Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Sportovní hry chlapci SPHc
Sportovní hry dívky SPHd
Příroda a já PaJ
Zdravoveda Zdr
Literárne dramatická výchova LDv
Informatika Inf
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Cvičení z hlavních předmětů - Čj CvČ
Právo pro každý den PkD
Základy robotiky a informatiky Zri
Technické činnosti
Sborový zpěv Zs
Historický seminár HiS
Cvičení z matematiky CvM
Konverzace z angličtiny AJK
Počítačová grafika Pg

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2021/2022

  • Keramika
  • Pohybové hry
  • Dramatický kroužek
  • Florbal 2-5. třída
  • Florbal 6.-9. třída
  • Základy programování - Baltík
  • Radioamatérský kroužek
  • Klub logických her
  • Badatelský klub

Databáze kroužků

V rámci aktivity MAS Železnohorský region - Databáze kroužků vznikl na webových stránkách informační rozcestník volnočasových aktivit: http://zeleznohorsky-region.cz/_maszr/krouzky.phtml.