Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Volby do školské rady

Městys Choltice jako zřizovatel ZŠ Choltice / zákon č.561/ 2004Sb. § 167 ve znění pozdějších předpisů/ vyhlašuje volby do Školské rady pro období r. 2015 -2017.

Školská rada je šestičlenná. Dva zástupce jmenuje zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci školy a dva volí zákonní zástupci žáků.
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004- školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
Zákonní zástupci žáků mohou své kandidáty /i sami sebe/ do školské rady navrhovat řediteli školy do čtvrtka 6.11. 2014 do 14 hodin. Z navržených kandidátů sestaví ředitel školy kandidátku, zveřejní ji na školních internetových stránkách.

Volby proběhnou 10.11. 2014 ve školní budově u příležitosti schůzek rodičů s vyučujícími. Volební urna a volební lístky budou umístěny ve vstupní hale školy.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Zabezpečení školy

V návaznosti na tragické události v gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou jsme zvýšili ochranná opatření k zabezpečení budovy proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Hlavní vchod bude otevřen pouze v době, kdy je vykonáván dozor na chodbě podle platného rozpisu.
Ráno od 7:00 do 7:40 a během polední přestávky od 11:15 do 13:35.

Škola je zabezpečena elektronickým vrátným. Každý návštěvník školy se musí ohlásit do kanceláře školy, odkud bude vpuštěn. Stejný princip platí i pro ranní a odpolední družinu. Děti docházející do družiny, případně jejich rodiče v době uzamčení hlavního vchodu budou vpuštěni pomocí elektronického vrátného po zazvonění na družinu.

Odemykání a zamykaní všech vchodů se řídí platným rozpisem zabezpečení školy.
Zaměstnanci školy byli seznámeni se zvýšenými principy zabezpečení školy a byli poučeni o jednání v krizových situacích. Žáci byli poučeni o třídnických hodinách o bezpečnosti školního prostředí.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Čekání na Martina

SRPŠ při ZŠ Choltice dne 8. 11. 2014 pořádá "Čekání na Martina".
sraz v 17.30 hodin, na parkovišti u hřiště.

Program:

  • 17.30 hod.: slavnostní zahájení
  • 17.40 hod.: hledání světýlek po oboře, plnění úkolů

Vezměte si s sebou baterky, aby se Vám světýlka objevila !!!!!!!!!!

Dita Piskačová

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2014-2015

Mgr. Božena Špilínková, VP

Bezpečnost dětí

Vážení rodiče,

pokud Vaše děti chodí do školy ráno pěšky, je nutné vybavit je reflexními bezpečnostními prvky na oblečení, které je zviditelní na komunikacích. Byli jsme upozorněni, že mezi Jedousovem a Cholticemi se ráno pohybují děti bez reflexního označení a jsou velmi špatně pro řidiče viditelné. Dbejte o bezpečnost svých dětí. BESIP

Mgr. Aleš Kalina řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školNaše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je žákům 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či balené ovocné a zeleninové šťávy.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Ovoce naší škole dodává firma Bovys s.r.o.

Ovoce budou dostávat žáci 1.-5. ročníku zdarma celý rok a to vždy v pondělí.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová