Dne 11. června pomáhaly žákyně naší základní školy na akci Malování bez hranic. Akci pořádala SDS Další cesta ve spolupráci se Základni školou Choltice a MAS Železnohorský region.

  Jednalo se o výtvarný workshop. Žákyně pomáhaly zajistit pohoštění a také vypomohly s malováním na kameny a abstraktním malováním na kartony metodou Pouring. Žákyně nabyly zkušenosti s finanční gramotností, pohostinstvím a sociální prací.

  Malovani bez hranic 01 Malovani bez hranic 02 Malovani bez hranic 03 Malovani bez hranic 04

  Mgr. Dita Hrdličková

  Multimediální a robotická kavárna pro pedagogické nadšence

  Naše škola na konci května 28.5. hostila inspirativní akci s názvem DIGIakce, zaměřenou na rozvoj digitálních kompetencí žáků a učitelů. Během odpoledne proběhly prezentace a workshop, které poskytly účastníkům cenné informace a praktické dovednosti.

  Přednáška o zajímavých aplikacích a webech Akci zahájila přednáška, která představila různé aplikace a weby určené k rozvoji digitálních dovedností. Účastníci se seznámili s nástroji, které mohou zlepšit výuku a učinit ji pro žáky více atraktivní.

  Workshop s ukázkou robotů Po krátké pauze proběhl workshop, během kterého si učitelé mohli vyzkoušet práci s různými typy robotů. Byly představeny roboty Blue Bot, Bee Bot a programovací deska Micro-bit spolu se stavebnicí Wonder building kit, které jsou skvělými nástroji pro výuku programování a logického myšlení. Účastníci si vyzkoušeli programování jednoduchých úkolů a interakci s těmito technologiemi.

  Akce byla zakončena prezentací ICT metodika Davida Kalivy, který přijel na akci jako zástupce NPI ČR. Ve své prezentaci se zaměřil na zavádění digitálních kompetencí do výuky a nabídku vzdělávacích programů. Zároveň byly představeny nové metodiky, strategie a konkrétní příklady aplikací a webů, které mohou učitelé využít ve své praxi. Tato část akce byla velmi přínosná, protože poskytla konkrétní návody a inspiraci pro další rozvoj digitálních dovedností ve škole.

  DIGIakce byla úspěšná a setkala se s pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Ukázala, jak důležité je integrovat digitální technologie do vzdělávání a jaké možnosti a výhody to může přinést. Těšíme se na další podobné akce a pokračování v rozvoji digitálních kompetencí našich žáků a učitelů.

  DIGIakce byla podpořena Národním pedagogickým institutem z projektu NPO 3.1 DIGI v rámci sdílení zkušeností a inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. O finanční podporu Vaší vlastní DIGIakce si v otevřené výzvě NPI ČR můžete říct také, další informace naleznete na revize.edu.cz/DIGIakce.

  Digiakce 01 Digiakce 05 Digiakce 06 Digiakce 09
  camera Další foto...      

  Mgr. Iva Sedláčková, tel. 734 579 103

  „Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým.“ To jsou slova Dalajlamy a my jsme se je snažili naplnit v rámci 6. Blešího trhu, který na naší škole proběhl 23. května 2024.

  Podařilo se nám vybrat úžasnou částku 11 200 Kč.

  Peníze předáme rodičům těžce nemocné Aničky Říhové z Pardubic a budou použity na rehabilitační léčbu této malé bojovnice. Velké díky patří všem dětem i dospělým, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili.

  Mgr. Eva Nevečeřalová

  Den proti rakovine 2023

  Dne 15.května 2024 se naše ZŠ zapojila do dobročinné sbírky Český den proti rakovině, která byla letos zaměřena na prevenci nádorového onemocnění prsou.

  Skupinky žáků z devátých tříd vybírali ve škole i v Cholticích dobrovolné příspěvky a rozdávali žluté kytičky jako symbol této sbírky. Celkem se vybralo 12840,- Kč. 

  Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.cdpr.cz/.

  Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli. 

   Mgr. Martina Hanušová

  10. října se uskutečnila na naší škole již tradiční akce "Bílá pastelka".

  Jedná se o veřejnou sbírku, pořádanou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), proběhnla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.

  Naši žáci prodali pastelky v hodnotě 7 592,- Kč.

  V minulém školním roce se 3.A zapojila do projektu pro seniory Pošlete vzkaz příběhem pořádaného VZP. Zúčastnili jsme se prostřednictvím vyprávění paní Hany Pivoňkové s názvem Chrousti, husy a hřbitovní zkouška odvahy, ke kterému děti kreslily obrázky. Knihu v elektronické podobě lze prohlédnout na stránkách VZP. Tištěnou podobu máme zatím přislíbenou. Musím opětovně říci, že jsme si toto setkání s milou paní Pivoňkovou velmi užili a děkujeme za ně.

  PROLISTOVAT SI KNÍŽKU

  Za letošní 4.A třídní učitelka I. Benešová          

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality