Dne 25.5.2022  4.A připravila projekt v rámci přírodovědy pro své kamarády z 2.B. Společně zauvažovali, jak mohou pomoci přírodě a ochránit životní prostředí. Své nápady pak prezentovali před oběma třídami. Prokázali, že jsou zdatnými ochránci přírody.

 Ucime se spolu 01  Ucime se spolu 02  Ucime se spolu 03  Ucime se spolu 04

Mgr. Bc. Renáta Šťastná

- žáci 6.A, 6.B

Dne 24.5.2022 jsme navštívili prostory Planetária a hvězdárny v Hradci Králové. Doplnili jsme si znalosti o hvězdné obloze, viděli jsme Foucaultovo kyvadlo, hvězdářský dalekohled,....

V sále digitálního planetária jsme absolvovali virtuální cestu Sluneční soustavou moderovanou panem lektorem. Ten nám zodpověděl i spoustu dotazů. 

Jako odměnu jsme si zakoupili suvenýry z astrologie. Spokojeni a se zajímavými zážitky  jsme se vrátili domů.   

 Planetarium 6 01  Planetarium 6 02  Planetarium 6 03  Planetarium 6 04
camera Další foto...      

Žáci 6.A, 6.B  Mgr. Špilínková, Mgr. Tučková, Mgr. Vyhnálková

Ve fotogalerii si prohlédněte fotografie z těchto akcí v naší třídě: Apríl, čarodějnice a čarodějné vaření a VV – barevní hadi.

 April 3B 01
Apríl 3.B
Carodejnice 3B 02
Čarodějnice ve 3.B
Barevni hadi 3B 13Barevní hadi z klacků

Mgr. Zuzana Bílková

V úterý 17. 5. navštívily postupně obě třetí třídy choltickou knihovnu. S knihovnicí Radkou bylo předem domluveno téma – BAJKY. Děti se nejdříve seznámily s tím, jak se mají v knihovně orientovat, potom jim Radka přečetla ukázky různých bajek a nakonec si utvořily skupinky, ve kterých se pokusily některé bajky sehrát jako scénku. Do školy jsme se vraceli pobaveni a obohaceni.

 

 Tretaci v knihovne 01  Tretaci v knihovne 02  Tretaci v knihovne 03
 Tretaci v knihovne 04  Tretaci v knihovne 05  Tretaci v knihovne 06

Mgr. Zuzana Bílková

V pátek 13. 5. Liga lesní moudrosti Trilobit spolu s knihovnou Choltice připravili pro žáky naší školy Den Choltické obory. Jednalo se o aktivní dopoledne, kdy žáci rozděleni do skupin chodili po Choltické oboře a plnili zadané úkoly. V hledání jim pomáhala speciálně určená aplikace, která jim ukazovala směr a zadávala jednotlivé úkoly. Všechny úkoly byly zaměřeny na přírodu a soužití v ní. Dále byl do každé skupiny přidělen doprovod z řad žáků 8. a 9. třídy, kteří pomáhali s technickým zabezpečením. Všichni zúčastněni si dopoledne užili. Tímto bychom rádi poděkovali manželům Zelenkovým a ostatním členům kmene Trilobit za pěkně připravený program a mnoho nových zážitků.

Den Cholticke obory 08 Den Cholticke obory 13 Den Cholticke obory 17 Den Cholticke obory 29
 camera Další foto...      

Ing. Jan Brožek

12.5.2022 jsme jeli do Prahy. Navštívili jsme Muzeum Karla Zemana. Muzeum bylo moc zajímavé, vyzkoušel jsem si různé exponáty a vyrobil si lampičku ze starých filmů. Pak jsme pluli po Vltavě parníkem. Užil jsem si na cestě tam i zpět vlak. Už se těším na další výlet.

Marek Dvorský 4.A

 vylet 4A 01  vylet 4A 02  vylet 4A 03  vylet 4A 04

Dne 12. května jsme zakončili projekt Jules Verne návštěvou Prahy, konkrétně návštěvou Muzea Karla Zemana. Celá expozice je pro žáky poutavá svou interaktivitou. Všechny exponáty si mohli nejenom osahat, ale i vyzkoušet. Zároveň se dozvěděli, jak se dříve točili dobrodružné filmy, ocitli se v kulisách a byli vtáhnuti přímo do filmu. Prohlédli si Prahu, zopakovali si pověsti o sv. Václavu, Bruncvíkovi..., podpluli Karlův most na lodi a užili si krásného dne ve svém třídním kolektivu.

Výlet se vydařil a všichni jsme si ho užili.

Mgr. Bc. Renáta Šťastná