Základní informace

slider slider slider slider slider slider slider

Základní škola Choltice se nachází asi 15 km od Pardubic. Učí se zde v tomto školním roce v jedenácti třídách 238 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Součástí školy je družinajídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna. Nabízíme také velký výběr zájmových kroužků, a to jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost. Dále zde působí pobočka Základní umělecké školy Přelouč, která nabízí našim žákům studium hudebních a tanečních oborů přímo ve škole. V budově školy sídlí také Mateřská škola Choltice.

Škola má vlastní areál, nacházející se v těsné blízkosti nádherné obory choltického zámku. Tato poloha nám tak skvěle umožňuje v přírodě vykonávat některé vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Zřizovatelem školy je městys Choltice.


Důležitá oznámení

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, občané,

dnes jsme zahájili nový školní rok 2014-15.

Uplynulé prázdniny byly, jako již tradičně, ve znamení zlepšování prostředí školy a jejího vybavení. Byly vymalovány vybrané prostory, na WC žáků osazeny nové splachovače, v celé škole máme instalovány pákové baterie.

Podařilo se svépomocí zrekonstruovat nábytek pro žáky 1. tříd, nový nábytek byl doplněn do školní družiny. Významné pro zlepšení kvality a hlavně názornosti vyučování je zasíťování zbývajících učeben, takže jsou nyní všechny připojeny k Internetu.

Všechny výše zmíněné akce v oblasti údržby a rekonstrukce probíhají díky vstřícnosti a finančnímu zabezpečení zřizovatelem, kterým je městys Choltice.

Do školy nastoupily nové učitelky na 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bílková, Mgr, Johana Krupová, Mgr. Marie Brožová a V. Stodolová.
Do školní kuchyně P. Studená.

Pro žáky jsme připravili bohatou nabídku zájmových kroužků, do kterých se budou moci hlásit v následujících dnech. Všichni vedoucí jsou z řad učitelů, proto bychom byli rádi, kdyby mezi vedoucími byli i rodiče dětí. Uvítali bychom např. kroužky modelářský /polytechnický/, turistický, ručních prací pro dívky, rybářský.

Na školních stránkách se budeme snažit Vás průběžně informovat o dění ve škole a významných termínech. / plán na září je již zveřejněn/ Děkuji všem svým spolupracovníkům za přípravu nového školního roku.

Vážení rodiče, Vám přeji vše dobré v novém školním roce a děkuji za případnou spolupráci.

Mgr. Aleš Kalina řš.

Organizace vyučování 2.9.2014

  • 1. třídy - 1 vyučovací hodina
  • ostatní - 4 vyučovací hodiny
  • školní družina bude od 2.9. v provozu včetně ranní družiny
  •