Jídelní lístek:

Informace o stravování ve školní jídelně

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení školní jídelny

Informace pro rodiče a strávníky ŠJ pro školní rok 2022/2023

Úhrada stravného:

  • Převodem z kteréhokoliv běžného účtu na účet školní jídelny vždy do 26. dne předchozího měsíce jednorázovým příkazem
  • Trvalým příkazem - trvalé příkazy jsou formou zálohy, která se odvíjí od platby za 1 oběd x 22 dní ( max. počet prac. dnů v měsíci.) Částka dle kategorií k 26. dni předchozího měsíce.
  • Výjimečně na pokladně ŠJ od 7.00 – 7.45 ( možnost první platby v září)
    ZDE TAKÉ VYZVEDNETE PRVNÍ DNY V ZÁŘÍ ČIP NA STRAVOVÁNÍ a heslo na www.strava.cz

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

I. kategorie   7 — 10 let cena jednoho obědu 25,- Kč  - platba při 22 dnech 550,- Kč
II. kategorie  11 — 14 let cena jednoho obědu 27,- Kč  – platba při 22 dnech 594,- Kč
III. kategorie  15 a více cena jednoho obědu 29,- Kč  - platba při 22 dnech 638,- Kč
Cizí strávníci   cena jednoho obědu 80,- Kč  

 

OBĚDY MUSÍ BÝT UHRAZENY !!! V případě neplacení nebude oběd žákovi vydán.

Vyúčtování odhlášek proběhne k 30.6. V červenci vrátíme přeplatky na účet platícího. Pozor nové číslo účtu: 2601818026 / 2010 VS: evidenční číslo žáka přidělené školou.

ODHLÁŠKY:Obědy se odhlašují na www.strava.cz, nebo telefonicky na tel. č. 466 972 177, 734 579 102. Osobně u pokladny nejpozději do 7.50 hodiny ranní na ten konkrétní den. Žák se napíše do připraveného sešitu na odhlášky. Zapisuje jméno, ročník a den na který chce odhlásit.Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou povinni v případě nepřítomnosti ve škole si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány v plné výši.

Při onemocnění žáka je možno první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče od 10.50 - 11.10 

Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny).

A kdo nám vlastně vaří?

Ve funkci vedoucí školní kuchyně pracuje paní Jana Augustinová.

Personál tvoří pan Josef Horák jako vedoucí kuchař, dále paní Lenka Škoudlínová, Petra Kočová a Marija Skřeková.

Připravují obědy zhruba pro 350 strávníků z toho 290 žáků.

zs choltice 62