Dne 20.9. jsme se s našimi deváťáky zúčastnili dalších Technohrátek ve SŠ potravinářství a služeb v Pardubicích. Žáci získali představu o oborech, které se zde studují

  • analýza potravin
  • technologie potravin
  • výživový poradce
  • pekař
  • cukrář
  • prodavač.

Vyzkoušeli si např. plést vánočku ze 6 pramenů, ochutnávku různých koncentrací nápojů, balení dárků,....

Akce byla hodnocena jako velmi zdařilá a motivující. 

Mgr. Božena Špilínková

První letošní akce v rámci volby povolání  pro žáky 8 a 9 tříd se konala jako tradičně pod záštitou Technohrátek. Nádherný areál SOU Chroustovice, zajímavé úkoly, hezké počasí a pěkné čtvrté místo pro 16 našich žáků - to všechno je skvělý start do nového školního roku. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. 

Technohratky Chroustovice 09 Technohratky Chroustovice 15 Technohratky Chroustovice 31 Technohratky Chroustovice 25
camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS.

Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo 11.9. fotografování prvňáčků...

1.A 1.B

Pro první 2 hodiny praktických činností jsme s 1.B využili krásného zářijového počasí a vydali jsme se do obory nasbírat různý přírodní materiál. Z něho si pak děti ve skupinkách vytvořily mandaly, které si můžete prohlédnout na fotografiích.

pc 1b pc 1B 01 pc 1B 02 pc 1B 03 pc 1B 04
pc 1B 05 pc 1B 06

Mgr. Zuzana Bílková

V minulém školním roce se 3.A zapojila do projektu pro seniory Pošlete vzkaz příběhem pořádaného VZP. Zúčastnili jsme se prostřednictvím vyprávění paní Hany Pivoňkové s názvem Chrousti, husy a hřbitovní zkouška odvahy, ke kterému děti kreslily obrázky. Knihu v elektronické podobě lze prohlédnout na stránkách VZP. Tištěnou podobu máme zatím přislíbenou. Musím opětovně říci, že jsme si toto setkání s milou paní Pivoňkovou velmi užili a děkujeme za ně.

PROLISTOVAT SI KNÍŽKU

Za letošní 4.A třídní učitelka I. Benešová          

Žákovská knihovna se od letošního školního roku nachází v nových prostorách, které jsou nejen útulnější, ale umožňují její širší využití. Kromě samotného půjčování knih každý pátek o velké přestávce bude k dispozici i na výuku (čtenářské dílny, skupinové vyučování...). V odpoledních hodinách bude časem spolu s klubovnou sloužit žákům čekajícím na odpolední vyučování jako relaxační místnost.

Knihovnu nám pomohl vyzdobit pan Petr Kolner z Pardubic. Na zeď nakreslil motiv z knihy Malý princ (viz foto). Moc děkujeme.

Knižní fond byl během prázdnin rozšířen o několik desítek titulů, takže teď už si jen přejeme, aby knihovna lákala stále více čtenářů.

 Knihovna 01  Knihovna 02  Knihovna 03
 Knihovna 04  Knihovna 05  Knihovna 06

Mgr. Eva Nevečeřalová