V období 23.1. - 15.2.2023 na naší škole probíhal cyklus preventivních přednášek na téma Kyberšikana a osobní bezpečnost v online světě. V každé třídě byla přednáška přizpůsobena věku dětí, jejich zájmům a zkušenostem s komunikací v kyberprostoru. Od prvních do devátých tříd byla velká pozornost věnována i způsobu komunikace na sociálních sítích. Většina starších žáků měla značné vědomosti k tématu a při diskusích uváděli další konkrétní příklady. Žáci o problematiku projevovali velký zájem.

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS