost mokro, většina si namočila boty a musela je tedy sušit. Odpoledne jsme pak vyrazili raději v holínkách. Zadováděli jsme si na školním hřišti a pokračovali jsme po turistické značce do lesa směrem na Lipku. Cestou zpět nás v areálu chatkového tábora překvapil drobně poletující sníh. Večer jsme si pak četli a zapsali první zápis do deníčků.

  relaxacni pobyt 1bi 01 relaxacni pobyt 1bi 04 relaxacni pobyt 1bi 08 relaxacni pobyt 1bi 12
   camera Další foto...      

  11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho dravci ze záchranné stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci předvedli různé způsoby lovu. Nejvíce se u nás líbilo puštíkům, kteří po vypuštění odlétli na nejbližší stromy a ukázali nám, že ani zvířata vždy neposlouchají hned. Se slétnutím si dali načas. Někteří žáci si mohli vyzkoušet přivolání dravce a jeho „dolet“ na ruku. Protože nám přálo počasí, vydařila se akce z pohledu chovatelů dravců i nás. Pokud by někdo chtěl vidět další ukázky, vystupují členové skupiny Seiferos na zámku v Lednici a srdečně tam zvou všechny návštěvníky.

  dravci 02 dravci 21 dravci 24 dravci 36
   camera Další foto...      

   Mgr. Hana Ošlejšková

  Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.

  Páté třídy nahlédly do světa handicapovaných lidí nejen prostřednictvím ukázek z knih, které o tomto tématu pojednávají. Velkým přínosem byl rozhovor s paní Koláčnou, která se s námi podělila o své životní zkušenosti, za což jí patří velký dík.

  Šesťáci se s knížkou přenesli do období 2. světové války a zakusili těžké chvíle spolu s židovským chlapcem, který se o sebe musí postarat sám.

  Pro 7. třídu byla připravena nelehká cesta nejen ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostela, ale hlavně cesta k sobě samému-do svého nitra.

  Osmáci se zamýšleli nad globálními problémy lidstva a pokoušeli se netradiční formou zachránit ohrožené druhy zvířat.

  Ani 9. třída neměla lehké téma. Seznámila se se životem hluchoslepé spisovatelky Helen Kellerové a všichni měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit, samozřejmě bez pomoci zraku a sluchu.

  spoluprace s knihovnou 01 spoluprace s knihovnou 03 spoluprace s knihovnou 11 spoluprace s knihovnou 12
   camera Další foto...      

  Třetí ročník a znovu ochota 27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas.

  Děkujeme a těšíme se na další ročník!

  maraton cteni tatinku 07 maraton cteni tatinku 15 maraton cteni tatinku 27 maraton cteni tatinku 37
   camera Další foto...      

  Letos čtené knihy:

  1. A     Překlep a Škraloup, Tomáš S. Končinský
  1. B     Ukradená cukřenka, Ivana Peroutková
  2. A     Ztracený Aeroplán, Petr Valach
  2. B     Ukradený orloj, Hana Doskočilová
  3. A     Ve staré cihelně se svítí, Petr Hugo Šlik
  3. B     Lví kouzlo, Martina Drijverová
  4. A     Pod přísahou TREs, Oldřich Růžička
  5. A     Alchymistův učeň, Vojtěch Otčenášek

  Za Knihovnu městyse Choltice: Radka Zelenková

  Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se rozhodli, že maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Protože děti z 1. B odjíždějí příští týden na relaxační pobyt, oslavili jsme maminky již ve středu 3. 5.

  Od 16.00 hod. se tedy ve středu změnila velká tělocvična naší školy v divadelní sál a žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami, recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami, tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a režisérky a pan školník byl hlavní zvukař a kulisák.

  Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček, tatínků, sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení, maminky potěšila a tu pravou kytičku, popřípadě přáníčko nebo dáreček připravte pro maminky právě na tu druhou květnovou neděli, tedy na 14. 5.

  Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná tradice.

  besidka den matek 17 besidka den matek 26 besidka den matek 30 besidka den matek 38
   camera Další foto...      

   Mgr. Zuzana Bílková a paní učitelky 1. stupně

  Honza Krejčík opět navštívil po roce naši školu a tentokrát přijel s dvouhodinovým karnevalovým programem. Znovu byl skvělý a 170 dětí MŠ Choltice i naše prvostupňové děti bavil novými nápady, tancem, zpěvem, soutěžemi a hrami, do kterých zapojil i paní učitelky. Všechny děti si společnou zábavu báječně užily a masky nechtěly odložit ani na oběd. Kdo chtěl, mohl se s Honzou Krejčíkem v závěru i vyfotit.

  krejcik karneval 02 krejcik karneval 12 krejcik karneval 39 krejcik karneval 57
   camera Další foto...      

   Uvidíme, jaké nápady vymyslí pro příští rok a už teď se těšíme.

  Za 1. stupeň Mgr. Dagmar Zálabská

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality