Vzhledem k tomu, že žáci 5.B byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (31.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj.  minimálně do 5.2.2022 včetně. Podrobnější informace z hygieny jsou v přiloženém dokumentu. 

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Vzhledem k tomu, že žáci 7.A byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (27.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj.  minimálně do 1.2.2022 včetně.

Vzhledem k tomu, že se ve čtvrtek objevil covid i ve třídě 7.A, bude mít třída 7.B prodlouženou karanténu do 1.2.2022 včetně. Žáci budou mít v pondělí i v úterý online výuku.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:

  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
  • Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, s účinností od 15. 2. 2022 (ZDE).

Vzhledem k tomu, že žáci 7.B byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa do 29.1.2022 (včetně). Karanténa se týká všech žáků, kteří byli ve škole v pondělí 24.1.2022 (včetně žáků očkovaných a po covidu). Žáci přecházejí na online výuku. Podrobnější informace z hygieny jsou v přiloženém dokumentu. 

Karanténa se týká i chlapců z 7. A (sportovní hry). 

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Vzhledem k tomu, že žáci 5.A byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, je v této třídě nařízena karanténa do 19.1.2022 (včetně). Karanténa se týká všech žáků, kteří byli ve škole v pátek 14.1.2022 (včetně žáků očkovaných a po covidu). Žáci přecházejí od zítra na online výuku. Podrobnější informace z hygieny jsou v přiloženém dokumentu. 

Karanténa se týká i chlapců z 5. B (tělocvik). Vzhledem k počtu chlapců ve třídě přechází i tato třída na online. Děvčata a dva chlapci ale mohou přijít do školy, budou se učit online na školních tabletech.

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Jak jistě víte, veřejná autobusová doprava na části území Pardubického kraje se potýká s neodjetím některých spojů. Toto neodjetí je způsobeno nemocností řidičů. I když Pardubický kraj zajistil formou subdodávek provoz většiny těchto spojů, může se s  počátkem povinného testování přítomnosti Covid-19, tedy od 17. 1. 2022, stát, že z důvodu zachycení pozitivity řidičů dojde ke zvýšení počtu neodjížděných spojů. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení, a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů autobusů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje), a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Již teď víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s, který nás o toto omezení požádal. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS  nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333. Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. 

S ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení.

V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Děkujeme za pochopení.

 Ing. Leoš Beran