I v letošním školním roce žáci zmíněných tříd úspěšně absolvovali plaveckou výuku v krásném prostředí pardubického areálu. Všichni plavali jako o život a svou velkou snahou a i samozřejmě s pomocí plaveckých učitelů zvedli svou osobní laťku na poli vodním. Všechny potěšilo mokré vysvědčení a těšíme se opět za rok.

  plavecky vycvik 04 plavecky vycvik 06 plavecky vycvik 07 plavecky vycvik 10
   camera Další foto...      

  Mgr. Ivana Benešová

  Letošní lyžařský kurz sedmé třídy probíhal v době od 20. do 26. ledna 2019. Sedmáci se učili lyžovat v Horních Albeřicích na malé poklidné sjezdovce. Kromě dostatečného množství sněhu nám letos přálo i sluníčko. Středeční vycházka na blízké hranice s Polskem byla plná zážitků z hlubokého sněhu, pohledů do dalekých krajů i plná her. Penzion Stará Celnice jsme měli celý pro sebe. Poskytoval nám úkryt před únavou i tmou. A naše bříška byla plná dobrého jídla. Moc se nám tam líbilo. Naučili jsme se všichni lyžovat, o poledním klidu jsme si odpočali, večer před večerkou si zahráli hry a zažili i dlouhé hovory po večerce. Je pravda, že domů a zpět do školy se nám nikomu moc nechtělo.

  lyzarsky vycvik 08 lyzarsky vycvik 12 lyzarsky vycvik 25 lyzarsky vycvik 35
   camera Další foto...      

  Žáci 7. třídy

  Ve čtvrtek, 6.12.2018, se žáci 1.A i 1. B zúčastnili ukázkové hodiny vedené profesionálními trenéry z projektu Škola v pohybu, který je pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách.

  Děti se během této hodiny opravdu pohybově „vyřádily“. V úvodní části si trenéři pro děti připravili několik aktivit s míči, vytyčovacími metami, lanem či překážkami v podobě švédských beden. Hlavní náplní ukázkové hodiny bylo rozdělení do několika stanovišť, kde děti plnily kromě hraní fotbalu i jiné netradiční aktivity. Veškeré činnosti byly zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu dětí, kde hlavním záměrem bylo, aby se děti skvěle bavily, což se povedlo na 100 %.

  Moc také děkujeme panu učiteli Brožkovi, který přihlásil školu do tohoto projektu.

  skola v pohybu 02 skola v pohybu 08 skola v pohybu 18 skola v pohybu 38
   camera Další foto...      

  Mgr. Daniela Čepčářová

  Ve středu 7. 11. odpoledne jsme jako obvykle zaplnili tělocvičnu veselým pobíháním v tradičním klání ve dvojicích. V disciplínách slalomový běh, skok z místa, hod plným míčem, šplh, plazení v tunelu, člunkový běh, trojskok a pohyblivý chodník děti měřily své síly. Odměnou jim je jako vždy barevná veverka a pro ty úspěšnější i diplom v mrštnosti. Všichni jsou pak následující dny odměněni rovněž buráky a jistě i pochvalou od svých třídních. Nám učitelům pak bývá odměnou, podaří-li se tato hodina pohybu pro 120 dětí provést bez zbytečných úrazů a pohled na děti nadšeně plnící úkoly přispívá k podnětu tuto radost opakovat. Děkujeme za účast MŠ Choltice, všem učitelům 1. st. a rovněž rodičům za finanční příspěvek na křupavé oříškové odměny.

  vevercak 11 vevercak 13 vevercak 26 vevercak 37
   camera Další foto...      

  Mgr. Ivana Benešová

  26. září odpoledne se na stadionu sešli žáci 1. – 5. ročníků, kteří se přihlásili na postřehový závod. Letos se konal již po páté a opět byla hojná účast. Děti běhaly většinou ve dvojicích, prvňáčci mohli tvořit tým i s rodiči. Během závodu bylo třeba nejen získat dobrý čas, ale postřehnout a v cíli nakreslit co nejvíce obrázků, které byly rozmístěny po trase. Počasí nám přálo, do cíle dorazili všichni závodníci živi a zdrávi a nejúspěšnější byli odměněni diplomy (viz foto). Gratulujeme vítězům a už teď se těšíme na příští ročník.

  postrehovy zavod 02 postrehovy zavod 12 postrehovy zavod 43 postrehovy zavod 57
   camera Další foto...      

  Zapsala Mgr. Zuzana Bílková

  V úterý 18. 9. 2018 se žáci naší základní školy zúčastnili atletického závodu „Přespolní běh“ na dostihovém závodišti v Pardubicích. Jako jediná mimopardubická škola jsme vytvořili týmy ve všech kategoriích a nevedli jsme si vůbec špatně.

  prespolni beh 01 Hned jako první začaly závodit dívky 6. – 7. třídy. Náš tým tvořily žákyně 7. třídy Elen Dvořáková, Natalie Pernerová, Natalie Katrušinová, Andrea Piskáčková a Lucie Korečková. Nejlépe si vedla Andrea Piskáčková, která skončila na 20. místě z 57 závodnic. Po nich následovaly dívky 8. – 9. třídy, přičemž náš tým dívek z 8. třídy (Tereza Bačkovská, Eva Nevečeřalová a Eliška Kolářová) doplnila ze 7. třídy Zuzana Kratochvílová, která skončila 22. hned za Eliškou K., která byla 21. z 61. dívek. V této kategorii největšího úspěchu zaznamenala Terka Bačkovská, která skončila 13. z 61 závodnic. Celkově holky skončily ve své kategorii 6. z 14. škol.

  prespolni beh 02 U chlapců přišel hned v prvním závodě největší úspěch naší výpravy, a to když Jan Lukeš ze 7. třídy skončil ve své kategorii na úžasném 8.místě z 43 účastníků. Chlapci na rozdíl od dívek, které běžely 1500 metrů, museli zdolat trať dlouhou 3000 metrů. V kategorii 6. – 7. třída zavodili žáci 6. třídy Jan Kaplan (15. místo) a Danielové Pešek a Bruder, plus ze 7. třídy výše zmíněný Jan Lukeš.

  prespolni beh 03 V nejsilnější kategorii 8.-9. třída to bylo pro naše borce spíše za trest. ? Chlapci nejsou zvyklí běhat už ani za děvčaty, natož 3 km. Takže krom Martina Růžka a Michala Bačkovského, kteří doběhli v první polovině na 18. resp. na 25. místě z 65 závodníků. Zbylí tři „chodci“ se vměstnali do páté desítky. Ale poslední neskončil nikdo.

  V rámci velké konkurence atletických pardubických škol zanechali naši závodníci a závodnice velmi dobrý dojem a musím všem poděkovat za vzornou reprezentaci školy.

  Ing. Jan Brožek

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality