Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Ředitelské volno 2.5. a 9.5.2014

Ředitel školy v souladu se zákonem 561/2004, § 24, odst. 2 vyhlašuje z provozních důvodů volno ředitele školy ve dnech 2.5. a 9.5.2014. V těchto dnech bude uzavřena i školní družina.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Ztráty a nálezy

Upozornění pro rodiče

Nalezené oblečení vašich dětí je shromažďováno v označené, uzamčené šatně 1. stupně. Pokud děti postrádají nějaký svršek, je možné se obrátit na pana školníka, který vám umožní přístup do šatny.

V době konání třídních schůzek bude šatna volně přístupná, proto žádáme rodiče o kontrolu, zda některé z nalezeného oblečení nepatří jejich dětem.

Tomáš Vyhnálek (školník)

Ukliďme si svět

ZŠ Choltice se opět zapojila do projektu "Ukliďme si svět", který je součástí ekologické výchovy.

Proto pořádáme dne 25.4.2014 od 13,00 hod. do 17,00 hod. v prostorách školy zpětný odběr elektrospotřebičů.

Prosíme, podpořte nás a přineste či přivezte vaše vysloužilé elektrospotřebiče, elektrické nářadí a nástroje a vybité baterie a monočlánky...

Mgr. Zuzana Vyhnálková

Projekt OVOCE DO ŠKOL

V těchto dnech jsme podepsali smlouvu o spolupráci v projektu "Ovoce do škol", který je zaměřen na děti z 1.-5. tříd základních škol.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.
Tyto produkty jsou dotované a děti je budou dostávat zdarma.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Děkovný dopis

Dne 20.3.2014 obdržela naše škola děkovný dopis od Patricie Vachutkové z Choltic, maminky naší žákyně druhé třídy. V dopise vyzdvihuje práci naší školní družiny a především práci Markéty Zářecké a Vladimíry Lichnovské.
Velice si toho vážíme.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Zavádění druhého cizího jazyka do výuky základních škol.

Na začátku tohoto školního roku byl rozhodnutím MŠMT před základní školy postaven úkol zařadit do výuky druhý cizí jazyk. V naší škole jsme se rozhodli pro německý jazyk. Tak jak bývá ve školství zvykem, rozhodnutí padlo, finanční podpora však ne.

S materiálním zajištěním výuky nám velmi pomohl podnik Lesy České republiky, který poskytl naší škole sponzorský dar ve výši 10 000 Kč. Čtěte více...

Mgr. Aleš Kalina řš.

6. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR při ZŠ CHOLTICE - 2014.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám opět nabídnout příměstský tábor v Cholticích ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ALFA (odloučené pracoviště DELTA Pardubice).

V termínu od 30.6. - 4.7.2014

Děti příjdou do školy 7.30 - 8.00 hod, kde se o ně postarají vedoucí DDM do 15.30 hod.
Během dne mají děti zajištěnou stravu (svačina, oběd, pitný režim). Cena 1 200,- Kč (strava, pojištění, odměny za soutěže, materiál).
Přihlášky přijímá p. Augustinová v ZŠ Choltice na tel. 466 972 177 nebo 728 852 410.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení o Zápisu do 1.tříd

17.1.2014 se uskutečnil zápis do 1. tříd pro školní rok 2014-2015. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Více informací a výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014-15 naleznete zde.

Mgr. Aleš Kalina řš.