Dne 20.9. jsme se s našimi deváťáky zúčastnili dalších Technohrátek ve SŠ potravinářství a služeb v Pardubicích. Žáci získali představu o oborech, které se zde studují

  • analýza potravin
  • technologie potravin
  • výživový poradce
  • pekař
  • cukrář
  • prodavač.

Vyzkoušeli si např. plést vánočku ze 6 pramenů, ochutnávku různých koncentrací nápojů, balení dárků,....

Akce byla hodnocena jako velmi zdařilá a motivující. 

Mgr. Božena Špilínková

První letošní akce v rámci volby povolání  pro žáky 8 a 9 tříd se konala jako tradičně pod záštitou Technohrátek. Nádherný areál SOU Chroustovice, zajímavé úkoly, hezké počasí a pěkné čtvrté místo pro 16 našich žáků - to všechno je skvělý start do nového školního roku. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. 

Technohratky Chroustovice 09 Technohratky Chroustovice 15 Technohratky Chroustovice 31 Technohratky Chroustovice 25
camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS.

Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo 11.9. fotografování prvňáčků...

1.A 1.B

Pro první 2 hodiny praktických činností jsme s 1.B využili krásného zářijového počasí a vydali jsme se do obory nasbírat různý přírodní materiál. Z něho si pak děti ve skupinkách vytvořily mandaly, které si můžete prohlédnout na fotografiích.

pc 1b pc 1B 01 pc 1B 02 pc 1B 03 pc 1B 04
pc 1B 05 pc 1B 06

Mgr. Zuzana Bílková

Žákovská knihovna se od letošního školního roku nachází v nových prostorách, které jsou nejen útulnější, ale umožňují její širší využití. Kromě samotného půjčování knih každý pátek o velké přestávce bude k dispozici i na výuku (čtenářské dílny, skupinové vyučování...). V odpoledních hodinách bude časem spolu s klubovnou sloužit žákům čekajícím na odpolední vyučování jako relaxační místnost.

Knihovnu nám pomohl vyzdobit pan Petr Kolner z Pardubic. Na zeď nakreslil motiv z knihy Malý princ (viz foto). Moc děkujeme.

Knižní fond byl během prázdnin rozšířen o několik desítek titulů, takže teď už si jen přejeme, aby knihovna lákala stále více čtenářů.

 Knihovna 01  Knihovna 02  Knihovna 03
 Knihovna 04  Knihovna 05  Knihovna 06

Mgr. Eva Nevečeřalová

V úterý 27. 6. jsme se sešli v 17 hodin opět ve škole. Tentokrát se spacáky, karimatkami atd. a s náležitými zásobami jídla, protože jsme měli domluvené spaní ve škole. Po úvodní hře ve dvojicích, která probíhala v prostorách celé školy, jsme opekli špekáčky a dále jsme se bavili programem, který si děti ve dvojicích či skupinkách pro ostatní připravily. Dočkali jsme se dokonce i noční hry!

Spani ve skole 4B 03 Spani ve skole 4B 11 Spani ve skole 4B 14 Spani ve skole 4B 16
camera Další foto...      

Zdárně jsme přespali a ve středu 28. 6. jsme byli pozváni rodiči Vojty Kušičky do Svinčan na jejich rodinnou farmu. Nestačili jsme se divit, co vše chovají a pěstují, např. slepice, králíky, morčata, kachny, husy, krůty, křepelky, ovce, kozy, … . Vyslechli jsme také krátkou přednášku o tom, jak škodí kůrovec i s ukázkou napadeného dřeva a nechybělo ani povídání o včelaření, opět s ukázkou.

Vylet na farmu 4B 03 Vylet na farmu 4B 08 Vylet na farmu 4B 29 Vylet na farmu 4B 40
camera Další foto...      

Na obou akcích nám počasí přálo, takže jsme si je výborně užili a teď už se těšíme na prázdniny!

Mgr. Zuzana Bílková