Ani v letošním náročném roce jsme nezaháleli v kroužku Všeználci.  Stavěli jsme domina, zkoušeli statickou elektřinu, měřili objem a vyzkoušeli mnoho dalšího. Těšíme se na další bádání v příštím roce.

vseznalci 01 vseznalci 02 vseznalci 03 vseznalci 04

Mgr. Marie Brožová

V letošním školním roce 2018/2019 navštěvuje kroužek 38 dětí. Scházíme se v pondělí a ve středu v naší keramické dílně. Děti si svoje hotové výrobky odnáší domů. Vyrábíme i dárečky pro budoucí prvňáčky a drobné předměty na některé akce pořádané Městysem Choltice. V průběhu roku se můžete podívat na fotografie našich výtvorů. Čeká nás ještě hodně práce v keramické dílně. Všichni se na kroužek těšíme nejen proto, že si něco vyrobíme, ale hlavně proto, že si užijeme spoustu legrace.

keramicky krouzek 01 keramicky krouzek 02 keramicky krouzek 20 keramicky krouzek 31
 camera Další foto...      

Markéta Zářecká

Dne 28.5.2017 se členové mysliveckého kroužku zúčastnili okresní soutěže o ZST.

I přesto, že s námi nemohl jet naš kamarád a milovník přírody, který v loňském roce postoupil na celostátní kolo o ZST, se náši žáci choltické školy umístili na krásných místech. Zásluhou nejmlašího člena soutěže Karolínky Kubelkové jsme získali krásné 3. místo v mladší kategorii od první do páté třídy.

Členové mysliveckého kroužku soutěžili z vědomostí, kynologie, botaniky, poznávaní zvěře, naučné stezky kde museli děti poznávat rostliny a byliny, a zavěrečným vědomostním testem z historie, zdravovědy, kynologie, popisu zvěře a krmných zařízení.

ZST okresni kolo Pardubice 01 ZST okresni kolo Pardubice 02 ZST okresni kolo Pardubice 03 ZST okresni kolo Pardubice 04
ZST okresni kolo Pardubice 05 ZST okresni kolo Pardubice 06 ZST okresni kolo Pardubice 07 ZST okresni kolo Pardubice 08

 Pavel Kubelka

Tak jako vloni a předloni, i letos měli žáci 1. – 4. ročníku možnost navštěvovat kroužek „Sportovní hry“. Letos tuto nabídku využilo v 1. pololetí 17 chlapců a děvčat a ve 2. pololetí 18. Od října do května jsme pak společně každou středu trávili 1 hodinu většinou v malé tělocvičně. Během roku jsme vystřídali všechny možné pohybové aktivity: honičky, hru „Na třetího“, hru „Na lišky a zajíce“, hru „Na jelena“, šplhali jsme, skákali na švédskou bednu nebo na kozu, cvičili jsme na žebřinách i na kruzích, zdolávali jsme „opičí dráhy“ a pilovali jsme kotouly. K nejoblíbenějším hrám samozřejmě patřil florbal a vybíjená. S koncem května končí i Sportovní hry a my už se těšíme na prázdninové sportování v přírodě :-).

sportovni hry 01 sportovni hry 02 sportovni hry 04 sportovni hry 10
camera Další foto...      
 Mgr. Zuzana Bílková

baltie256Baltík je programovací jazyk určený především k výuce programování na základních a středních školách, tedy hlavně pro děti a mládež. Na rozdíl od jiných programovacích jazyků se v nástrojích rodiny Baltík neprogramuje pomocí textových příkazů, ale textové příkazy jsou nahrazeny ikonkami.

Na naší škole jsme se začali s tímto programem seznamovat v tomto školním roce. V současnosti máme na kroužku 4 žáky. Scházíme se jednou za 14 dní, vždy na dvě hodiny. Programovat se učíme na různých hrách, např. tvoříme program na hlídání oveček v ohradě, vysvobození princezny, připravujeme program na sčítání.

baltik 01 baltik 02 baltik 03

Mgr. Vlasta Jozífová

I letos se Všeználci zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy POLARIS 2017. Mají za sebou 3 kola, kde zkoumali zrcadla, souhvězdí, planety, těžiště, třídění odpadu.... tvořili vozítka poháněná balonkem,chobotničku přítulničku apod. Držte nám pěsti v posledním kole, kde je hlavní téma počasí a pranostiky. Sledujte a zaznamenávejte s námi předpovědi a skutečné počasí.

vseznalci 01 vseznalci 02 vseznalci 03 vseznalci 04
vseznalci 05 vseznalci 06 vseznalci 07

Děkujeme Všeználci a p.uč. Marie Brožová