Jídelní lístek:

Informace o stravování ve školní jídelně

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení školní jídelny

Informace pro rodiče a strávníky ŠJ pro školní rok 2023/2024

Úhrada stravného:

 • Převodem z kteréhokoliv běžného účtu na účet školní jídelny vždy do 26. dne předchozího měsíce jednorázovým příkazem
  Číslo účtu: 2601818026/2010
  VS: evidenční číslo žáka přidělené školou (viz Bakaláři)
 • Trvalým příkazem - trvalé příkazy jsou formou zálohy, která se odvíjí od platby za 1 oběd x 22 dní ( max. počet prac. dnů v měsíci.) Trvalý příkaz je třeba zadat od 25.8.2023 – 26.5.2024 (ČÁSTKU DLE KATEGORIÍ)
  Číslo účtu: 2601818026/2010
  VS: evidenční číslo žáka přidělené školou (viz Bakaláři)
 • Na pokladně ŠJ od 7.00 – 7.45 pouze v hotovosti.

Na pokladně ŠJ (přízemí u jídelny) je možné si zakoupit první dny v září čip na stravování a heslo na www.strava.cz

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

I. kategorie   7 — 10 let cena jednoho obědu 26,- Kč  - platba při 22 dnech 572,- Kč
II. kategorie  11 — 14 let cena jednoho obědu 28,- Kč  – platba při 22 dnech 616,- Kč
III. kategorie  15 a více cena jednoho obědu 30,- Kč  - platba při 22 dnech 660,- Kč

 

Obědy musí být uhrazeny předem! Pokud žák nemá na účtu peníze, není možné mu oběd vydat. Vyúčtování obědů probíhá vždy k 30.6. V červenci vracíme přeplatky na účet platícího.

ODHLÁŠKY:

Obědy se odhlašují na www.strava.cz, nebo telefonicky na tel. č. 734 579 102 (můžete i sms), popř. osobně u pokladny ŠJ nejpozději do 7:40 na konkrétní den, žák se zde napíše do připraveného sešitu na odhlášky. Zapisuje se jméno, ročník a den, na který chce odhlásit.

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou povinni si v případě nepřítomnosti ve škole obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány v plné výši. Při onemocnění žáka je možno první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče od 10:50 do 11:10.

Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny).

A kdo nám vlastně vaří?

Ve funkci vedoucí školní kuchyně pracuje paní Jana Augustinová.

Personál tvoří pan Josef Horák jako vedoucí kuchař, dále paní Lenka Škoudlínová, Petra Kočová a Marija Skřeková.

Připravují obědy zhruba pro 350 strávníků z toho 290 žáků.

zs choltice 62