Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenovalo na svém zasedání 28.6.2021 paní Olgu Havlíkovou a Lukáše Rychteckého do školské rady ZS Choltice. Jmenovaným blahopřeji a přeji jim úspěšné působení ve funkci. Jmenovací dekrety budou vypraveny v nejbližších dnech.

Dalšími členy jsou Jana Zárubová a Bára Augustinová (obě za zákonné zástupce) a Ivana Benešová a Eva Nevečeřalová (obě za pedagog. pracovníky).

Prosím paní ředitelku Sedláčkovu, aby zorganizovala úvodní jednání školské rady.

Funkční období nové školské rady začíná 12.7.2021 a končí uplynutím 3 let.

 

Dokumenty