Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Renata Horáková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd. Regina Bornová

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.odd. Lenka Jiřišťová   604 140 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Rodičům je účtován příspěvek na provoz školní družiny na základě Vyhlášky č. 74/2005 §14.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 260 16 87 599/2010
VS: evidenční číslo žáka (bez mezer a lomítek)
SS: 2122

Platbu lze provést:
jednorázově do 20.10.2021 - 1 500,-Kč
na dvě splátky do 20.10.2021 - 600,-Kč do 20.2.2022 - 900,-Kč

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2020/2021

ZÁŘÍ

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
Podzimní výzdoba družiny
Orientace ve škole – kreslíme plánek školy
Cesta do školy - přechody, dopravní značky, semafory, dopravní prostředky
Seznamovací hry – poznávání podle hlasu, hmatu
Prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme
Poznáváme houby

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ŘÍJEN

Pozorujeme proměny přírody
Podzim v zahradě – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
Poznáváme plody podzimní přírody
Vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin
Den stromů 20. 10. - tvorba vlastního stromu
Povídáme si o ježkovi, jak se připravuje na zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

LISTOPAD

Sběr kaštanů, žaludů a šípků – vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Výroba krmítek pro zvířátka na zimu
Pranostiky, podzimní počasí
Povídáme si - Jak se zvířátka připravují na zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku Barvy podzimu v klovatině, frotáž

PROSINEC

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
Výzdoba družin – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
Výroba vánočního přání, drobných dárků
Zpěv koled
Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi
Strom pro zvířátka – výroba jedlých ozdob pro zvířata

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

LEDEN

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení
Živočichové v zimě – vycházka
Sněhuláci z papíru, vaty, krupice...
10.1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb – kreslíme, vyprávíme, zjišťujeme informace
Hry na sněhu, koulovaná
Žijeme zdravě – zdravý životní styl
Malujeme zimní krajinu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ÚNOR

Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
Výroba masek
Sv. Valentýn – výroba přání
Části lidského těla a naše zdraví
Zásady první pomoci - kvíz
Stavíme ze sněhu – sněhuláci
Lidé s různým postižením – učíme se toleranci a pochopení
Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

BŘEZEN

Měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih, návštěva knihovny
Básničky s jarní tematikou, pranostiky o jaru
Jarní výzdoba družiny
Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech
Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule,...)
Malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
Vycházka do okolí školy
21.3. Mezinárodní den loutkového divadla – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

DUBEN

1.4. Den ptactva - návrat ptáků ze zimních krajin – poznáváme druhy (vlaštovka,jiřička, čáp, špaček, kukačka)
2.4. Mezinárodní den dětské knihy – povídáme si jak vzniká kniha
Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
Zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
Čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
Pozorujeme jarní práce na zahradě i na poli
Historie města, znak, státní vlajka
22.4. Den země – povídáme si o ekologii, ,chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo recyklace“

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

KVĚTEN

Malujeme na chodník
15.5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů
Den matek – výroba přáníčka, učíme se básničku pro maminku
Představení povolání rodičů – pozvat rodiče do družiny, hra na „řemesla“
Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
Zvířátka na statku
Zvířátka ze Zoo

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

ČERVEN

Práce s atlasem – hledáme země, které bychom chtěli navštívit
Posilujeme tělesnou zdatnost – sportovní hry venku
Moje kolo – bezpečnost v provozu, vybavení
Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody...)
Důležitá telefonní čísla
Pravidelné měsíční činnosti
Dodržování správné hygieny, stolování, chování
Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice

Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie
Pravidelný pobyt venku

Pravidelné měsíční činnosti

  • Tematické vycházky do přírody
  • Posilování přátelských vztahů
  • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
  • Ochrana životního prostředí
  • Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči
  • Správná hygiena, stolování, společenské chování
  • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
  • Poučení o bezpečnosti před každou činností


Informace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny