Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2014-2015

Mgr. Božena Špilínková, VP

Zájezd do Francie a Švýcarska

V květnu 2015 pořádádme školní zájezd do Francie a Švýcarska – Paříž, Rýnské vodopády, Kostnice

  • Termín: 17.5. - 22.5.2015
  • Cena: 5.690,- Kč
  • Přihlášky: JozifovaVlasta@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle: 724 339 112
    nejpozději do 22.10.2014

Mgr. Vlasta Jozífová

Bezpečnost dětí

Vážení rodiče,

pokud Vaše děti chodí do školy ráno pěšky, je nutné vybavit je reflexními bezpečnostními prvky na oblečení, které je zviditelní na komunikacích. Byli jsme upozorněni, že mezi Jedousovem a Cholticemi se ráno pohybují děti bez reflexního označení a jsou velmi špatně pro řidiče viditelné. Dbejte o bezpečnost svých dětí. BESIP

Mgr. Aleš Kalina řš.

Projekt OVOCE DO ŠKOL

Ovoce do školNaše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je žákům 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či balené ovocné a zeleninové šťávy.

Od nového školního roku 2014-15 budou naše děti z 1. stupně dostávat jedenkrát týdně čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Ovoce naší škole dodává firma Bovys s.r.o.

Ovoce budou dostávat žáci 1.-5. ročníku zdarma celý rok a to vždy v pondělí.

Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách - www.ovocedoskol.szif.cz

Mgr. Marie Brožová