Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Organizace prvního týdne školního roku 2015/2016

 • 1 září 2015 v 8:00 - slavnostní zahájení nového školního roku před budovou základní školy. Žáci pak odcházejí do svých tříd na krátké informační setkání s třídními učiteli.
 • 2. září 2015 v 7:40 - začátek výuky, žáci 1. ročníků mají 1 vyučovací hodinu, ostatní stráví 4 vyučovací hodiny s třídními učiteli.
 • 3. září 2015 v 7:40 – žáci 1. ročníků mají 2 vyučovací hodiny, ostatní se začínají učit dle platného rozvrhu (včetně odpoledních vyučování).
 • 4. září 2015 – 7:40 – Draví ptáci Seiferos na zahradě ZŠ, od 9:00 normální výuka, žáci 1. ročníků mají celkem 3 vyučovací hodiny.
 • Následující týden probíhá ve všech ročnících výuka dle platného rozvrhu.

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Dle §123 odst.2 a odst.4 a dále podle §165 odst.2 zákona č.561/04 Sb. Úplata za školní družinu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Výše platby:
30,- Kč ranní družina
120,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
Bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 107 470 731 / 0300,
variabilní symbol: RČ žáka, specifický symbol: 81.
Platbu proveďte do 25. dne předchozího měsíce.
Platbu lze provést i jednorázově nebo formou několika měsíční zálohy bezhotovostně nebo hotově.

Ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně školy vždy poslední 3 dny v měsíci u p. Augustinové.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1.7.2015 do 31.12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0959.

projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Zpráva o přijetí našich žáků na středních školách

Seznam SŠ a SOU, na které nastoupí naši vycházející žáci v září 2015

 • Gymnázium – Pce: 2
 • SŠ chemická - Pce: 4
 • SŠ obchodní – Pce: 2
 • SŠ elektrotechnická – Pce: 2
 • SŠ zdravotní – Pce: 2
 • SŠ strojírenská – Chrudim: 2
 • SŠ potravinářská – Pce: 1
 • SŠ zemědělská – Chrudim: 1
 • SŠ veterinární – Hradec Králové: 1
 • Konzervatoř – Olomouc: 1
 • SŠ cestovního ruchu – Pce: 1
 • SŠ obchodu a služeb – Chrudim: 2
 • SOU zemědělské - Chvaletice: 3
 • SOU technické - Třemošnice: 2
 • SOU dopravní – Čáslav: 1
 • SŠ chemická – Pce - kadeřník: 1
 • Víceleté gymnázium - 5.tř.: 2

Celkem odchází z naší školy 30 žáků.

Mgr. Božena Špilínková, VP

Termíny plavecké výuky ve šolním roce 2015/2016

TŘÍDA: 3. – 4.
DEN: úterý
ČAS: 9.45. – 11.15
DATUM: 8.9. – 15.9. – 22.9. – 29.9. – 6.10. – 13.10. – 20.10. – 27.10. – 3.11. – 10.11. 2015

Mgr. Aleš Kalina řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školI v letošním školním roce 2015-16 se mohou žáci 1.-5. ročníků těšit každý týden na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává opět firma Bovys s.r.o a pro děti bude zdarma. První dodávku očekáváne v polovině září a dětem přejeme DOBOU CHUŤ :-)

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová