To je biková  adrenalinová  moderovaná show, které jsme se zúčastnili v pátek 15. 11. Do školy k nám přijeli dva sympatičtí mladíci a ve velké tělocvičně s dětmi probrali zásady bezpečného chování v silničním provozu, správné vybavení jízdního kola, správné oblečení, ale i dopravní značky a dopravní předpisy. Kromě toho jsme byli svědky úžasných výkonů na cyklotrialových kolech a na jednokolce. Atmosféru této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo na  http://www.ridewheel.cz/.

ride wheel 07 ride wheel 10 ride wheel 22 ride wheel 34
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Bílková

Nastalý podzim si prvňáci připomínají v hodinách výtvarné výchovy (barvy), pracovních činností (obrázky z listů) i prvouky (zavařili jsme podzim). Po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10. za námi přijela pracovnice Ekocentra PALETA z Chrudimi a pracovala s dětmi v programu na téma „Podzim“. Děti si tak společně zopakovaly, co se děje v přírodě, ochutnaly „Babiččin čaj“, nalepily si barevné lístky na paletky a upekly brambory v popelu.

podzim 03 podzim 10 podzim 08 podzim 25
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Bílková

beseda s nevidomym lektoremV úterý 1. října se žáci čtvrtých ročníků setkali s nevidomým lektorem a tyflografem panem Lukášem Tremlem. Setkání zprostředkovala paní Radka Zelenková.

Hned první pokyn pana lektora, že zrušíme pro tentokrát pravidlo o hlášení se o slovo rukou, přijaly žáci s nadšením. Strávili jsme dvě smysluplné hodiny živým rozhovorem na téma, jak můžeme prospět nevidomému nebo slabozrakému člověku při přecházení vozovky a přitom ho příliš naší pomocí nevyděsit. Dověděli jsme se, jak se rozlišují základní zrakové vady a dokonce jsme si pomocí speciálních brýlí mohli vyzkoušet, jak takový člověk vnímá svět. Zkoušeli jsme psát poslepu do speciální tabulky, hmatem hledali slepecký text, seznámili se s technickým zázrakem "mluvící krabičkou". Víme, jak poslepu zalít horkou vodou čaj i kolik audio knih si můžeme "přečíst" sluchem. Možná by nám jeden život sotva stačil. Nezbývá než si přát, aby se každý, kdo to potřebuje, dokázal se svým postižením takto vyrovnat.

Ivana Benešová

Naše třída 4.B se zapojila do projektu Abeceda peněz. Jde o program České spořitelny na podporu finanční gramotnosti dětí.

Žáci v programu vymyslí svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují. Podnikatelským plánem může být cokoliv, co dětem představivost dovolí - pečení perníčků, koláčů, pletení náramků, vytváření drobných dárků. Je třeba rozpoznat tu správnou příležitost a uskutečnit ji. Třída od České spořitelny obdrží počáteční kapitál 3000Kč, který po uskutečnění jarmarku musí vrátit. Na jarmarku, který se uskuteční pro naši třídu 9.12. odpoledne v ČS Přelouč, budou žáci výrobky prodávat. Výdělek z akce může třída využít dle libosti: na zaplacení společného výletu, darovat na dobročinné účely, atd.

Naše třída 4.B dne 24.9. 2019 navštívila pobočku ČS v Přelouči. Seznámili jsme se s prostředím banky, počítali jsme peníze, vybírali peníze kartou z bankomatu a dověděli jsme se mnoho zajímavého z oblasti finanční gramotnosti.

abeceda penez 007 abeceda penez 009 width= abeceda penez 014 abeceda penez 020
 camera Další foto...      

Nyní nás čeká hodně práce při tvorbě výrobků. Děkujeme předem rodičům, kteří nám budou nápomocni a poskytnou nám podporu při vymýšlení nápadů i praktickou pomoc.

Mgr. Božena Špilínková, TU 4.B

V pátek 21.6.2019 se prvňáci stali skutečnými čtenáři. Za hojné účasti rodičů, prarodičů a sourozenců slíbili, že se budou ke knížkám - kamarádkám - chovat slušně a že o každé hezké knížce poví svým kamarádům . Děti si odnesli domů knížku a informace o chodu knihovny. Děkujeme TRILO DIVADLU za krásné a inspirativní scénické čtení. Děkujeme paní a pánu z Gerštorfu, mudrci a Radce Zelenkové za krásnou akci.

pasovani na ctenare 02 pasovani na ctenare 06 pasovani na ctenare 07 pasovani na ctenare 60
 camera Další foto...      

Mgr. Marie Brožová, Mgr. Daniela Čepčářová, Lenka Jiřišťová

Ve čtvrtek 20. 6. se třeťáci v 17 hodin vrátili opět do školy, tentokrát vybaveni spacáky, karimatkami, buřtíky na opékání a spoustou dalšího jídla od maminek.

Protože na školním dvoře zůstala po prvňácích postavená dvě indiánská tee-pee, využili jsme situace a rozhodli jsme se, že v nich také zkusíme přenocovat. A když indiánská tee-pee, tak se také z dětí museli stát indiáni.

Utvořili 7 indiánských kmenů: Tichá zvířata, Lovci, Tichá vlčice, Apači, Rychlí lovci, Banditi, Rudí švábové. V kmenech pak Indiáni oba dny plnili různé úkoly, za které byli na závěr odměněni indiánským pokladem. Vyrobili si také čelenky a lapače snů, luštili tajné zprávy a zvládli i spaní v tee-pee, přestože indiánský bůh Manitou nebyl příliš nakloněn našemu spaní a posílal na nás déšť, hromy a blesky.

V pondělí si ještě jednotlivé kmeny vyrobily nezbytné indiánské symboly – totemy a podívaly se na film Vinnetou – Rudý gentleman.

indianske nocovani 24 indianske nocovani 29 indianske nocovani 39 indianske nocovani 61
 camera Další foto...      

Mgr. Zuzana Bílková