Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Renata Horáková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd. Regina Bornová

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.odd. Lenka Jiřišťová   604 140 787
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Rodičům je účtován příspěvek na provoz školní družiny na základě Vyhlášky č. 74/2005 §14.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 260 16 87 599/2010
VS: evidenční číslo žáka (bez mezer a lomítek)
SS: 2122

Platbu lze provést:
jednorázově do 20.10.2021 - 1 500,-Kč
na dvě splátky do 20.10.2021 - 600,-Kč do 20.2.2022 - 900,-Kč

 

BELLhop - nový elektronický způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny

Od 1. října 2021  zavádíme na naší škole nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší, bezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2021/2022

Září: „Naše škola, družina, naše město“

 • Seznámení se školou, školní družinou
 • Bezpečná cesta do školy a ze školy
 • Pravidla soužití v ŠD, vzájemné seznámení dětí – bezpečnost v družině
 • Upevňování hygienických a společenských návyků, činností a režimu ve školní družině
 • Vytváření podmínek k tomu, aby děti komunikovaly bez ostychu, hry na seznámení
 • Seznámení s nejbližším okolím školy, významné budovy v obci
 • Evropský den bez aut - 22. 9. – společné povídání
 • Den české státnosti - 28. 9. sv. Václav

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Říjen: „Chutě a barvy podzimu“

 • Rozvíjení komunikačních dovedností
 • Ovoce a zelenina – beseda, kreslení
 • Práce na zahradě, na poli, podzimní příroda – povídání v družinách
 • Výtvarné a rukodělné zpracování přírodnin - sbírání listů, plodů, kůry
 • Tematické vycházky – obora (sběr kaštanů, žaludů, šípků)
 • Ochrana žáků za mimořádných situací – povídání
 • Den stromů – 20.10.

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Listopad: „Příroda se připravuje na zimu“

 • Vedení dětí k zodpovědnému přístupu při plnění úkolů
 • Upevňování návyku dokončit započatou práci a uklidit si po sobě
 • Vedení dětí k pocitu sounáležitosti s přírodou
 • Pomáháme zvířátkům přečkat zimu – povídání v družinách
 • Sběr kaštanů
 • Výtvarná činnost s podzimní tematikou
 • Všímáme si změn v přírodě, stavění domečků pro skřítky

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Prosinec: „Vánoční zvonění“

 • Hry pro upevnění kolektivu
 • Jak trávíme vánoční svátky u nás doma - povídání
 • Zvyky, tradice různých národností - povídání
 • Četba s vánoční tematikou
 • Výroba vánočních ozdob, výzdoba družin a společných prostorů školy
 • Poslech a zpěv koled
 • Vycházky do zimní přírody (vánoční stromeček pro zvířátka)

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Leden: „Zvířátka v zimě“ 

 • Poučení o bezpečnosti při zimních hrách a sportech
 • Vedení dětí k zodpovědnosti za své jednání
 • Seznámení s lidovými pranostikami
 • Uvědomujeme si délku dne a noci (léto x zima)
 • Péče o ptactvo - povídání, výroba krmítek pro ptáčky
 • Malba zimní krajiny
 • Pozorování změn v přírodě – roční období
 • Poznávání stop ve sněhu při pobytu venku
 • Sezónní činnosti – sáňkování, bobování, bruslen
 • Beseda - „Moje rodina“- soužití v rodině, záliby a zájmy

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Únor: „Zimní radovánky“

 • Upevňování hygienických návyků, prevence onemocnění
 • Zdravý životní styl – správné oblékání, zimní sporty
 • Smyslové hry, relaxační chvilky s hudbou
 • Četba a práce s dětskými časopisy (Sluníčko, apod.)
 • Vážíme si práce dospělých
 • Rozhovory – seznámení s lidským tělem
 • Rodina – Kde pracují moji rodiče­?
 • Výtvarná zpracování na dané téma
 • Skládanky a výrobky z papíru, zhotovení masopustních masek

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Březen: „Otvírání studánek“

 • Jarní tradice, pranostiky, básničky o jaru
 • Vedení dětí k vnímání přírody, pocitu sounáležitosti s přírodou
 • Březen - měsíc knihy
 • Rozhovory na téma – Knížka je můj kamarád, správné zacházení s knihou
 • Písničky o jaru – společné zpívání v družinách
 • Malování jarních květů, výroba jarních květů z papíru
 • Vycházky do přírody, probouzení jara - pozorování změn v přírodě, v zahrádkách, v lese...
 • Ochrana přírody – úklid okolí školy

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Duben: „Krásy jarní přírody“

 • Velikonoční svátky – tradice a zvyky u nás i v jiných zemích
 • Výroba velikonočních zajíčků, beránků, kuřátek
 • Zdobení kraslic – různé techniky
 • Měsíc bezpečnosti silničního provozu BESIP
 • Seznámení dětí s pravidly silničního provozu a jejich dodržování – hry, soutěže
 • Hnízdění ptactva (chování v lese)
 • Jarní výzdoba školy , výroba čarodějnic
 • Ochrana přírody – úklid okolí školy
 • Mezinárodní den ptactva – 1.4.
 • Mezinárodní den dětské knihy – 2.4.
 • Den Země 22.4.

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Květen: „Barevný měsíc“

 • „Den matek“ – druhá květnová neděle, výroba dárků – využití různých materiálů
 • Kreslení a malování kvetoucích stromů – různé techniky
 • Relaxační chvilky, cvičení, říkadla
 • Zvuky v přírodě – pozorování a poslech
 • Vycházky do přírody, poznávání květin
 • Péče o květiny (přesazování), práce na školním dvoře

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

Červen: „ Louky voní létem“

 • Dramatické chvilky – navozování situací , které nás mohou potkat ( improvizace)
 • Rozlišování stromů podle listů a plodů
 • Význam sběru léčivých rostlin
 • Malujeme léčivé rostliny
 • Důležitá telefonní čísla
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování o svých činnostech , odpovědnosti za ně, projevovat ohleduplnost, rozpoznávat vhodné a nevhodné chování
 • Poučení dětí o nebezpečí úrazů, které je mohou potkat v období prázdnin
 • Den dětí - 1.6.

Pravidelný pobyt venku – školní hřiště, obora
Společné čtení – práce s knihou, encyklopedie

 Poznáváme Českou republiku- společná činnost družin po celý rok

 • Doplňování slepé mapy – pohoří, nížiny, řeky, města
 • Zajímavá místa, tipy na výlety

Pravidelné měsíční činnosti

 • Tematické vycházky do přírody
 • Posilování přátelských vztahů
 • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
 • Ochrana životního prostředí
 • Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči
 • Správná hygiena, stolování, společenské chování
 • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
 • Poučení o bezpečnosti před každou činností

 


Informace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny