Co se vám vybaví, když se řekne „voda“? Přemýšleli jste někdy o tom, kde se voda bere? Jestli ji umíme vyrobit a jestli jí máme na Zemi dost pro všechny? Tušíte vůbec, jak zajímavá voda je a kolik podob má? A chcete se o vodě dozvědět víc? My jsme chtěli, a tak se naše první oddělení vydalo do knihovny.  Paní knihovnice Radka nám připravila velmi zajímavý program o vodě. Zkoušeli jsme pokusy, ochutnali jsme vodu z vodovodního kohoutku a ze studánky. Hlavně jsme si ale povídali o vodě. Čas nám rychle ubíhal a museli jsme se vrátit zpátky do školy. Děkujeme Radce za příjemné odpoledne s vodou a těšíme se na další návštěvy u ní v knihovně. Na závěr se můžete  podívat na několik fotografií z této  akce.

 Knihovna voda 02  Knihovna voda 03  Knihovna voda 04  Knihovna voda 13
camera Další foto...      

Markéta Zářecká

V pátek 13. 5. Liga lesní moudrosti Trilobit spolu s knihovnou Choltice připravili pro žáky naší školy Den Choltické obory. Jednalo se o aktivní dopoledne, kdy žáci rozděleni do skupin chodili po Choltické oboře a plnili zadané úkoly. V hledání jim pomáhala speciálně určená aplikace, která jim ukazovala směr a zadávala jednotlivé úkoly. Všechny úkoly byly zaměřeny na přírodu a soužití v ní. Dále byl do každé skupiny přidělen doprovod z řad žáků 8. a 9. třídy, kteří pomáhali s technickým zabezpečením. Všichni zúčastněni si dopoledne užili. Tímto bychom rádi poděkovali manželům Zelenkovým a ostatním členům kmene Trilobit za pěkně připravený program a mnoho nových zážitků.

Den Cholticke obory 08 Den Cholticke obory 13 Den Cholticke obory 17 Den Cholticke obory 29
 camera Další foto...      

Ing. Jan Brožek

12.5.2022 jsme jeli do Prahy. Navštívili jsme Muzeum Karla Zemana. Muzeum bylo moc zajímavé, vyzkoušel jsem si různé exponáty a vyrobil si lampičku ze starých filmů. Pak jsme pluli po Vltavě parníkem. Užil jsem si na cestě tam i zpět vlak. Už se těším na další výlet.

Marek Dvorský 4.A

 vylet 4A 01  vylet 4A 02  vylet 4A 03  vylet 4A 04

Dne 12. května jsme zakončili projekt Jules Verne návštěvou Prahy, konkrétně návštěvou Muzea Karla Zemana. Celá expozice je pro žáky poutavá svou interaktivitou. Všechny exponáty si mohli nejenom osahat, ale i vyzkoušet. Zároveň se dozvěděli, jak se dříve točili dobrodružné filmy, ocitli se v kulisách a byli vtáhnuti přímo do filmu. Prohlédli si Prahu, zopakovali si pověsti o sv. Václavu, Bruncvíkovi..., podpluli Karlův most na lodi a užili si krásného dne ve svém třídním kolektivu.

Výlet se vydařil a všichni jsme si ho užili.

Mgr. Bc. Renáta Šťastná

11. května naši žáci opět prodávali po obci Choltice žluté kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Žáci utvořili 4 skupinky, kdy prodávali symbolické kytičky po škole a městysi. Žáci celkově vybrali krásných 10.658,-.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

kyticky 01 kyticky 02

Ing. Jan Brožek

Holky a kluci z 6. ročníku se ve dnech 11. a 12. května zúčastnili turnaje ve vybíjené v Moravanech. Obě družstva obsadila 7. místo.

 Vybijena 01  Vybijena 02  Vybijena 03

Marcela Švábová 

To jsme si hezky užili den… 4. května jsme se v rámci projektu k volbě povolání zúčastnili Technohrátek na SOŠ a SOU Třemošnice. Dopoledne jsme se seznamovali se školou a studijními obory, které nabízí. Provázeli nás učitelé             i studenti. Měli jsme možnost si vyzkoušet práci s kovem a se dřevem. V průběhu dopoledne jsme získávali body. Pak následovaly soutěže. V první polovině jsme byli na čele, ale pak nás zradilo odkrývání obrázků a nakonec jsme se v této disciplíně umístili na bramborové příčce. Pak byly vyhlašovány výsledky dopolední části. Výsledky byly vyhlašovány od posledního místa. S každou další příčkou narůstala naše nervozita a napětí. A stále jsme neslyšeli jméno naší školy, stále nic… až nakonec. Stali jsme se vítězi. Odvezli jsme si ovocný dort, kytičku z muffinů a poukaz na paintball do Břehů. Tímto bychom za vše chtěli poděkovat všem organizátorům.

Technohratky Tremosnice 01 Technohratky Tremosnice 02 Technohratky Tremosnice 03 Technohratky Tremosnice 04

Mgr. Hana Ošlejšková a 12 osmáků