Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Změna účtu školní jídelny

Nové číslo účtu pro platbu obědů 266218947/0300

Konec Školního roku

Vážení rodiče,

u příležitosti ukončení školního roku 2013-14 Vám předkládám několik informací.

Školu navštěvovalo 239 žáků, z toho 128 prospělo s vyznamenáním, 108 prospělo a 3 žáci neprospěli. 64 dětí bylo oceněno pochvalou třídního učitele, 2 žáci pochvalou ředitele školy. Je potěšující, že žádný žák nebyl hodnocen sníženou známkou z chování.

Ke konci školního roku ukončilo 6 pracovnic školy pracovní poměr. Dvě odcházejí do důchodu, tři na jiná pracoviště, jedna na mateřskou dovolenou. Všechna uvolněná pracovní místa máme obsazena adekvátními náhradami.

V minulých dnech a týdnech nám bylo vyčítáno, že naše škola nenabízí svým žákům dostatečně "atraktivní " nabídku programů, aktivit, akcí ve srovnání s ostatními školami.

Předkládáme Vám přehled činností a aktivit nad rámec vyučování, které naše škola realizovala v uplynulém školním roce.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidnou o slunnou dovolenou. smiley.png

Mgr. Aleš Kalina a kolektiv pracovníků školy

Vyjádření městyse Choltice

k petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice a odpověď městyse Choltice na otevřený dopis doprovázející petici za zachování stávajícího počtu tříd...

Městys Choltice obdržel v květnu petici za zachování stávajícího počtu tříd a personálního obsazení prvního stupně ZŠ Choltice. Současně s peticí obdržel městys Choltice otevřený dopis od spoluautorů petice. Níže je uvedno vyjádření starosty městyse Choltice Mgr. Tomáše Bolka.

Stanovisko ředitele školy

Vážení rodiče,

v minulých dnech se objevila na veřejnosti petice, která začíná větou „My níže podepsaní nejsme spokojeni se situací na prvním stupni naší ZŠ“ a pokračuje nesouhlasem se slučováním tříd a změnami vyučujících. Vzhledem k takto formulované petici a nejrůznějším dohadům, které u méně zasvěcených mohou vyvolat obavy, se chci k situaci vyjádřit.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Poděkování

Dne 23.6.2014 jsem obdržel děkovný dopis od paní Pavlíny Mrštinové DiS., matky dvou žákyň ZŠ Choltice.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Pěvecký sbor

Kdo rád zpívá a chce se naučit nové písničky v kolektivu kamarádů, ten se v září může přihlásit do nově začínajícího pěveckého sboru 1. stupně a 2. stupně.

Mladší děti z 1. stupně čeká zpívání jednohlasých lidových i populárních písní. Budeme se účastnit školních i mimoškolních akcí.

Starší děti z druhého stupně budou mít náročnější 2-3 hlasý repertoár. Budeme se účastnit školních i mimoškolních akcí a také se můžete těšit na víkendová soustředění v přírodě.

Bližší informace dostanete během měsíce září příštího školního roku.

Mgr. Markéta Křičenská