28. října jsme oslavili 105 let od vzniku samostatné Československé republik. A tak našeho pana učitele Brožka napadlo, že bychom si tuto dobu připomněli projektem pro celou školu. Všechny přípravy 9. ročníku na projekt zabraly asi týden.

  Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina si zpracovala jedno téma. Celkově jich bylo 8, a to konkrétně: sport, politika, divadlo, architektura, každodenní život, film, literatura a průmysl. Zpracovali jsme články o významných osobnostech z každého okruhu, nachystali rekvizity, převleky, připravili si činnosti na daném stanovišti, sepsali scénáře a projektový den mohl začít. Akce trvala celé dopoledne. Jednotlivé třídy postupně navštěvovaly stanoviště rozmístěná po škole. Mladší žáky zaujali spíše stanoviště se scénkami, ty starší se zase raději dozvěděli něco výkladovou formou.

  Projekt měl velmi dobré ohlasy a bylo to skvělé ozvláštnění jinak normálního týdne. Podle pana učitele Brožka dopadl projekt nad jeho očekávání.

  Monika Havlíková 9.B

  1 republika 013 1 republika 033 1 republika 095 1 republika 078
  camera Další foto...      

  "Tento den zpětně hodnotím velmi pozitivně, i když se našlo pár lidí, kteří měli negativní poznámky, tak většina byla spokojená. Myslím si, že se to všem skupinám povedlo. "

  Veronika Vyhnálková 9.A

  V říjnu jsme v oboře navštívili jurtu, kterou tam má u koupaliště postavenou dětský kmen Trilobit. Členové a vedoucí této instituce dětem nejen vysvětlili svou činnost, ale děti si mohly i prakticky některé činnosti vyzkoušet, např. střelbu z luku, přenos raněného, lov a určování drobných vodních živočichů. Dětem se ukázky moc líbily a určitě mnohé z nich začnou Trilobit navštěvovat.

  V pondělí 30. 10. jsme navštívili malou scénu divadla v Pardubicích a viděli jsme představení Jeníček a Mařenka manželů Táborských. Vyzkoušeli jsme si při tom, jak se máme chovat v divadle a také v autobusu.

  V úterý 14. 11. se velká tělocvična proměnila v koncertní sál. Učitelé ze ZUŠ Žďár nad Sázavou dětem představili řadu různých hudebních nástrojů v programu „Řemesla“. Děti nejen hádaly různá řemesla a hudební nástroje, ale mohly si společně i zazpívat a zatancovat. A kromě známých dechových nástrojů jsme viděli a slyšeli, jak hrají dudy, akordeon nebo cimbál.

  1.b 1.b5 HV hv13
  camera Další foto...      

  Z. Bílková a J. Štoková

  V hodinách Informatiky využíváme beeboty a blueboty, které se žáci učí programovat. Proto naši čtvrťáci a páťáci vyzkoušeli své znalosti a měřili jejich pomocí vzdálenosti ve škole. Práce v 4-5 členných skupinkách přinášela zajímavé výsledky. Nová multimediální učebna a chodba před ní je pro podobné aktivity jako stvořená...

  Informatika 4 5 rocnik 01 Informatika 4 5 rocnik 03 Informatika 4 5 rocnik 04 Informatika 4 5 rocnik 10
  camera Další foto...      

  Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

  Tento projekt pomáhá žákům s výběrem profese a životního směru, propojuje školy s lidmi z praxe. Ti jako dobrovolníci přibližují žákům svou cestu k současnému povolání. Svůj příběh našim žákům 8. a 9. tříd vyprávěla paní architektka . Snad inspirovala naše žáky, jak odhalit svoje silné stránky a jak se nadchnout pro určitý obor a mít tak pracovní uplatnění v budoucím životě. 

  Mgr. Božena Špilínková

  V pátek 10.11.2023 jsme navštívili s žáky 8. a 9. tříd Hitparádu škol a zaměstnavatelů Parádního kraje v Enteria aréně v Pardubicích. Pro žáky byly připraveny soutěže o ceny, představily se významné firmy jako potencionální zaměstnavatelé a hlavně nechyběly stánky SŠ a odborných učilišť nejen Pardubického kraje. 

  Mgr. Božena Špilínková

  V pondělí 30.listopadu se druháci hezky oblékli a vyrazili si vyzkoušet své společenské chování do divadla v Pardubicích. Navštívili divadelní představení Jeníček a Mařenka, kde si se slovy a fantazii obyčejných věcí hráli Kateřina a Miroslav Táborští. Po představení se za krásného podzimního počasí prošli parkem, pozdravili zámecké pávy a pokračovali na vzdělávací programy do muzea.  Polovina dětí obdivovala krásu skla, druhá část se seznámila se zubrem.  Všichni si celý program užili a něco nového se dozvěděli. Dopoledne bylo náročné, a tak někteří cestou do školy i usnuli.

  Divadlo druhaci 01 Divadlo druhaci 03 Divadlo druhaci 06 Divadlo druhaci 09
  camera Další foto...      

  Marie Brožová a Karolína Říhová

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality