V říjnu jsme v oboře navštívili jurtu, kterou tam má u koupaliště postavenou dětský kmen Trilobit. Členové a vedoucí této instituce dětem nejen vysvětlili svou činnost, ale děti si mohly i prakticky některé činnosti vyzkoušet, např. střelbu z luku, přenos raněného, lov a určování drobných vodních živočichů. Dětem se ukázky moc líbily a určitě mnohé z nich začnou Trilobit navštěvovat.

V pondělí 30. 10. jsme navštívili malou scénu divadla v Pardubicích a viděli jsme představení Jeníček a Mařenka manželů Táborských. Vyzkoušeli jsme si při tom, jak se máme chovat v divadle a také v autobusu.

V úterý 14. 11. se velká tělocvična proměnila v koncertní sál. Učitelé ze ZUŠ Žďár nad Sázavou dětem představili řadu různých hudebních nástrojů v programu „Řemesla“. Děti nejen hádaly různá řemesla a hudební nástroje, ale mohly si společně i zazpívat a zatancovat. A kromě známých dechových nástrojů jsme viděli a slyšeli, jak hrají dudy, akordeon nebo cimbál.

1.b 1.b5 HV hv13
camera Další foto...      

Z. Bílková a J. Štoková