Volitelné předměty a kroužky ve šk. roce 2023/2024

  Volitelné předměty pro žáky školy

  Název předmětu Rozvrhová
  zkratka
  Modelářství Mo
  Život v pohybu ŽvP
  Sportovní hry dívky SpHd
  Praktika z fyziky PrFy
  Atletika pro dívky Atd
  Zahrada a aranžérství ZaAr
  Základy administrativy ZAd
  Zdravověda Zdr
  Cvičení z hlavních předmětů CvHp
  Základy robotiky ZRob
  Základy řemesel ZáŘe
  Cvičení z matematiky CvM
  Konverzace v angličtině AjK
  Cvičení z češtiny CvČj
  Anglická gramatika hrou AgH
  Technické kreslení TK
  Finanční gramotnost FiG
  Počítačová grafika Pg
  Sportovní hry chlapci SpHc

  Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2023/2024

  Radioamatéři - pondělí od 16:00 - 17:00
  Ping-pong - pondělí od 13:50 - 14:35
  Dramatický kroužek pro 1. stupeň - úterý 12:30 - 13:30
  Kroužek keramiky - pondělí 15:00 - 17:00, středa 13:00 -15:00
  Příprava k přijímacím zkouškám z češtiny pro osmiletá gymnázia - pátek 12:15 - 13:15
  Šachový kroužek - pátek 12:30 - 13:30
  Kytara doprovodná – termín dle dohody s vyučující Mgr. Z. Vyhnálkovou.
  Florbal pro dívky i kluky  6. - 9. třída + část dětí ze 3.- 5. třídy - pátek od 12:30 - 13:15
  Florbal pro dívky i kluky 2. - 4. třída – pondělí od 13:00 - 13:45.
  Výtvarný kroužek se zaměřením na grafomotorické činnosti pro 1 . -2. třídu - středa 14:30 – 15:20 hod.
  Cvičení pro ženy - úterý 19:00 – 20:00

  Databáze kroužků

  V rámci aktivity MAS Železnohorský region - Databáze kroužků vznikl na webových stránkách informační rozcestník volnočasových aktivit: http://zeleznohorsky-region.cz/_maszr/krouzky.phtml.

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality