Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1.7.2015 do 31.12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0959.

projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Zpráva o přijetí našich žáků na středních školách

Seznam SŠ a SOU, na které nastoupí naši vycházející žáci v září 2015

 • Gymnázium – Pce: 2
 • SŠ chemická - Pce: 4
 • SŠ obchodní – Pce: 2
 • SŠ elektrotechnická – Pce: 2
 • SŠ zdravotní – Pce: 2
 • SŠ strojírenská – Chrudim: 2
 • SŠ potravinářská – Pce: 1
 • SŠ zemědělská – Chrudim: 1
 • SŠ veterinární – Hradec Králové: 1
 • Konzervatoř – Olomouc: 1
 • SŠ cestovního ruchu – Pce: 1
 • SŠ obchodu a služeb – Chrudim: 2
 • SOU zemědělské - Chvaletice: 3
 • SOU technické - Třemošnice: 2
 • SOU dopravní – Čáslav: 1
 • SŠ chemická – Pce - kadeřník: 1
 • Víceleté gymnázium - 5.tř.: 2

Celkem odchází z naší školy 30 žáků.

Mgr. Božena Špilínková, VP

Termíny plavecké výuky ve šolním roce 2015/2016

TŘÍDA: 3. – 4.
DEN: úterý
ČAS: 9.45. – 11.15
DATUM: 8.9. – 15.9. – 22.9. – 29.9. – 6.10. – 13.10. – 20.10. – 27.10. – 3.11. – 10.11. 2015

Mgr. Aleš Kalina řš.

Poděkování

Základní škola Choltice vyjadřuje touto cestou poděkování firmě Autodoprava Václav Řezníček Nákle za poskytnutí sponzorského daru ve formě 3 kubických mertů písku na doplnění pískoviště na hřišti školní družiny.

Základní škola Choltice děkuje firmě Ekopaliva Venro s.r.o. pana Antonína Hackenberga za poskytnutí palety sešitů, bloků, papírů pro potřeby žáků školy.

Děkuji: Aleš Kalina řš.