Děti od 1. do 9. ročníků naší školy se zúčastnily v pátek 16. září 2022 tradičního pěšího výletu do Svinčan, kde se jako každoročně konala pěstitelská a chovatelská výstava.  Děti se na výstavu vždy velmi těší a domů si odnášejí roztomilá domácí zvířátka i různé rostliny se závazkem se o ně pečlivě starat. Musí si vždy pořádně promyslet, zda jsou na tuto péči připraveni a mají takové možnosti, aby se zvířátkům dobře dařilo a květiny rostly. 

Letošní výlet byl také zároveň součástí ekologického projektu s názvem Pěšky do školy. Počasí se vydařilo a děti si odnášely nejen zážitky, nové domácí mazlíčky, ale také se podařilo některé myšlenky z projektu realizovat.

 Svincany 2022 23  Svincany 2022 24  Svincany 2022 27  Svincany 2022 31
 camera Další foto...      

Mgr. Naděžda Baťková

casopis 5B 22

Žáci z 5.B pracovali v průběhu května a června o hodinách psaní na třídním časopisu.

Společně si vymysleli a odhlasovali název, vzhled titulní strany i všechny články. Všichni se zapojili a zjistili, že vymyslet a sepsat článek není nic jednoduchého. Celou třídu velmi chválím a děkuji za úspěšné dokončení společné práce.

Časopis si můžete prohlédnout v příloze.

 

Kaolína Říhová 

Výlet třídy 4. B se konal 16 a 17.6.2022. Pěšky jsme šli od Žižkova dubu na zříceninu hradu Lichnice, Lovětínskou roklí do Třemošnice a podél řeky Doubravy až do Ronova, tedy asi 14 km. Na Lichnici nás paní průvodkyně seznámila s historií hradu, vylezli jsme na rozhlednu a uchvátil nás výhled do okolí. V Lovětínské rokli jsme hledali tajné zprávy a indicie k pokladu. Všechny skupiny  nakonec musely spolupracovat a vyluštit kód zámků. To se povedlo a tak se mohla rozdělit sladká odměna. Bouřku jsme přečkali na chatě s hrou Městečko Palermo. Po opékání buřtíků jsme šli do spacáků. Všichni únavou usnuli téměř hned a vyspali se do růžova. Ráno nás čekala hra na louce a pak už jen návrat domů.  

Děkujeme paní Radce Zelenkové, že si našla čas a výlet si užila s námi. 

Vylet 4B 02 Vylet 4B 05 Vylet 4B 10 Vylet 4B 15
 camera Další foto...      

Marie Brožová a Lenka Jiřišťová

Žáci 9. ročníku v rámci školního výletu navštívili nejmodernější laser game arénu v Jaroměři. Každý žák si během sedmi her vyzkoušel různé herní módy a užil si mnoho legrace. Hráči byli rozděleni do dvou skupin po deseti lidech. Nutno přiznat, že třídní učitel Jan Brožek, a ani asistentka Markéta Zářecká se nestali největší lovnou zvěří a dokonce některé hry i vyhráli.

Děkujeme Kamče Kolářové za skvělé zorganizování výletu, domluvení hry a naplánovaní cesty vlakem.

lg 1 lg 2

Ing. Jan Brožek

Od 20. do 24.6. se žáci 1.A zúčastní školy v přírodě v Horním Bradle

20.6. – ubytovali jsme se v moc pěkně zařízených pokojích. Před obědem nás zastihla bouřka a déšť. Odpoledne jsme si prohlédli okolí tábora.

Horni Bradlo 2022 d1 07 Horni Bradlo 2022 d1 08 Horni Bradlo 2022 d1 23 Horni Bradlo 2022 d1 30
 camera Další foto...      

21.6. – Po snídani si děti zasoutěžily v poznávání rostlin a živočichů. Odpoledne jsme navštivili místní welness – děti  si to tam velmi užily. Před večeří si děvčata malovala trička s Markétou Zářeckou. Každou volnou chvilku jsme vyplnili sportovními aktivitami.

Horni Bradlo 2022 d2 04 Horni Bradlo 2022 d2 05 Horni Bradlo 2022 d2 19 Horni Bradlo 2022 d2 27
 camera Další foto...      

22.6. – Na dnešní den jsme si naplánovali delší výlet. Vyrazili jsme směrem na Vršov a potom k vysílači Krásné, kde jsme si udělali malou přestávku.  V lese nám děti ukázaly své stavitelské dovednosti. Cestou se děti ještě stačily vyřádit na místním dětském hříšti v Bradle. Celý okruh měl asi 8 km. Hned po návratu z výletu jsme skočili do venkovního bazénu a příjemně se osvěžili.  Večer si s Markétou namalovali trička i kluci.

Horni Bradlo 2022 d3 04 Horni Bradlo 2022 d3 05 Horni Bradlo 2022 d3 10 Horni Bradlo 2022 d3 42
 camera Další foto...      

23.6. – dnešní den jsme začali postřehovým závodem. Děti běžely okruh lesem a cestou hledaly 12 obrázkových karet, které si musely zapamatovat a v cíli napsat nebo nakreslit. Před obědem jsme ještě skočili do bazénu. Odpoledne bylo pestré – vycházka do okolí, pohádková hra, fotbalový zápas s MŠ z Hradce Králové, rozdávání cen a diplomů. Večer ještě proběhlo opékání buřtíků a jakmile byla tma, děti se ve dvojicích vydaly na stezku odvahy. V cíli se musely podepsat na listinu. Tím jsme zakončili školu v přírodě a všichni se těšíme na tu další. 

Horni Bradlo 2022 d4 05 Horni Bradlo 2022 d4 13 Horni Bradlo 2022 d4 26 Horni Bradlo 2022 d4 32
 camera Další foto...      

Mgr. Stodolová Vítězslava, Zářecká Markéta, Bornová Regina

Dne 6.6.2022 se naši předškoláčci zúčastnili školičky ve škole. Vyzkoušeli si, jaké to vlastně ve škole je. Povídali si, malovali, zpívali a možná se i něco naučili.

Skolicka ve skole

Marie Brožová, Lenka Jiříšťová a Karolína Říhová