Číslo účtu FIO
Základní škola 250 18 53 588/2010
FKSP 200 18 53 602/2010
Školní jídelna 260 18 18 026/2010
Třídní fondy, družina, kroužky aj. (Bakaláři) –
p. Barbora Augustinová (605265508)
260 16 87 599/2010

 

   VS (viz Bakaláři) SS
třídní fondy  ev. číslo žáka 11
Školní družina ev. číslo žáka 2223
Školní jídelna ev. číslo žáka