V období 23.1. - 15.2.2023 na naší škole probíhal cyklus preventivních přednášek na téma Kyberšikana a osobní bezpečnost v online světě. V každé třídě byla přednáška přizpůsobena věku dětí, jejich zájmům a zkušenostem s komunikací v kyberprostoru. Od prvních do devátých tříd byla velká pozornost věnována i způsobu komunikace na sociálních sítích. Většina starších žáků měla značné vědomosti k tématu a při diskusích uváděli další konkrétní příklady. Žáci o problematiku projevovali velký zájem.

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

V hodinách Základy robotiky se žáci věnují nejen programování a 3D tisku, ale seznamují se i s praktickou prací - stavebnice Boffin je velmi oblíbená. Podle návodu se dá sestavit téměř cokoli např. funkční rádio, větráček či mega obvod. 

Robotika 8 AB 01 Robotika 8 AB 02 Robotika 8 AB 03 Robotika 8 AB 04

Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS.

Dne 6.2.2023 žáci 8. a 9. tříd naší školy přivítali odborníka z praxe, který podniká v oboru digitálního marketingu. Žáci si rozšířili své kompetence a získali představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro toto pracovní uplatnění. 

Den pro skolu 01 Den pro skolu 02 Den pro skolu 03 Den pro skolu 04

Mgr. Božena Špilínková

V měsíci lednu se na naší škole konaly prezidentské volby a žáci 8. tříd si tak mohly vyzkoušet vytvořit si svou vlastní kampaň, napsat si program, odpovídat na otázky ostatních žáků, přesvědčit své voliče a prezentovat se v rámci školy. Projet probíhal v rámci hodin AJ což znamenalo vypracovat volební plakát v angličtině a 8.B měla možnost vyzkoušet si předvolební diskusi v anglickém jazyce s 9.A. Ostatní žáci školy měli možnost hlasovat a vybrat si kandidáta, který se jim líbí.

Celkem kandidovalo 12 prezidentských kandidátů, 5 z 8.A a 7 z 8.B. Každý prezidentský kandidát měl 2 poradce, kteří mu pomáhali s kampaní a přesvědčováním voličů. Hlasoval 1. i 2. stupeň včetně učitelů.

Volby 02 Volby 03 Volby 06 Volby 07
camera Další foto...      

Mgr. Martina Hanušová

Dne 24. 1. 2023 se zúčastnili žáci VIII. B. setkání žáků na VOŠ Pardubice na téma Praktická elektronika 2023.
Téma bylo: Výroba jednoduchých obvodů a pájení součástek. Žáci se snažili a mnoho se naučili. I když někteří tuto práci dělali poprvé, práce se jim dařila. Tato exkurze se jim také líbila.

Exkurze VOS Pardubice 01 Exkurze VOS Pardubice 02 Exkurze VOS Pardubice 03 Exkurze VOS Pardubice 04

Mgr. Jan Knap

Ve čtvrtek 12.1. 2023 jsme se s dětmi z pátých a šestých tříd vydali do Východočeského divadla v Pardubicích, abychom v podání Studia LAIK zhlédli divadelní představení Showtime. Tento muzikál o dětech, které se nikdy nevzdávají, mají odvahu bojovat za svoji budoucnost  a dobrými nápady dokáží změnit svůj osud, nás okouzlil svým obsahem i výkony herců. O tom svědčí i reakce dětí:

„V divadle jsem byla poprvé, bylo to tam krásné. Příběh se mi moc líbil, ráda bych jela ještě jednou.“
„Divadlo bylo moc krásné, zpívali hodně hezkých písniček, bylo to hezké a energické, herci byli sehraní.“
„Byl to můj velký zážitek. Hezky zpívali. Bavilo mě to, protože nám to dalo trochu vzdělání, jak se chovat k lidem.“

Budeme se těšit zase na příští návštěvu divadla.

Mgr. Blanka Váňová