Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Sportovní hry SPH
Příroda a já PaJ
Atletika Atl
Zahrada a aranžérství ZaAr
Základy administrativy ZAd
Říše zvířat ŘíZv
Scratch Scr
Zdravověda Zdr
Žijeme tancem ŽiTa
Literárne dramatická výchova LDv
Mediální výchova MeVy
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Základy robotiky Zrob
Technické činnosti
Základy řemesel ZáŘe
Cvičení z matematiky CvM
Cvičení z anglického jazyka CvAj
Konverzace z angličtiny AJK
Cvičení z češtiny CvČj
Historický seminář HiS

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2022/2023

Vzhledem k počtu přihlášených dětí se ve školním roce 2022/2023 otvírají od 1. 10. 2022 tyto kroužky:

 • Florbal pro dívky i kluky 2. - 3. třída - pondělí 13:00 - 13:45,
 • Florbal pro dívky i kluky 4. - 9. třída - pátek 12:20 - 13: 00,
 • Všeználci - pro žáky 1. stupně - čtvrtek 13:00 - 13:45 a 13:45 - 14:30                                         
 • Logošík - pro žáky 1. tříd - středa 13:00 - 13:30
 • Pohybové hry pro 2.- 4. třídu - pátek 13:00 - 13:45
 • Kroužek keramiky - pro žáky od 2. třídy - pondělí 15:00 - 17:00 a středa 13:00 - 15:00
 • Radioamatéři - pro žáky od 10 let - pondělí 16:00 - 17:00
 • IQ Babylon - pro žáky 1.- 3. tříd - úterý 13:00 - 13:45
 • IQ Babylon - pro žáky 4. - 7. tříd - středa 13:00 - 13:45
 • Šachový kroužek - pátek 12:30 -13:30                                                                                             
 • Počítačový kroužek –  od 18. 10. -  úterý 14:30 – 15:15                                                                              

Nabídka kroužků pro veřejnost:

 • Základy španělštiny pro dospělé
  kurz pro začátečníky a mírně pokročilé – od 1. 10. 2022 v pondělí 15:55 – 16:40

 

Databáze kroužků

V rámci aktivity MAS Železnohorský region - Databáze kroužků vznikl na webových stránkách informační rozcestník volnočasových aktivit: http://zeleznohorsky-region.cz/_maszr/krouzky.phtml.