V pátek 10. 6. se v podmračeném počasí vypravily třetí třídy na výlet směr Slatiňany. Nejdříve jsme absolvovali školní okruh „Jak se žilo na zámku“. Následoval nezbytný nákup rozmanitých upomínkových předmětů. Ze zámku jsme zamířili do zámecké zahrady, kde děti ve dvojicích a trojicích hledaly úkoly a doplňovaly pracovní list „Pozdravy z cest“. Dalším cílem naší výpravy byl Kočičí hrádek, a když ho děti náležitě prozkoumaly, vyrazili jsme k cíli – k rozhledně Báře. U ní v kiosku děti utratily zbytek peněz a náležitě občerstvené vyšláply 64 schodů na vrchol, aby se pak rozhlédly po okolí. Počasí vydrželo a výlet se vydařil.

Vylet 3 AB Slatinany 01 Vylet 3 AB Slatinany 13 Vylet 3 AB Slatinany 29 Vylet 3 AB Slatinany 39
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Bílková

Dne 9.6.2022 jsme si vyjeli odpočinout a ,,vyblbnout se´´ do zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Děti to tu mají rády – jsou tu trampolíny, sopky s klouzačkou, různé houpačky a prolézačky,…i bludiště v podzemí. Počasí nám k zábavě přálo, žádné zranění se nepřihodilo, občerstvili jsme se v tamním bufetu a spokojeni i unaveni se vrátili domů.  

Vylet Mirakulum 02 Vylet Mirakulum 13 Vylet Mirakulum 16 Vylet Mirakulum 27
 camera Další foto...      

Mgr. Špilínková, Mgr. Tučková, Mgr. Švábová, Mgr. Vyhnálková

Technohrátky jsou zavedená dlouholetá akce pro osmáky a deváťáky v rámci volby povolání. Poslední nabídka v tomto školním roce byla návštěva Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči. Naše žáky z osmých tříd velmi zaujala odborná část a tak se snažili ze všech sil. Jejich úsilí bylo oceněno vítězstvím a sladkou odměnou. Za to jim patří velká gratulace! Děkujeme a těšíme se na příští rok a další zajímavé Technohrátky.

Technohratky Prelouc 01 Technohratky Prelouc 13 Technohratky Prelouc 36 Technohratky Prelouc 40
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Vyhnálková

6.6.2022

Počasí nám vyšlo, jsme celý den venku. Je tu krásně. Děti mají za sebou exkurzi v záchranné stanici, pravěké vykopávky a češtinu s Rhodským kolosem, jehož živý obraz nafotily a já posílám. Všichni jí, až se jim dělají boule za ušima.

7.6.2022

Dnes s námi počasí laškovalo, ale přemohli jsme ho. Dopoledne jsme vypočítali obvody pyramid, které jsme vystavěli hned dvěma způsoby, zabývali jsme se Visutými Semiradinými zahradami. Po banánové svačině zvládli opičí dráhu. Seznámili se, i ostatní s obyvateli Pasíček. Přivítali "ztraceného" syna Fandu, zapěli si a vyhledali v lese sladký poklad. Všichni jsou spokojeni a plni elánu.

Pasicka 4A 07 Pasicka 4A 09 Pasicka 4A 13 Pasicka 4A 27

8.6.2022

Dnes jsme měli krásné počasí. Počasí a podnebí bylo i naším vlastivědným tématem. Po Mauzoleu v Halikarnassu, fáborkované a přírodovědném průzkumu   jsme navštívili Pivnickou rokli. Nachodili jsme 10 km a cca 50 m prolezli v jeskyni. Před večeří všichni vypadali, že usnou. Bavorské vdolečky ale dodaly dětem energii, takže se vyřádily ještě na hřišti a při diskotéce.

Pasicka 4A 31 Pasicka 4A 40 Pasicka 4A 34

9.6.2022

Dnes jsme se dopoledne setkali se samotným Bohem Diem v Olympii, zasportovali jsme si, vzali to zkratkou do Efesu za Artemis a rozzářili maják na ostrově Faru. Po obědě jsme se ve svižném pochodu přemístil do Toulovcových maštalí, kde na nás čekal sladký poklad. Po večeři byl pexesový turnaj a noční stezka odvahy.

Pasicka 4A 36 Pasicka 4A 37 Pasicka 4A 38 Pasicka 4A 39
camera Další foto...      

Mgr. Bc. Renáta Šťastná 

Ve čtvrtek za krásného počasí jsme se vypravili do země Keltů v Nasavrkách. Stroj času v podobě příběhu z Dějin udatného národa nás tam přenesl už ve třídě a posíleni zpěvem jsme se odebrali do autobusu. Cesta netrvala dlouho a v opidu Keltů nás přivítaly dobově oblečené postavy, které nás uvedly do doby bez elektronických zázraků. Ve skupinkách se nám věnovaly dvě ženy a učily nás tkát na hřebenových stávkách a umění hrnčířskému, muž nás učil držet luk a střílet do slaměného terče. Mnoha druhákům se podařilo šípy skvěle nasměrovat. Někdo neváhal ani při boji s plastovými meči a štíty. Kolem nás se pásly kozy, které jsme si mohli pohladit, vyzkoušeli jsme, kolik dětí by se vešlo do postele s kožešinami ve srubu. Druidové momentálně nebyli doma, ale to nám nevadilo. Nikdo se totiž nezdál být nemocný. Oběd byl skvěle připraven a po zákusku dle vlastního výběru - vyhrál nanuk a zmrzlina - jsme v pořádku dorazili domů. Spokojenost, krásné počasí a pohoda nás provázely. Děkujeme všem zúčastněným.

Vylet Nasavrky 04 Vylet Nasavrky 20 Vylet Nasavrky 27 Vylet Nasavrky 35
 camera Další foto...      

I. Benešová, T. Kopová.

Pohádka O staré bambitce v podání dětí z dramatického kroužku ZŠ Choltice byla zahrána na „Malém zámku“ v Cholticích 2.6.2022 od 8.30 hod pro děti a od 17.00 hod pro veřejnost. 

Herci byli ve svých rolích přesvědčiví. Zeptala jsem jich i diváků na jejich pocity. (RŠ) 

Diváci: 

2.6.2022 ráno bylo na Zámku divadlo, kde hráli moji kamarádi. Bylo to o staré bambitce a moc se jim to povedlo. Divadlo jsem si užil. 

Vojtěch Nešetřil 4.A 

Ve staré bambitce hráli někteří moji spolužáci. Byla to zábava a sranda. Moc se jim to povedlo. Odpoledne budou hrát znovu a já se na ně půjdu znovu podívat. 

Petra Křivčíková 4.A 

Herci: 

Hráli jsme pro 3.A, 3.B a 4.A. moc jsme si to užili. Hrát pro publikum jsem si vždycky přál. Dokonce nám tleskali a bylo vidět, že se jim to líbilo. Byl jsem nadšen, už se těším na další divadla.  

Marek Karel Dvorský 4.A 

Hrála jsem v pohádce Aničku. Moc jsem si to užila, líbilo se mi, že se smáli a líbilo se jim to. Všichni říkali, že se nám to povedlo. Hrát jako herec je těžké, ale dali jsme to. 

Julie Wetzlerová 4. A 

O stare bambitce 01 O stare bambitce 05 O stare bambitce 03 O stare bambitce 06
 camera Další foto...      

Já bych chtěla poděkovat všem. Jak herci tak, diváci byli báječní.  

Mgr. Bc. Renáta Šťastná