Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Modelářství Mo
Život v pohybu ŽvP
Sportovní hry dívky SpHd
Praktika z fyziky PrFy
Atletika pro dívky Atd
Zahrada a aranžérství ZaAr
Základy administrativy ZAd
Zdravověda Zdr
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Základy robotiky ZRob
Základy řemesel ZáŘe
Cvičení z matematiky CvM
Konverzace v angličtině AjK
Cvičení z češtiny CvČj
Anglická gramatika hrou AgH
Technické kreslení TK
Finanční gramotnost FiG
Počítačová grafika Pg
Sportovní hry chlapci SpHc

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2023/2024

Databáze kroužků

V rámci aktivity MAS Železnohorský region - Databáze kroužků vznikl na webových stránkách informační rozcestník volnočasových aktivit: http://zeleznohorsky-region.cz/_maszr/krouzky.phtml.