Dne 13. 3. 2023 jsme se spolužáky z 7. - 9. ročníků navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích. Divadelní představení Showtime od studia LAIK, jehož režisérem je Zdeněk Rumpík, bylo o dětech z dětského domova. Domovu hrozilo zavření, ale děti se nevzdávaly, bojovaly o něj a nakonec zvítězily.  Divadelní hra poukazovala na to, že nelze soudit lidi dle místa, odkud pochází. Nezáleží na tom, jestli je člověk chudý nebo bohatý. Všichni jsme nakonec stejní, a proto bychom se měli mezi sebou chovat rovně a spravedlivě. 

Líbilo se nám, že hra byla pojatá jako muzikál a herci byli především teenageři.

Jsme rády, že jsme do divadla zavítaly.

žákyně 9. ročníku

Dne 23.2.2023 se žáci z osmých tříd zúčastnili projektového dne v rámci I KAP II na GyaSoŠ v Přelouči. Tentokrát na téma Sítotisk. Vyzkoušeli jsme si postup při grafickém zpracování návrhu, nanášení barvy na zkušební papír i finální sítotisk na textil. Naše snaha byla korunována úspěchem a každý účastník obdržel vlastnoručně potištěnou tašku.

Děkujeme a těšíme se na další zajímavý projektový den.

Projekt I KAP II 01 Projekt I KAP II 03 Projekt I KAP II 22 Projekt I KAP II 23
camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

Po vánočních prázdninách se prvňáčci vrhli pilně do práce.  S odhodláním čtou, píší a počítají. Nezanedbávají  ale ani pohyb, zpěv, tanec, malování a vyrábění. Učí se slušnému chování a komunikaci i mimo školu.  Za nemalé úsilí dostali své první vysvědčení. To bylo potřeba náležitě oslavit ...  návštěvou cukrárny a pochlubit se ...  ve školce.  Učí se i tradicím. Masopust si užili projektovým dnem a společným učením obou tříd. Zakončili ho karnevalovým rejem v tělocvičně.  Těší se na další nejen učební výzvy, společné zážitky a dobrůtky.

1A sankovani 29 1A cukrarana 08 1AB karneval 12
  camerasáňkování 25.1.2023  cameranávštěva cukrárny 1.2.2023 camerakarneval 15.2.2023 

 

 Marie Brožová, Karolína Říhová a Lenka Jiřišťová

V úterý 21. 2. jsme celý den věnovali tradici Masopustu. Ze dvou krátkých filmů jsme se dozvěděli, odkud tradice pochází a jaké zvyky se s ní pojí. V dalších hodinách jsme vyplňovali pracovní listy s masopustní tématikou, na kterých jsme si opakovali znalosti z ČJ, M a Vlastivědy. Na závěr jsme utvořili 3 skupiny a zkusili jsme figuríny „obléknout“ do masopustních masek. Jak jsme byli úspěšní, můžete posoudit na fotografiích.

masopust 1 masopust 2 masopust 3

Mgr. Zuzana Bílková

V období 23.1. - 15.2.2023 na naší škole probíhal cyklus preventivních přednášek na téma Kyberšikana a osobní bezpečnost v online světě. V každé třídě byla přednáška přizpůsobena věku dětí, jejich zájmům a zkušenostem s komunikací v kyberprostoru. Od prvních do devátých tříd byla velká pozornost věnována i způsobu komunikace na sociálních sítích. Většina starších žáků měla značné vědomosti k tématu a při diskusích uváděli další konkrétní příklady. Žáci o problematiku projevovali velký zájem.

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

V hodinách Základy robotiky se žáci věnují nejen programování a 3D tisku, ale seznamují se i s praktickou prací - stavebnice Boffin je velmi oblíbená. Podle návodu se dá sestavit téměř cokoli např. funkční rádio, větráček či mega obvod. 

Robotika 8 AB 01 Robotika 8 AB 02 Robotika 8 AB 03 Robotika 8 AB 04

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS.