Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Výstava "Živly v nás i okolo nás"

Základní škola Choltice a Knihovna městyse Choltice Vás srdečně zvou k návštěvě výstavy "Živly v nás i okolo nás", která navazuje na loňský projekt v rámci Palety slunce paní učitelky Mgr. Ivany Benešové za přispění ukázek prací veřejnosti.

Výstava bude zahájena v pátek 3. října 2014 v 17.00 hod. lekcí z Muzikoterapie, kterou povede Mgr. Markéta Havlová z Dětského rehabilitačního centra Lentilka, Pardubice.

Otevírací doba výstavy: vždy v sobotu a neděli od 10.00 - 16.00 hod. v malém renesančním zámečku čp. 5, Choltice až do 3. listopadu 2014.

Radka Zelenková

Informace ke kroužkům

Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny tyto kroužky:

 • Volejbal
 • Sportovní hry 1.-4.tř.
 • Kytara
 • AJ 1. A 2.tř. (z důvodu nemoci začne později – informaci o začátku podáme zápisem v notýsku žáka)
 • Ruční práce 1.stup.
 • Florbal 2.tř.
 • Florbal 3.a4.tř.
 • Florbal 5.-7.tř.
 • Florbal 8.,9.tř.
 • Keramika
 • Pěvecký sbor ml.
 • Pěvecký sbor st.

Na první schůzce, kterou svolá vedoucí kroužku v prvním říjnové týdnu, dostanou žáci informace k platbě. Platbu je možné provést na BÚ ZŠ nebo do pokladny ZŠ – p. Augustinové. Pokladna před školní jídelnou bude otevřená v říjnu každý pracovní den od 7.00 do 7.45 hod. nebo dle dohody na tel.č. 734579102. Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol - VS.

Jindřiška Frýdová (hospodářka)

Focení prvňáčků do novin MF DNES

Ve čtvrtek 25.10.2014 se uskutečnilo na naší škole focení prvňáčků do novin MF DNES. Tabla tříd 1. A a 1. B by měla být zveřejněna dne 10.10.2014 v příloze tohoto deníku. Fotografie jednotlivých žáků ve formě sady budou během následujícího týdne nabídnuty rodičům k zakoupení.

Mgr. Dagmar Zálabská

Platba obědů na měsíc říjen

Platba za obědy v hotovosti ve dnech 26.9. - 30.9.2014

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny)

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školNaše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je žákům 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či balené ovocné a zeleninové šťávy.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Ovoce naší škole dodává firma Bovys s.r.o.

V pátek 12.9.2014 si žáci 1.stupně pochutnali na nekteranic. Příští týden se děti mohou těšít na 0,2 l 100 % jablečné šťávy z výroby firmy Rauch.

Ovoce budou dostávat žáci 1.-5. ročníku zdarma celý rok a to vždy v pondělí.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, občané,

dnes jsme zahájili nový školní rok 2014-15.

Uplynulé prázdniny byly, jako již tradičně, ve znamení zlepšování prostředí školy a jejího vybavení. Byly vymalovány vybrané prostory, na WC žáků osazeny nové splachovače, v celé škole máme instalovány pákové baterie.

Podařilo se svépomocí zrekonstruovat nábytek pro žáky 1. tříd, nový nábytek byl doplněn do školní družiny. Významné pro zlepšení kvality a hlavně názornosti vyučování je zasíťování zbývajících učeben, takže jsou nyní všechny připojeny k Internetu.

Všechny výše zmíněné akce v oblasti údržby a rekonstrukce probíhají díky vstřícnosti a finančnímu zabezpečení zřizovatelem, kterým je městys Choltice.

Do školy nastoupily nové učitelky na 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bílková, Mgr, Johana Sara Krupová, Mgr. Marie Brožová a Bc. V. Stodolová.
Do školní kuchyně P. Studená.

Pro žáky jsme připravili bohatou nabídku zájmových kroužků, do kterých se budou moci hlásit v následujících dnech. Všichni vedoucí jsou z řad učitelů, proto bychom byli rádi, kdyby mezi vedoucími byli i rodiče dětí. Uvítali bychom např. kroužky modelářský /polytechnický/, turistický, ručních prací pro dívky, rybářský.

Na školních stránkách se budeme snažit Vás průběžně informovat o dění ve škole a významných termínech. / plán na září je již zveřejněn/ Děkuji všem svým spolupracovníkům za přípravu nového školního roku.

Vážení rodiče, Vám přeji vše dobré v novém školním roce a děkuji za případnou spolupráci.

Mgr. Aleš Kalina řš.