Číslo účtu FIO
Základní škola 250 18 53 588/2010
FKSP 200 18 53 602/2010
Školní jídelna 260 18 18 026/2010
Třídní fondy, družina, kroužky aj. (Bakaláři) –
p. Barbora Augustinová (605265508)
260 16 87 599/2010

 

   VS (viz Bakaláři) SS
třídní fondy ev. číslo žáka 11
Školní družina ev. číslo žáka 2324
Školní jídelna ev. číslo žáka  
Přehled S.S. 2023/24    
Lyžák   2024
Kytara - doprovodná   110
Výtvarný kroužek s rozvojem grafomotoriky   118
Florbal 1.-3. třída   119
Florbal 4.-9. třída   120
Ping pong   121
Juráška 5.A,5.B   122
Radioamat. kroužek   123
ŠVP 3.A,3.B   124
Příprava k příjm zkouškám   125
Březová   126
Dramatický kroužek   127