Žáci 9. ročníku v rámci školního výletu navštívili nejmodernější laser game arénu v Jaroměři. Každý žák si během sedmi her vyzkoušel různé herní módy a užil si mnoho legrace. Hráči byli rozděleni do dvou skupin po deseti lidech. Nutno přiznat, že třídní učitel Jan Brožek, a ani asistentka Markéta Zářecká se nestali největší lovnou zvěří a dokonce některé hry i vyhráli.

Děkujeme Kamče Kolářové za skvělé zorganizování výletu, domluvení hry a naplánovaní cesty vlakem.

lg 1 lg 2

Ing. Jan Brožek

Od 20. do 24.6. se žáci 1.A zúčastní školy v přírodě v Horním Bradle

20.6. – ubytovali jsme se v moc pěkně zařízených pokojích. Před obědem nás zastihla bouřka a déšť. Odpoledne jsme si prohlédli okolí tábora.

Horni Bradlo 2022 d1 07 Horni Bradlo 2022 d1 08 Horni Bradlo 2022 d1 23 Horni Bradlo 2022 d1 30
 camera Další foto...      

21.6. – Po snídani si děti zasoutěžily v poznávání rostlin a živočichů. Odpoledne jsme navštivili místní welness – děti  si to tam velmi užily. Před večeří si děvčata malovala trička s Markétou Zářeckou. Každou volnou chvilku jsme vyplnili sportovními aktivitami.

Horni Bradlo 2022 d2 04 Horni Bradlo 2022 d2 05 Horni Bradlo 2022 d2 19 Horni Bradlo 2022 d2 27
 camera Další foto...      

22.6. – Na dnešní den jsme si naplánovali delší výlet. Vyrazili jsme směrem na Vršov a potom k vysílači Krásné, kde jsme si udělali malou přestávku.  V lese nám děti ukázaly své stavitelské dovednosti. Cestou se děti ještě stačily vyřádit na místním dětském hříšti v Bradle. Celý okruh měl asi 8 km. Hned po návratu z výletu jsme skočili do venkovního bazénu a příjemně se osvěžili.  Večer si s Markétou namalovali trička i kluci.

Horni Bradlo 2022 d3 04 Horni Bradlo 2022 d3 05 Horni Bradlo 2022 d3 10 Horni Bradlo 2022 d3 42
 camera Další foto...      

23.6. – dnešní den jsme začali postřehovým závodem. Děti běžely okruh lesem a cestou hledaly 12 obrázkových karet, které si musely zapamatovat a v cíli napsat nebo nakreslit. Před obědem jsme ještě skočili do bazénu. Odpoledne bylo pestré – vycházka do okolí, pohádková hra, fotbalový zápas s MŠ z Hradce Králové, rozdávání cen a diplomů. Večer ještě proběhlo opékání buřtíků a jakmile byla tma, děti se ve dvojicích vydaly na stezku odvahy. V cíli se musely podepsat na listinu. Tím jsme zakončili školu v přírodě a všichni se těšíme na tu další. 

Horni Bradlo 2022 d4 05 Horni Bradlo 2022 d4 13 Horni Bradlo 2022 d4 26 Horni Bradlo 2022 d4 32
 camera Další foto...      

Mgr. Stodolová Vítězslava, Zářecká Markéta, Bornová Regina

Dne 6.6.2022 se naši předškoláčci zúčastnili školičky ve škole. Vyzkoušeli si, jaké to vlastně ve škole je. Povídali si, malovali, zpívali a možná se i něco naučili.

Skolicka ve skole

Marie Brožová, Lenka Jiříšťová a Karolína Říhová

vystava AJ knih

V pondělí 13.6.2022 jsme měli ve škole prodejní výstavu anglicky psaných knih. Žáci měli možnost prohlédnout a zakoupit si knihy v anglickém jazyce z nakladatelství Usborne, zároveň proběhla soutěž o anglickou encyklopedii. Vylosován byl Tomáš Kočí ze 7.A. Gratulujeme!

Mgr. Iva Sedláčková

 

 

 

 

Dne 15.6.2022 se žáci 1.B a 4. A zúčastnili hned několika akcí v Pardubicích. Navštívili Mazhaus, kde shlédli v rámci Zrcadla umění pohádku O potrestané princezně, zúčastnili se bublifukové šou, navštívili Zámek, kde si "popovídali" s pyšnými pávy. Po návštěvě hřiště a vydatné svačince se vrhli do Naturaparku, kde se  čtvrťáci stali archeology a prvňáčci Táhli za jeden provaz. Celý den je doprovázelo sluníčko a jasná obloha.

Vylet 1B 4A 02 Vylet 1B 4A 04 Vylet 1B 4A 05 Vylet 1B 4A 08
 camera Další foto...      

Mgr. Bc. Renáta Šťastná

Príma tip na výlet a skvělý zážitek přinesli sami žáci. Nápad jít na laser game zněl zajímavě a všichni jsme si aktivní výlet užili. Pardubice jsou blízko a někteří žáci již měli zkušenost přímo s tímto herním světem. Po vyčerpávajícím výkonu přišla zasloužená odměna v podobě občerstvení v centru města. Vzhledem k nadšení žáků jsme si domluvili termín i na příští rok a to hned koncem září. Už se moc těšíme!

Vylet 8B Lasergame 05 Vylet 8B Lasergame 06 Vylet 8B Lasergame 07 Vylet 8B Lasergame 14
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková