V hodinách Základy robotiky se žáci věnují nejen programování a 3D tisku, ale seznamují se i s praktickou prací - stavebnice Boffin je velmi oblíbená. Podle návodu se dá sestavit téměř cokoli např. funkční rádio, větráček či mega obvod. 

Robotika 8 AB 01 Robotika 8 AB 02 Robotika 8 AB 03 Robotika 8 AB 04

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS.