Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

  zastupitelstvo městyse Choltice jmenovalo na svém zasedání 28.6.2021 paní Olgu Havlíkovou a pana Lukáše Rychteckého do školské rady naší školy. Dalšími členy jsou Jana Zárubová a Bára Augustinová (obě za zákonné zástupce) a Ivana Benešová a Eva Nevečeřalová (obě za pedagog. pracovníky).

  Funkční období nové školské rady začíná 12.7.2021 a končí uplynutím 3 let.

   

  Dokumenty

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality