Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Zájezd do Itálie - San Benedetto

ZŠ Choltice spolu s CK Boca Pardubice pořádají v těchto dnech pro žáky školy 10-denní pobyt u moře:
Palmová riviéra - San Benedetto - Rezidence DEI MILE

Do San Benedetta dorazili v sobotu všichni v pořádku a hned si vyzkoušeli teplotu moře. Počasí je příznivé, a tak kromě koupání mají účastníci zájezdu za sebou i vyjížďku na kolech a zítra (ve středu) je čeká výlet do Říma.

italie_01.jpg italie_02.jpg italie_03.jpg

Mgr. Vlasta Jozífová

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školNaše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je žákům 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či balené ovocné a zeleninové šťávy.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Ovoce naší škole dodává firma Bovys s.r.o.

V pátek 12.9.2014 si žáci 1.stupně pochutnali na nekteranic. Příští týden se děti mohou těšít na 0,2 l 100 % jablečné šťávy z výroby firmy Rauch.

Ovoce budou dostávat žáci 1.-5. ročníku zdarma celý rok a to vždy v pondělí.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, občané,

dnes jsme zahájili nový školní rok 2014-15.

Uplynulé prázdniny byly, jako již tradičně, ve znamení zlepšování prostředí školy a jejího vybavení. Byly vymalovány vybrané prostory, na WC žáků osazeny nové splachovače, v celé škole máme instalovány pákové baterie.

Podařilo se svépomocí zrekonstruovat nábytek pro žáky 1. tříd, nový nábytek byl doplněn do školní družiny. Významné pro zlepšení kvality a hlavně názornosti vyučování je zasíťování zbývajících učeben, takže jsou nyní všechny připojeny k Internetu.

Všechny výše zmíněné akce v oblasti údržby a rekonstrukce probíhají díky vstřícnosti a finančnímu zabezpečení zřizovatelem, kterým je městys Choltice.

Do školy nastoupily nové učitelky na 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bílková, Mgr, Johana Sara Krupová, Mgr. Marie Brožová a Bc. V. Stodolová.
Do školní kuchyně P. Studená.

Pro žáky jsme připravili bohatou nabídku zájmových kroužků, do kterých se budou moci hlásit v následujících dnech. Všichni vedoucí jsou z řad učitelů, proto bychom byli rádi, kdyby mezi vedoucími byli i rodiče dětí. Uvítali bychom např. kroužky modelářský /polytechnický/, turistický, ručních prací pro dívky, rybářský.

Na školních stránkách se budeme snažit Vás průběžně informovat o dění ve škole a významných termínech. / plán na září je již zveřejněn/ Děkuji všem svým spolupracovníkům za přípravu nového školního roku.

Vážení rodiče, Vám přeji vše dobré v novém školním roce a děkuji za případnou spolupráci.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Pěvecký sbor

Vážení rodiče,

v letošním školním roce vznikne na škole nový kroužek – pěvecký sbor II.stupně. Děti zde budou rozvíjet své pěvecké dovednosti, naučí se plno nových písniček. Pěvecký sbor bude vystupovat nejen na školních akcích, ale i na různých soutěžích a veřejných vystoupeních.

V případě, že Vaše dítě bude mít zájem a předpoklady, ať se dostaví na informační schůzku, která se bude konat v pátek 5. 9. 2014 ve 13.00 hod v učebně hudební výchovy na ZŠ Choltice. Zde se domluvíme na termínu a čase konání pěveckých zkoušek.

V případě potřeby je možno se telefonicky domluvit na tel. čísle 777611940

Děkuji a těším se na spolupráci

Mgr. Markéta Křičenská