Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Sběr papíru

SRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne 22.5.2015 od 15 hodin do 17.30 hodin u školní jídelny sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!


7. Příměstský tábor při ZŠ Choltice - 2015.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám opět nabídnout příměstský tábor v Cholticích ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ALFA ( odloučené pracoviště DELTA Pardubice).

Termíny:

  • od 29.6. - 4.7.2015 ( cena 1 200,- Kč)
  • od 7.7. - 10.7.2015 ( cena 1 000,- Kč)

Více informací...

Zpráva o přijetí našich žáků k následnému studiu na středních školách

Dne 15.4.2015 vykonali žáci 9. třídy přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a matematiky. Všichni žáci uspěli a jsou přijati ke studiu na vybraných školách, pouze 1 žák řeší odvolání k přeřazení na jiný obor než byl přijat. Dva žáci 5. třídy jsou též přijati na víceleté gymnázium.

Mgr. Božena Špilínková, VP

Poděkování

Základní škola Choltice vyjadřuje touto cestou poděkování firmě Autodoprava Václav Řezníček Nákle za poskytnutí sponzorského daru ve formě 3 kubických mertů písku na doplnění pískoviště na hřišti školní družiny.

Základní škola Choltice děkuje firmě Ekopaliva Venro s.r.o. pana Antonína Hackenberga za poskytnutí palety sešitů, bloků, papírů pro potřeby žáků školy.

Děkuji: Aleš Kalina řš.

Ukládání cenných věcí ve škole

Vážení rodiče,

přes všechna poučování a vysvětlování jsou stále problémy s neodpovědným chováním dětí vůči svým věcem, které donesou do školy.

Stále nacházíme v šatnách, v tělocvičnách , ve třídách zapomenuté mobily, peníze, kalkulačky, hodinky apod. Mnoho dětí nechává tyto a jiné cenné věci volně bez dozoru ve svých taškách.

Připomínám tedy, že žáci mají klíče od šaten a jsou povinni si šatny zamykat, dále mají k dispozici bezpečnostní schránky (je třeba mít svůj visací zámek), pokud musí nést do školy větší finanční obnos, mohou si ho uschovat v kanceláři školy, nebo u třídního učitele.

Zvláštní je také situace, kdy se ve škole povalují tenisky, bundy, čepice, kalhoty, cyklistické přilby, hodinky, různé řetízky, peněženky, svazky klíčů atd. a nikomu nechybí !!!

Mgr. Aleš Kalina řš.

Zabezpečení školy

V návaznosti na tragické události v gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou jsme zvýšili ochranná opatření k zabezpečení budovy proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Hlavní vchod bude otevřen pouze v době, kdy je vykonáván dozor na chodbě podle platného rozpisu.
Ráno od 7:00 do 7:40 a během polední přestávky od 11:15 do 13:35.

Škola je zabezpečena elektronickým vrátným. Každý návštěvník školy se musí ohlásit do kanceláře školy, odkud bude vpuštěn. Stejný princip platí i pro ranní a odpolední družinu. Děti docházející do družiny, případně jejich rodiče v době uzamčení hlavního vchodu budou vpuštěni pomocí elektronického vrátného po zazvonění na družinu.

Odemykání a zamykaní všech vchodů se řídí platným rozpisem zabezpečení školy.
Zaměstnanci školy byli seznámeni se zvýšenými principy zabezpečení školy a byli poučeni o jednání v krizových situacích. Žáci byli poučeni v třídnických hodinách o bezpečnosti školního prostředí.

Mgr. Aleš Kalina řš.